EFFI: Lasten suojelu ja esto-ohjelmien markkinointi erotettava toisistaan

Helsinki 15.2.2005
Julkinen kirje
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

EFFI testasi 10.2.2005 suomalaisen HitBack.fi Oy:n
Block!-esto-ohjelmaa, jonka mainostetaan estävän
Internetin "törkysivuille" pääsyn.

Block esti pääsyn muun muassa joillekin Uskontojen uhrien tuki ry:n
sivuille ja Nobel-palkitun runoilijan elämäkertaan. Myös EFFIn
Karpelan lausunnoista ja Block-ohjelmasta kertova tiedote
sensuroitiin: ohjelma ilmeisestikin estää kaikki sivut, joiden
otsikossa on sana "sensuroimassa". Lisäksi ohjelma ei toiminut
kunnolla välilehtien kanssa eivätkä estot vaikuttaneet lainkaan
kaikkiin selaimiin.

Yleisvaikutelmaa kuvaa EFFIn hallituksen jäsen Teemu Välimäen toteamus
testin päätteeksi: "Ei tunnu toimivan."

HitBack.fi vastasi EFFIlle tiedotteella, jonka esitämme alla
kokonaisuudessaan, jotta keskustelu asiasta lisääntyisi. HitBack.fin
tiedote on sisennettynä ja kursiivilla.

HitBack.fi: EFFI:n näkemys ymmärtämättömyyttä

Lehdistötiedote 10.2 klo 15.50

Muun muassa musiikin ja elokuvien vapaan Internet-levityksen
puolestapuhujana tunnettu järjestö EFFI on lehdistötiedotteessaan
10.2. hyökännyt kärkkäästi Internetin törkysivut sulkevaa Block!
School esto-ohjelmaa vastaan.

EFFI testasi 10.2.2005 tiedotettaan varten Block-ohjelman
Home-versiota, mikä tiedotteessa myös sanottiin. School-versiota EFFI
ei testannut.

HitBack.fin "musiikin ja elokuvien vapaata Internet-levitystä" koskeva
piikki kuvastaa yhtiön tekijänoikeustaustaa: sillä ja tuotantoyhtiö
Magnum Music Oy:llä on samoja vastuuhenkilöitä. Jälkimmäinen yritys on
Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n jäsen.

HitBack.fi mainostaakin tuovansa pian markkinoille tuotteita
"tekijänoikeuksien suojaukseen". Lisäksi yhtiö mainostaa etusivullaan
Block-ohjelmiensa puuttuvan myös "tiedostojen laittomaan jakeluun".

Kyseessä ei siis ole pelkästään lasten suojelu.

EFFI:n tiedotteesta kuvastuu aito
tietämättömyys ongelman luonteesta, Lapset ja mediaväkivalta-hankkeen
tarkoituksesta sekä esto-ohjelmiston toiminnasta.
Järjestö puhuu
aikuisiin kohdistetusta sensuurista kun kyseessä on lasten
suojeleminen kouluissa. Lisäksi järjestö perustaa käsityksensä
kouluohjelmistosta testiinsä jonka on tehnyt kotikäyttöön
tarkoitetulla ohjelmalla.

EFFIä kiinnostaisi tietää, millä oleellisella tavalla kouluversion
mustat listat eroavat kotiversiosta ja jos ero on merkittävä, niin
miksi kotiversio on niin huono? Tilanne on tyypillinen: muiden kuin
ohjelmiston valmistajien on hyvin vaikea päätellä sitä, millä
perusteilla sivuja oikeasti sensuroidaan.

Toisin kuin HitBack.fi yrittää asian esittää, ei kyse ole pelkästään
lapsista. Jos ohjelmia esimerkiksi hankitaan kirjastoihin, kuten
Karpela on esittänyt, joutuisivat sensuurin kohteiksi käytännössä myös
aikuiset. Joillekin kirjasto on ainoa paikka päästä Internettiin.

