Effi: Lakialoite yksityisyydensuojan ja ilmiantajien turvaamiseksi

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Julkaisuvapaa heti
Helsinki 8.7.2013

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on lähettänyt tänään Avoimen ministeriön tukemana kansalaislakialoitteen “Kyllä me voimme – Laki sananvapauden ja yksityisyydensuojan kansainvälisestä turvaamisesta” oikeusministeriön tarkastettavaksi. Nimien keruu aloitteeseen alkaa välittömästi. Aloitteella kriminalisoitaisiin kansalaisten vakoilu, edellytettäisiin viranomaisilta ja yrityksiltä kansalaisten tietojen käytön tarkempaa raportointia ja vahvistettaisiin merkittävästi ilmiantajien suojaa Suomessa.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen täsmentää: “Kyllästyimme siihen, että eri virkamiehet ja erityisesti poliitikot nostavat kätensä pystyyn näiden asioiden suhteen. Selvityksillä ja loputtomilla työryhmillä asia pyritään selkeästi vain lakaisemaan pois julkisesta keskustelusta. Aloitteella haluamme osoittaa, että mikäli poliittista tahtoa riittää, kansalaisten suojaa urkintaa vastaan voidaan merkittävästi parantaa.” Oksanen jatkaa: “Samoin aloitteella korjattaisiin ne aukot, jotka estävät Edward Snowdenin kaltaisten ilmiantajien luotettavan suojaamisen Suomessa.”

Lex Snowden -aloitteessa on kolme pääkohtaa, joista ensimmäisessä lisättäisiin Rikoslakiin uudet pykälät kansalaisten vakoilusta. Tämä rikos olisi määritelty ns. universaalirikokseksi, eli syytteen nostaminen olisi mahdollista Suomessa, vaikka teko olisi tapahtunut jossain muussa maassa. Rangaistukset voitaisiin kohdistaa myös tekoon osallistuneisiin yrityksiin: niille voitaisiin määrätä sakko, jonka suuruus voisi olla jopa 25 % niiden kansainvälisestä kokonaisliikevaihdosta.

Oksanen kommentoi: “On tietysti selvää, että Suomessa tältä pohjalta tuomittuja rangaistuksia ei varmaankaan pantaisi toimeen loukkauksen tehneessä maassa. Kansalaisten vakoiluun syyllistyneiden henkilöiden olisi kuitenkin jatkossa hankalampi matkustaa, kun heihin kohdistuisi jo esimerkiksi Interpolin kautta välitetty kansainvälinen pidätysmääräys.”

Toisessa kohdassa laajennettaisiin merkittävästi viranomaisten ja teleyritysten velvollisuutta raportoida kansalaisista keräämänsä tiedon käytöstä ja tallentamisesta. Tällä hetkellä sisäministeriö raportoi ns. teletunnistetietojen tallennusvelvollisuudesta ainoastaan EU:n komissiolle. Yrityksillä velvollisuutta raportointiin ei ole lainkaan.

Kolmantena ja laajimpana pakettina ehdotuksella suljettaisiin ne aukot lainsäädännöstä, jotka ovat tulleet esille Edward Snowdenin tapauksen yhteydessä liittyen suojan myöntämiseen ilmiantajille. Ehdotuksen toteutuessa ilmiantajien luovuttaminen muuttuisi mahdottomaksi, eikä heidän maahantuloaan tai oleskeluluvan myöntämistä voitaisi enää lainmukaisesti estää.

Effin puheenjohtaja Timo Karjalainen toteaa: “Valitettavasti tämä lainsäädäntöpaketti ei todennäköisesti ehdi suoraan auttamaan Edward Snowdenia. Vastaavia tapauksia kuitenkin täysin varmasti tulee jatkossakin, joten on tärkeää laittaa lainsäädäntö kuntoon nyt.” Karjalainen päättää: “Lisäksi ehdotus nostaisi Suomen maailman johtavaksi maaksi yksityisyyden suojaajana. Tämä olisi varmasti erinomainen myyntiargumentti, kun päätetään pilvipalveluiden sijoittelusta. Kukaanhan ei halua tilata pilveään urkkijamaasta.”

Lisätietoja:

Ville Oksanen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 536 8583

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 050 590 3763

Kampanjasivu: http://snowden.effi.org

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa loukata, spämmäys tulee pitää kiellettynä ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/.