EFFi eMail 1/2002

 • Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen
 • EFFi: Googlen häirintä tuomittavaa
 • Seminaari tekijänoikeuksista 2000-luvulla
 • EFFi vastustaa Norjan toimia DVD:n salausjärjestelmän purkajaa
  vastaan
 • EFFin kotisivujen ulkoasua uusittu
 • EFFi valmistelee Big Brother -palkintojen jakamista Suomessa
 • Euroopan laajuinen kattojärjestö perusteilla
 • Yhteistyö Internet Society Finlandin kanssa vireillä
 • EFFi vaikuttaa tekijänoikeusdirektiivin kansalliseen valmisteluun

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen

EFFin sääntömääräinen vuosikokous pidetään Teknillisellä korkeakoululla
Espoossa tiistaina 3.4. alkaen klo 17. Kokoustila on sali Y313 TKK:n
päärakennuksen kolmannessa kerroksessa. Jos pääovesta menee sisään ja
etsii takimmaiset portaat eli ne jotka on lähinnä kirjakauppaa ja niistä
kolmanteen kerrokseen, ovesta sisään ja heti oikealla on Y313:n ovi.

Sääntöjen mukaisesti vuosikokouksessa käsitellään ainakin:

 • toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilikertomus
 • tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä vastuuvelvollisille
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • puheenjohtajan vaali
 • hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden
  vaali
 • kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
 • jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Toivomme mahdollisimman suurta osanottoa. Kaikenlainen palaute
jäsenkunnalta on tärkeää. Kehotamme myös forwardoimaan tämän kutsun
mahdollisesti EFFin toiminnasta kiinnostuneille kavereille. Kokouksen
yhteydessä ja jälkeen on mahdollista keskustella mihin EFFin kannattaisi
panostaa tulevaisuudessa.

Lisätiedot: mikko.valimaki@effi.org

EFFi: GOOGLEN HÄIRINTÄ TUOMITTAVAA

EFFin hallituksen jäsenet Herkko Hietanen ja Ville Oksanen sattuivat
olemaan sopivasti Piilaaksossa ja kävivät Googlen tiloissa saamassa
selvityksen huomiota herättäneestä sensurointitapauksesta.
Skientologia-järjestö vaati Googlea poistamaan sille kiusalliseen
www.xenu.net -sivustoon viittaavat linkit. Skientologia-järjestön
vaatimukset perustuivat väitettyihin tavaramerkki- ja
tekijänoikeusrikkomuksiin.

Tapaus on vaarallinen kahdesta syystä – ensinnäkin Googlesta on
muodostunut tärkein riippumaton väylä informaation löytämiseen
Internetistä, minkä tällaiset hyökkäykset yleistyessään uhkaavat tuhota.
Toiseksi tapaus osoittaa jälleen kerran kuinka immateriaalioikeuksia
voidaan käyttää täysin niiden alkuperäistä tarkoitusta vastaan
informaation tuotannon ja levittämisen estämiseen.

EFFi laati asiasta lehdistötiedotteen viime perjantaina, jonka ainakin
Digitoday uutisoi
sellaisenaan.
Lausunto kotisivuillamme: www.effi.org

Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

SEMINAARI TEKIJÄNOIKEUKSISTA 2000-LUVULLA

Suomen UNESCO-toimikunta ja Opetusministeriö järjestivät 22.1.
seminaarin tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisesta otsikolla
“Tekijänoikeudet 2000-luvulla”. Tilaisuudessa oli varsin paljon yleisöä,
arviolta 200, pääasiassa julkishallinnon palveluksesta. Mukana oli myös
tekijänoikeusdirektiivin kansallisesta lainvalmistelusta vastaavat
virkamiehet.

EFFin puheenjohtaja Mikko Välimäki piti huomiota ja kysymyksiä
herättäneen puheen, joka on saatavissa kotisivultamme:
www.effi.org. Kokousraportti
opetusministeriön
sivuilla.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EFFi VASTUSTAA NORJAN TOIMIA DVD:n SALAUSJÄRJESTELMÄN PURKAJAA
VASTAAN

EFFi teki lausunnon Norjan toimista DVD:n salausjärjestelämän
purkamiseen osallistunutta Jon Johanssenia vastaan.
Syyttäjäviranomaisten päätös on oikeudellisesti perusteeton ja myös
erittäin valitettava osana laajempaa, kuluttajien oikeuksia polkevaa
suuntausta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Johansenin syyte perustuu lainkohtaan, joka vastaa pitkälle Suomen
rikoslaista löytyvää tietomurtoa. Lainkohdan soveltaminen Johansenin
tekoon edellyttää kuitenkin varsin laajentavaa tulkintaa, koska
DVD-levyt eivät ole laissa tarkoitettuja tietojärjestelmiä. – Yleisen
käsitys on se, että Norjan viranomaiset ovat taipuneet Hollywoodin
viihdeteollisuuden ja Yhdysvaltain viranomaisten painostuksen alla.