Palauttaakseen keskustelun asialinjalle HitBack.fi ja Codewise
toivottavat EFFI:n tervetulleeksi tutustumaan aikuisten sensuroimatta
tekemään törkymateriaaliin jota löytyy koulujen ja kirjastojen
lokitiedoista oppilaiden katselun jäljiltä.

Käsittääksemme keskustelu on tähän asti ollut asialinjalla.
"Törkymateriaalia" ei HitBack.fin tarvitse EFFIlle näyttää: tiedämme
että netissä on lapsille sopimatonta materiaalia ja uskomme, että
HitBack.fi on sitä koonnut edustavan kokoelman.

Emme myöskään, ymmärrä miten sensurointi vaikuttaa "törkymateriaalin"
tekemiseen.

Lokitiedoista EFFI muistuttaa, että tunnistamistietoja koskee
viestinnän suoja ja niiden tutkiminen ilman laillista perustetta voi
olla rikos. Tämän HitBack.fi toivottavasti tekee selväksi myös
ohjelmiensa käyttäjille. EFFI voi toki tutustua sellaisiin
tilastoihin, jotka eivät sisällä luottamuksellisia
teletunnistamistietoja.

Jokainen tätä materiaalia
nähnyt aikuinen on välittömästi ymmärtänyt miksi lapset on siltä
suojeltava. EFFI:n intressejä lastensuojelun estämiseksi on mahdoton
käsittää.

Intresseistä puhuttaessa on syytä muistaa, että HitBack.fillä
itsellään on tässä asiassa voimakas taloudellinen intressi.

EFFI selventää kantaansa lasten suojelemiseen:

Lasten vanhemmilla ja opettajilla on oikeus ja velvollisuus ohjata
lapsia netin käytössä. Parhaat välineet tähän ovat mediakasvatus,
lasten opastaminen netin käytössä ja pienten lasten valvonta. Lasten
kanssa on myös keskusteltava asioista, eikä aikuisen kiire saa estää
tätä. EFFI suosittelee tutustumaan esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n
tai Tietoturvakoulu.fi-sivuilla oleviin aihetta käsitteleviin
erinomaisiin materiaaleihin.

Ratkaisuna lasten suojelemiseksi on ehdotettu esto-ohjelmia, joita
HitBack.fi on aktiivisesti markkinoinut koteihin ja julkiselle
sektorille.

Esto-ohjelmia on markkinoitu jonkinlaisena viisaudenkivenä kiireisille
vanhemmille ja opettajille, vaikka oikeasti ohjelmien toiminta on
EFFInkin testien mukaan kyseenalaista. Erityisen huolestuttavaa on,
kun valtiovalta kulttuuriministeri Karpelan suulla mainostaa ohjelmia
kritiikittä ohjelmistovalmistajien tiedotteiden perusteella.

Lasten suojelu on tärkeää, mutta niin ovat myös sanan- ja
tiedonvapaus. Erityisen tärkeää tiedonvapaus on kouluissa ja
kirjastoissa. Tämä ja esto-ohjelmien vakavat puutteet on muistettava
ennen tällaisten ohjelmien käyttöönoton harkitsemista.

Kotiinsa jokainen voi hankkia minkä ohjelman tahansa. Toivottavaa
tosin olisi, että hankintapäätös perustuisi totuudenmukaiseen
käsitykseen ohjelman toiminnasta.

Lisäksi on muistettava, että esto-ohjelman valmistaja ei ole vastuussa
mistään. Kasvatusvastuu säilyy vanhemmilla ja opettajilla. Lasten
netin käytön valvontaa ei voi automatisoida esto-ohjelmilla.
Esto-ohjelmat eivät estä kaikkea asiatonta sisältöä. Toisaalta, lapset
tulevat ennen pitkää käyttämään nettiä myös ilman esto-ohjelmia.

Aikuisiin sensuuria ei tule kohdistaa lastensuojelun sivutuotteenakaan.

