Viestiliikennetiedot myös USA:n käyttöön?

| Helsinki 13.4.2006
| Electronic Frontier Finland ry
|

EFFI: Viestiliikennetiedot myös USA:n käyttöön?
===============================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) vaatii ministeri Rajamäkeä
selvittämään julkisesti, haluaako Suomi antaa Yhdysvaltojen
käyttöön niitä teleliikennetietoja, jotka uusi EU-direktiivi
vaatii operaattoreita keräämään ja tallentamaan. Yhdysvallat
ilmoitti 2.-3. maaliskuuta Wienissä pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden
neuvoston kokouksessa aikovansa pyytää Euroopan Unionin jäsenvaltioilta
pääsyä tallennettuun teleliikennedataan.

“Teleliikenteen tallennuspakko rikkoo jo itsessään perusoikeutta
yksityisyyteen”, toteaa EFFIn puheenjohtaja Tapani Tarvainen ja
jatkaa: “Kansalaisten viestintätietoja ei missään tapauksessa pidä
luovuttaa EU:n ulkopuolelle, jossa ei ole mitään takeita
arkaluontoisten tietojen väärinkäyttöä vastaan.”

EFFIn saamien tietojen mukaan Wienin kokouksessa sekä komissio että
puheenjohtajamaa Itävalta esittivät kantanaan, että USA:n tulisi päästä
tietoihin käsiksi. EU:ssa käsittelyssä oleva tietosuojaa koskeva puitepäätös voisi kuitenkin estää tietojen luovuttamisen, koska se edellyttää “riittävää tietosuojan tasoa”. Tätä ehtoa USA ei täytä.

“USA:ssa ei ole tällä hetkellä mitään tietosuojalainsäädäntöä, joka
suojaisi EU:n kansalaisia tietojen väärinkäytöltä. Kyynisempi henkilö
voisi väittää samaa myös maan omien kansalaisten osalta.” täsmentää
Tarvainen ja jatkaa:” Tätä taustaa vasten ajatus näiden arkaluonteisten
tietojen luovuttamisesta on täysin mahdoton.”

Aikaisemmin USA on vaatinut lentomatkustajia koskevien tietojen luovutusta. Tähän komissio taipui, minkä vuoksi parlamentti on haastanut komission oikeuteen.

EFFI:n hallituksen jäsen Teemu Välimäki toteaa: “Vaadimme ministeri
Rajamäkeä kertomaan julkisesti, mikä tulee olemaan Suomen virallinen
linja asiassa maamme puheenjohtajakauden aikana.” Välimäki päättää
kuivasti: “Tosin olisi yllätys jos ministeri ei terrorismin vastustamisen nimissä ajaisi tätäkin kansalaisten yksityisyyttä kaventavaa hanketta.”

Lisätietoa:
———–

| Tapani Tarvainen
| puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| tapani.tarvainen@effi.org
| 040 729 3479
|

| Teemu Välimäki
| hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
| teemu.valimaki@effi.org
| 045 672 6289
|

| Virallinen asiakirja Wienissä käydyistä keskusteluista
| /wp-content/uploads/eu-us-jha-7618-06.pdf
|

| U-kirje puitepäätöksestä
| `http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vepshref.scr?{KEY}=U+48/2005&{ID}=U+48/2005&{EXTRA}=TUNNUS `_
|

| Hallintovaliokunnnan lausunto U-kirjeestä
| http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/havl_5_2006_p.htm