EFFin lausunto kotisivuillamme: www.effi.org. Digitodayn laajempi
uutinen.

Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

EFFi VALMISTELEE BIG BROTHER -PALKINTOJEN JAKAMISTA SUOMESSA

EFFi valmistelee Big Brother eli “Isoveli” -palkintojen jakamista
Suomessa. Isoveli-palkintojen jakamisen on alunperin aloittanut
englantilainen järjestö nimeltä Privacy International vuonna 1990. Sen
jälkeen Isoveli-palkinnot ovat levinneet useisiin eri maihin.
Yhteenvetoa Privacy Internationalin
sivuilta.

EFFi on järjestämässä Isoveli-palkintojen jakoa Suomessa vielä ennen
kesää. Palkintojen saajat valitsee paneeli, johon pyrimme kutsumaan
asiantuntijoiksi jossain määrin julkisuudessa näkyviä henkilöitä.
Pääkaupunkiseudulla näkyvä kaapelikanava ATV on lupautunut
televisioimaan tilaisuuden.

Olemme tehneet asiaa koskevan englanninkielisen lehtisen, jota voi, saa
ja pitää levittää edelleen. Otamme vastaan
tästä päivästä lukien ehdotuksia palkintojen saajista kategorioissa
viranomainen / yritys / yksityishenkilö. Myös ehdotuksia valitsijaraadin
jäsenistä otetaan mielihyvin vastaan.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EUROOPAN LAAJUINEN KATTOJÄRJESTÖ PERUSTEILLA

Yhdysvaltojen EFF:n taholta on tullut useaan otteeseen rohkaisua
euroopanlaajuisen kattojärjestön perustamisesta, joka jakaisi samat
päämäärät Yhdysvaltojen EFF:n kanssa. Puheenjohtaja Mikko Välimäki ja kv
sihteeri Ville Oksanen osallistuivat joulukuun lopussa
suunnittelukokoukseen Berliinissä, jossa oli paikalla eri maiden
kansallisten EFFiä vastaavien järjestöjen edustajia. Ville osallistui
lisäksi tammikuussa Amsterdamissa toiseen suunnittelukokoukseen.
Matkaraportit Berliinistä ja
Amsterdamista.

Näiden kokousten pohjalta on nyt päästy yhteisymmärrykseen
kattojärjestön perustamisen suntaviivoista.

Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

YHTEISTYÖ INTERNET SOCIETY FINLANDIN KANSSA VIREILLÄ

EFFin on aloittanut keskustelut mahdollisesta yhteistyöstä Internet
Society Finlandin kanssa: http://www.siy.fi/. Internet Society Finlandin
tavoitteet eroavat jonkin verran EFFin tavoitteista ja vaikka ISOCilla
on kiinnostusta sekä taustatietoja, heillä ei ole riittävää osaamista ja
tavoitteita lainsäädäntöön vaikuttamisessa. Alustavissa keskusteluissa
järjestöjen puheenjohtajien kesken suunnittelimme mm. yhteistyötä
lausuntojen antamisessa, tilaisuuksien järjestämisessä, ja
varainhankinnassa.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EFFi VAIKUTTAA TEKIJÄNOIKEUSDIREKTIIVIN KANSALLISEEN VALMISTELUUN

Tekijänoikeusdirektiivin kansallinen valmistelu Suomessa on edennyt
“hiljaiseksi” virkamiestyöksi ja siksi lainvalmisteluun vaikuttaminen on
tehtävä epäsuorin keinoin. EFFi onkin saanut eräiden
virkamiesasiantuntijoiden välityksellä omat kantansa esille myös lain
valmistelun tässä vaiheessa. Tiedotamme luonnollisesti kun valmistelu
etenee ja tiedämme tarkalleen miten laki tullaan kirjoittamaan ja miten
se voi vaikuttaa Internetin käyttäjien oikeuksiin. EFFi tulee
puolustamaan käyttäjien oikeuksia loppuun saakka.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org


EFFi eMail on säännöllisesti ilmestyvä ajankohtaistiedote Electronic
Frontier Finland ry:n toiminnasta. Mikäli haluat liittyä jäseneksi tai
lisätietoja muusta toiminnastamme ota yhteyttä tai täytä lomake
osoitteessa www.effi.org

Halutessasi pois listalta laita viesti osoitteeseen
janne.lindqvist@effi.org

Kevätterveisin,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja


30.03.2002. HTML:ksi muutettu Mikko Välimäen meilistä

janne.lindqvist@effi.org