Mitä ohjelman tekniseen toimintaan tulee, HitBack.fi ja Codewise
esittelevät mielellään kuinka kouluympäristöön räätälöity suomalainen
Block! School erottelee ja sulkee haitallisen, vaarallisen ja
laittoman materiaalin Internetin 1000 miljardin dokumentin joukosta.
Ohjelma päivittyy jatkuvasti Internetin muutosten mukaisesti.
Ohjelmaan sisältyvänä ominaisuutena käyttäjä voi valmiiden estoryhmien
lisäksi helposti itse lisätä tai poistaa sivustoja. Näin ohjelma
muokkautuu käyttäjien omien tarpeiden ja arvomaailman mukaiseksi.
Perusteettomista sivuista voi ilmoittaa Block! käyttäjäsivulla josta
ne päivitetään myös estotietokantaan. Opettaja tai kirjastonhoitaja
voi luonnollisesti myös laittaa Internet suojauksen tilapäisesti
kokonaan poiskin mikäli niin halutaan.

EFFIn testissä Block-ohjelma esti
lukuisten asiallisten sivujen näkymisen. Blockin sivujen näkymisen
estämisessä käyttämä logiikka osoittautui alkeelliseksi (esimerkiksi
sivu on "törkysivu" jos sen otsikossa on sana "sensuroimassa"). Oliko
esimerkiksi EFFIn tiedote Karpelan lausunnoista ja Block-ohjelman
testistä "haitallista, vaarallista ja laitonta" materiaalia, jollaista
kouluissa tai kirjastoissa ei pitäisi esittää?

HitBack.fin esittämät luvut kuvastavat hyvin tilannetta. HitBack.fi
tai kukaan opettaja tai kirjastonhoitaja ei millään voi arvioida
Internetin 1.000 miljardia sivua käsityönä. Ja kuten EFFIn testistä
ilmeni, alkeelliseen automatiikkaan ei voi luottaa.

Kokonaan avoimeksi jää tärkeä kysymys siitä, kenen "tarpeiden ja
arvomaailman mukaisiksi" koulujen ja kirjastojen käyttämät
esto-ohjelmat säädetään. Kuka saa päättää sensuroinnin perusteista?
Mikä takaa, että HitBack.fi – tai kirjaston virkailija tai kuka muu
tahansa – sensuroisi sisältöjä objektiivisesti?

Järjestön mainitsemat haitallisen materiaalin ilmoitus- ja
vihjepalvelut ovat hyödyllisiä ja ne ovat olleet käytössä jo vuosia.
Niillä ei kuitenkaan valitettavasti kyetä poistamaan kuin murto-osa
Internetin törkymateriaalista, joka uusiutuu ja siirtyy koko ajan
toisaalle lain ulottumattomiin.

Esto-ohjelmistoa jo pitkään käyttäneet koululaitokset ovat olleet
tyytyväisiä ohjelman toimintaan ja sitä kehitetään saadun palautteen
pohjalta jatkuvasti paremmaksi.

Kuulopuheiden asemasta vakuuttavampaa olisi nähdä aiheesta puolueeton
ja luotettava suomalainen tutkimus.

Surffaava ja törkysivuun törmäävä lapsi ei varmaan EFFI:nkään mielestä
voi olla se jonka vastuulle sivun sulkeminen jätetään. Vastaavaa
törkyaineistoa ei painettuna tai digitaalisesti ole sallittu
jaettavaksi lehtihyllyissä, videovuokraamoissa eikä TV:ssä, miksi se
pitäisi sallia julkisin varoin ylläpidetyissä tietokoneissa kouluissa
ja kirjastoissa?

EFFIn mielestä lapsia voi suojella tehokkaammin muilla keinoin kuin
ostamalla julkisin varoin huonosti toimivia ja kalliita esto-ohjelmia.

palvelujohtaja Erkki Leinonen, Hitback.fi Oy

toimitusjohtaja Harri Erho, Codewise Oy

Lisätietoja:

EFFI: Karpela ei ymmärrä mitä on sensuroimassa, 10.2.2005,
EFFI: Ei digitaalisia kirjarovioita kouluihin ja kirjastoihin, 4.2.2005,
"Hitback.fi" kutsuu EFFIn tutustumaan törkymateriaaliin, Digitoday 14.2.2005,
Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583
Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jsen. Listietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www.effi.org/

EFFI: Lasten suojelu ja esto-ohjelmien markkinointi erotettava toisistaan

Helsinki 15.2.2005
Julkinen kirje
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

EFFI testasi 10.2.2005 suomalaisen HitBack.fi Oy:n
Block!-esto-ohjelmaa, jonka mainostetaan estävän
Internetin "törkysivuille" pääsyn.

