Ohi on

Effin rahankeräysjuttu on lopultakin ohi: syyttäjän
määräaika valitusluvan hakemiseen KKO:lta umpeutui
eilen, eikä valituslupaa haettu.

Hovioikeuden päätös
, joka vapautti Effin kaikista
syytteistä, jää siten lainvoimaiseksi.

Kyse oli siis tästä sivusta (http://www.effi.org/yhdistys/lahjoitukset.html), jolla yhdistys kertoo olevansa oikeutettu
ottamaan vastaan lahjoituksia ja antaa tätä varten tilinumeron ja ohjeet. Siitä tehdyn
nimettömän ilmiannon johdosta Effiä syytettiin luvattomasta rahankeräyksestä.

Prosessi kesti yli kolme ja puoli vuotta, maksoi
veronmaksajille tuhansia euroja ja Effin aktiiveille
satoja työtunteja. Toivottavasti sisäministeriön
rahankeräyksestä vastaavat virkamiehet edes nyt
selkiyttävät ohjeita rahankeräysluvan tarpeellisuudesta.