EFFI: Ohjelmistopatentit palautettava alkuruutuun

Helsinki/Geneve 18.2.2005
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) iloitsee europarlamentin
päätöksestä 17.2.2005 vaatia ohjelmistopatenttidirektiviin
palauttamista uuteen ensimmäiseen käsittelyyn. Parlamentin
puhemiesneuvosto vahvisti eilen yksimielisesti oikeusvaliokunnan
vaatimuksen uudesta käsittelystä.

Euroopan komission ei ole kuitenkaan pakko totella parlamentin
päätöstä uudesta käsittelystä. Komissio on ajanut
ohjelmistopatenttidirektiiviä voimakkaasti. Kiista on saanut outoja
piirteitä: komissio muun muassa yritti hyväksyttää direktiivin
kahdesti ilman keskustelua maatalousneuvostossa, minkä Puola kuitenkin
esti.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen täsmentää: "Vaikka parlamentin
päätös ei muodollisesti sido komissiota, yksimielisen parlamentin
ylikäveleminen olisi poliittisesti hyvin arveluttava siirto. Lisäksi
komissiolla ei ole enää edes varmaa poliittista tukea
ministerineuvostolta, joten kaikista todennäköisintä on, että he
heittävät pyyhkeen kehään."

Jos direktiivi palaa uuteen käsittelyyn, sen valmistuminen viivästyy
yli vuodella.

Oksanen jatkaa: "Tämä on myös ainoa järkevä tie ulos nykyisestä
poliitisesta umpikujasta. Direktiivi oli alun perin huonosti
valmisteltu ja nyt komissiolla on erinomainen tilaisuus korjata tämä
virhe."

EFFI arvelee, että parlamentin tekemään päätökseen vaikutti osaltaan
raportti, jossa analysoidaan direktiivin todellista sisältöä. Raportin
mukaan nykyisen direktiiviehdotuksen teksti yhdenmukaistaisi Euroopan
käytännön Yhdysvaltain kanssa. Esimerkiksi
liiketoimintatapamallipatentit olisivat mahdollisia. Tähän asti
direktiiviehdotuksen puolustajat ovat väittäneet, että Eurooppaan ei
oltaisi tuomassa amerikkalaismallisia liiketoimintatapapatentteja.

EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen korostaa: "Raportti osoittaa
komission ja ministerineuvoston väitteet direktiivin sisällöstä hyvin
harhaanjohtaviksi. Samoin suuryritysten lobbausmateriaalit menevät nyt
täysin uusiksi." Tarvainen lisää lopuksi: "Raportti myös kumoaa sen
myytin, että pienet ja keskisuuret yritykset hyötyisivät yleisesti
patentoinnista. Tämän ei pitäisi olla uutinen kenellekään alaa
oikeasti seuraavalla henkilölle."

Lisätietoja:

Raportti: Sandra R. Paulsson, Patenting Software vs. Free software: What should the European Union do?, helmikuu 2005,
Yhteenveto yllä olevasta raportista,
FFIIn lehdistötiedote,
Linus Torvaldsin ja Michael Wideniuksen vetoomus patentointia vastaan,
EFFIn tietosivut ohjelmistoideapatenteista,
Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583
Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www.effi.org/.