Block esti pääsyn muun muassa joillekin Uskontojen uhrien tuki ry:n
sivuille ja Nobel-palkitun runoilijan elämäkertaan. Myös EFFIn
Karpelan lausunnoista ja Block-ohjelmasta kertova tiedote
sensuroitiin: ohjelma ilmeisestikin estää kaikki sivut, joiden
otsikossa on sana "sensuroimassa". Lisäksi ohjelma ei toiminut
kunnolla välilehtien kanssa eivätkä estot vaikuttaneet lainkaan
kaikkiin selaimiin.

Yleisvaikutelmaa kuvaa EFFIn hallituksen jäsen Teemu Välimäen toteamus
testin päätteeksi: "Ei tunnu toimivan."

HitBack.fi vastasi EFFIlle tiedotteella, jonka esitämme alla
kokonaisuudessaan, jotta keskustelu asiasta lisääntyisi. HitBack.fin
tiedote on sisennettynä ja kursiivilla.

HitBack.fi: EFFI:n näkemys ymmärtämättömyyttä

Lehdistötiedote 10.2 klo 15.50

Muun muassa musiikin ja elokuvien vapaan Internet-levityksen
puolestapuhujana tunnettu järjestö EFFI on lehdistötiedotteessaan
10.2. hyökännyt kärkkäästi Internetin törkysivut sulkevaa Block!
School esto-ohjelmaa vastaan.

EFFI testasi 10.2.2005 tiedotettaan varten Block-ohjelman
Home-versiota, mikä tiedotteessa myös sanottiin. School-versiota EFFI
ei testannut.

HitBack.fin "musiikin ja elokuvien vapaata Internet-levitystä" koskeva
piikki kuvastaa yhtiön tekijänoikeustaustaa: sillä ja tuotantoyhtiö
Magnum Music Oy:llä on samoja vastuuhenkilöitä. Jälkimmäinen yritys on
Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n jäsen.

HitBack.fi mainostaakin tuovansa pian markkinoille tuotteita
"tekijänoikeuksien suojaukseen". Lisäksi yhtiö mainostaa etusivullaan
Block-ohjelmiensa puuttuvan myös "tiedostojen laittomaan jakeluun".

Kyseessä ei siis ole pelkästään lasten suojelu.

EFFI:n tiedotteesta kuvastuu aito
tietämättömyys ongelman luonteesta, Lapset ja mediaväkivalta-hankkeen
tarkoituksesta sekä esto-ohjelmiston toiminnasta.
Järjestö puhuu
aikuisiin kohdistetusta sensuurista kun kyseessä on lasten
suojeleminen kouluissa. Lisäksi järjestö perustaa käsityksensä
kouluohjelmistosta testiinsä jonka on tehnyt kotikäyttöön
tarkoitetulla ohjelmalla.

EFFIä kiinnostaisi tietää, millä oleellisella tavalla kouluversion
mustat listat eroavat kotiversiosta ja jos ero on merkittävä, niin
miksi kotiversio on niin huono? Tilanne on tyypillinen: muiden kuin
ohjelmiston valmistajien on hyvin vaikea päätellä sitä, millä
perusteilla sivuja oikeasti sensuroidaan.

Toisin kuin HitBack.fi yrittää asian esittää, ei kyse ole pelkästään
lapsista. Jos ohjelmia esimerkiksi hankitaan kirjastoihin, kuten
Karpela on esittänyt, joutuisivat sensuurin kohteiksi käytännössä myös
aikuiset. Joillekin kirjasto on ainoa paikka päästä Internettiin.

