EFFI: Sähköisten tallennusvelvollisuuksien sisältö selvennettävä

Helsinki 19.2.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry vaatii laajaa avointa keskustelua
erilaisten sähköisten tietojen tallentamisesta. Vaatimuksen taustalla ovat
viimeaikaiset tapahtumat, joissa Suomen suurimmat Internet-palveluntarjoajat
ovat julkisuudessa joutuneet selittelemään käytäntöjään asian suhteen. Samalla
on paljastunut, että esimerkiksi osa palveluntarjoajista tallentaa
sähköpostiliikenteestä ns. otsikkotiedot.

EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen selittää: “Sähköpostiliikenteen
otsikkotietojen tallentaminen on sama asia kuin että Posti alkaisi tallentaa
tiedot siitä, kuka lähettää kirjeitä ja kenelle. Sähköpostin osalta tämä
tilanne ei – kumma kyllä – tunnu herättävän juuri mitään huolta. Samaan aikaan
ei ole vaikea kuvitella, millainen kohu nousisi, jos normaalin postin suhteen
ehdotettaisiin vastaavaa”, ja jatkaa: “Miksi rikolliset eivät ole vallanneet
maailmaa vaikka Posti kuljettaa nimettömiä kirjeitä? Miksi sama viesti on
vaarallisempi tietokoneen kuin Postin välittämänä?”

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen lisää: “Internet-operaattoreilla ei ole
tällä hetkellä laillista syytä eikä selvää oikeuttakaan tallentaa mitään tietoa
käyttäjien toiminnasta. Siitä huolimatta tällä hetkellä tietoa tallennetaan
‘varmuuden vuoksi’, asiakkaille kertomatta”, ja jatkaa: “Tällaisen kansalaisten
yksityisyyttä loukkaavien tietojen tallentamisen tulee aina perustua vain
täsmälliseen lainsäädäntöön, jonka laatiminen on tapahtunut laajan julkisen
valmistelun pohjalta”.

Lainsäädäntöä odotellessa EFFI toivoo, että matkapuhelin- ja
Internet-operaattorit antaisivat vapaaehtoisesti asiakkailleen selvityksen
harjoittamastaan sähköpostin välitystietojen keruusta ja niiden mahdollisista
käyttötavoista, erityisesti miten, milloin ja kenelle niitä saatetaan
luovuttaa.

EFFI valittaa, että Suomessa kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat pyritään
käsittelemään hyvin suppean joukon piirissä. Yhdistyksen mukaan erityisesti
sisäministeriössä on vallalla salailukulttuuri, jollaista ei pitäisi enää
esiintyä nykyaikaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Tilanne tuntuu vain
kärjistyneen ‘terrorismin vastaisen sodan’ myötä, joka on antanut eri
turvallisuuspalveluille avoimen valtakirjan vaatia uusia globaaleja oikeuksia
kansainvälisissä toimielimissä, joissa ei ole mitään todellista demokraattista
valvontaa.

Oksanen täsmentää: “Vaikka järjestelmiä ei voidakaan aina pitää julkisina,
se ei tarkoita, että niitä käsittelevän lainsäädännön valmistelua pitäisi
jotenkin salailla – päinvastoin! Vain laajan yhteiskunnallisen keskustelun
kautta voidaan päästä tilanteeseen, jossa kansalaiset voivat edes jotenkin
luottaa siihen, että valvojillakin on valvojat. Avoimessa yhteiskunnassa
kansalaisten valvonnan pitäisi perustua todelliseen ja perusteltuun tarpeeseen,
eikä vain kaikkien tekniikan suomien mahdollisuuksien maksimaaliseen
hyväksikäyttöön.”

EFFI korostaa, että ongelmat eivät rajoitu pelkästään
Internet-liikenteeseen, vaan että vastaavia kansalaisten yksityisyyden
vaarantavia sähköisiä tietokantoja löytyy monista muistakin paikoista. Yhdistys
on erityisen huolestunut juuri nyt esimerkiksi lentomatkustajien
yksityisyydestä, koska EU taipui nöyryyttävästi USA:n painostuksen alla
antamaan luvan tietojen siirrolle ja käytölle profilointiin ns.
CAPSS II-järjestelmässä.

Lopuksi EFFI ihmettelee, missä on se politiikko, joka uskaltaisi Suomessa
näkyvästi lähteä puolustamaan kansalaisten oikeutta yksityisyyteen.

Lisätietoa

Soneran lehdistötiedote Echelon-sähköpostiosoitteesta:
http://www.sonera.fi/CDA.FI.ArticleFrame/ 0,1362,articleId%3D196214&hierarchyId%3D351,00.html

Privacy Internationalin tutkimus matkustajatietojen luovuttamisesta:
http://www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/transferringprivacy.pdf

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.