Palauttaakseen keskustelun asialinjalle HitBack.fi ja Codewise
toivottavat EFFI:n tervetulleeksi tutustumaan aikuisten sensuroimatta
tekemään törkymateriaaliin jota löytyy koulujen ja kirjastojen
lokitiedoista oppilaiden katselun jäljiltä.

Käsittääksemme keskustelu on tähän asti ollut asialinjalla.
"Törkymateriaalia" ei HitBack.fin tarvitse EFFIlle näyttää: tiedämme
että netissä on lapsille sopimatonta materiaalia ja uskomme, että
HitBack.fi on sitä koonnut edustavan kokoelman.

Emme myöskään, ymmärrä miten sensurointi vaikuttaa "törkymateriaalin"
tekemiseen.

Lokitiedoista EFFI muistuttaa, että tunnistamistietoja koskee
viestinnän suoja ja niiden tutkiminen ilman laillista perustetta voi
olla rikos. Tämän HitBack.fi toivottavasti tekee selväksi myös
ohjelmiensa käyttäjille. EFFI voi toki tutustua sellaisiin
tilastoihin, jotka eivät sisällä luottamuksellisia
teletunnistamistietoja.

Jokainen tätä materiaalia
nähnyt aikuinen on välittömästi ymmärtänyt miksi lapset on siltä
suojeltava. EFFI:n intressejä lastensuojelun estämiseksi on mahdoton
käsittää.

Intresseistä puhuttaessa on syytä muistaa, että HitBack.fillä
itsellään on tässä asiassa voimakas taloudellinen intressi.

EFFI selventää kantaansa lasten suojelemiseen:

Lasten vanhemmilla ja opettajilla on oikeus ja velvollisuus ohjata
lapsia netin käytössä. Parhaat välineet tähän ovat mediakasvatus,
lasten opastaminen netin käytössä ja pienten lasten valvonta. Lasten
kanssa on myös keskusteltava asioista, eikä aikuisen kiire saa estää
tätä. EFFI suosittelee tutustumaan esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n
tai Tietoturvakoulu.fi-sivuilla oleviin aihetta käsitteleviin
erinomaisiin materiaaleihin.

Ratkaisuna lasten suojelemiseksi on ehdotettu esto-ohjelmia, joita
HitBack.fi on aktiivisesti markkinoinut koteihin ja julkiselle
sektorille.

Esto-ohjelmia on markkinoitu jonkinlaisena viisaudenkivenä kiireisille
vanhemmille ja opettajille, vaikka oikeasti ohjelmien toiminta on
EFFInkin testien mukaan kyseenalaista. Erityisen huolestuttavaa on,
kun valtiovalta kulttuuriministeri Karpelan suulla mainostaa ohjelmia
kritiikittä ohjelmistovalmistajien tiedotteiden perusteella.

Lasten suojelu on tärkeää, mutta niin ovat myös sanan- ja
tiedonvapaus. Erityisen tärkeää tiedonvapaus on kouluissa ja
kirjastoissa. Tämä ja esto-ohjelmien vakavat puutteet on muistettava
ennen tällaisten ohjelmien käyttöönoton harkitsemista.

Kotiinsa jokainen voi hankkia minkä ohjelman tahansa. Toivottavaa
tosin olisi, että hankintapäätös perustuisi totuudenmukaiseen
käsitykseen ohjelman toiminnasta.

Lisäksi on muistettava, että esto-ohjelman valmistaja ei ole vastuussa
mistään. Kasvatusvastuu säilyy vanhemmilla ja opettajilla. Lasten
netin käytön valvontaa ei voi automatisoida esto-ohjelmilla.
Esto-ohjelmat eivät estä kaikkea asiatonta sisältöä. Toisaalta, lapset
tulevat ennen pitkää käyttämään nettiä myös ilman esto-ohjelmia.

Aikuisiin sensuuria ei tule kohdistaa lastensuojelun sivutuotteenakaan.

Mitä ohjelman tekniseen toimintaan tulee, HitBack.fi ja Codewise
esittelevät mielellään kuinka kouluympäristöön räätälöity suomalainen
Block! School erottelee ja sulkee haitallisen, vaarallisen ja
laittoman materiaalin Internetin 1000 miljardin dokumentin joukosta.
Ohjelma päivittyy jatkuvasti Internetin muutosten mukaisesti.
Ohjelmaan sisältyvänä ominaisuutena käyttäjä voi valmiiden estoryhmien
lisäksi helposti itse lisätä tai poistaa sivustoja. Näin ohjelma
muokkautuu käyttäjien omien tarpeiden ja arvomaailman mukaiseksi.
Perusteettomista sivuista voi ilmoittaa Block! käyttäjäsivulla josta
ne päivitetään myös estotietokantaan. Opettaja tai kirjastonhoitaja
voi luonnollisesti myös laittaa Internet suojauksen tilapäisesti
kokonaan poiskin mikäli niin halutaan.

EFFIn testissä Block-ohjelma esti
lukuisten asiallisten sivujen näkymisen. Blockin sivujen näkymisen
estämisessä käyttämä logiikka osoittautui alkeelliseksi (esimerkiksi
sivu on "törkysivu" jos sen otsikossa on sana "sensuroimassa"). Oliko
esimerkiksi EFFIn tiedote Karpelan lausunnoista ja Block-ohjelman
testistä "haitallista, vaarallista ja laitonta" materiaalia, jollaista
kouluissa tai kirjastoissa ei pitäisi esittää?

HitBack.fin esittämät luvut kuvastavat hyvin tilannetta. HitBack.fi
tai kukaan opettaja tai kirjastonhoitaja ei millään voi arvioida
Internetin 1.000 miljardia sivua käsityönä. Ja kuten EFFIn testistä
ilmeni, alkeelliseen automatiikkaan ei voi luottaa.

Kokonaan avoimeksi jää tärkeä kysymys siitä, kenen "tarpeiden ja
arvomaailman mukaisiksi" koulujen ja kirjastojen käyttämät
esto-ohjelmat säädetään. Kuka saa päättää sensuroinnin perusteista?
Mikä takaa, että HitBack.fi – tai kirjaston virkailija tai kuka muu
tahansa – sensuroisi sisältöjä objektiivisesti?

Järjestön mainitsemat haitallisen materiaalin ilmoitus- ja
vihjepalvelut ovat hyödyllisiä ja ne ovat olleet käytössä jo vuosia.
Niillä ei kuitenkaan valitettavasti kyetä poistamaan kuin murto-osa
Internetin törkymateriaalista, joka uusiutuu ja siirtyy koko ajan
toisaalle lain ulottumattomiin.

Esto-ohjelmistoa jo pitkään käyttäneet koululaitokset ovat olleet
tyytyväisiä ohjelman toimintaan ja sitä kehitetään saadun palautteen
pohjalta jatkuvasti paremmaksi.

Kuulopuheiden asemasta vakuuttavampaa olisi nähdä aiheesta puolueeton
ja luotettava suomalainen tutkimus.

Surffaava ja törkysivuun törmäävä lapsi ei varmaan EFFI:nkään mielestä
voi olla se jonka vastuulle sivun sulkeminen jätetään. Vastaavaa
törkyaineistoa ei painettuna tai digitaalisesti ole sallittu
jaettavaksi lehtihyllyissä, videovuokraamoissa eikä TV:ssä, miksi se
pitäisi sallia julkisin varoin ylläpidetyissä tietokoneissa kouluissa
ja kirjastoissa?

EFFIn mielestä lapsia voi suojella tehokkaammin muilla keinoin kuin
ostamalla julkisin varoin huonosti toimivia ja kalliita esto-ohjelmia.

palvelujohtaja Erkki Leinonen, Hitback.fi Oy

toimitusjohtaja Harri Erho, Codewise Oy

Lisätietoja:

EFFI: Karpela ei ymmärrä mitä on sensuroimassa, 10.2.2005,
EFFI: Ei digitaalisia kirjarovioita kouluihin ja kirjastoihin, 4.2.2005,
"Hitback.fi" kutsuu EFFIn tutustumaan törkymateriaaliin, Digitoday 14.2.2005,
Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583
Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jsen. Listietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www.effi.org/