Avoin kirje sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintoyksikölle

Electronic
Frontier Finland ry (Effi), PL 239, 00101
Helsinki, effi@effi.org

ASIA:
Avoin kirje sisäasiainministeriön poliisiosaston
hallintoyksikölle

Hyvä
sisäasiainministeriön poliisiosaston
hallintoyksikkö,

Electronic
Frontier Finland ry (Effi) on Arpajais- ja
asehallintoyksiköllenne tuttu yhdistys ainakin jo vuodesta
2003, kun sisäasiainministeriön poliisiosasto sai moitteet
eduskunnan
oikeusasiamieheltä. Ministeriö
oli yrittänyt kieltää
WWW-linkkien
tekemisen poliisin
verkkosivuille.

Arpajais-
ja asehallintoyksikkö on myös viime aikoina yrittänyt kovasti
väittää, että 200 000 suomalaisen harrastama nettipokerin
pelaaminen olisi laitonta. Yksikön päällikkö, hallitusneuvos
Jouni Laiho muun muassa vastasi
Effille Tietokone-verkkolehden
artikkelissa 5.3.2007
:
“Lainsäädäntömme ei tunnista koko nettipokeripelailua,
silloin se on kiellettyä ja
rangaistavaa.”

Arpajais- ja
asehallintoyksikkö on ymmärtänyt lainsäädännön
perusperiaatteen aivan väärin päin: jos jotain tekoa ei ole
nimenomaisesti laissa kielletty, on teko sallittu ja
laillinen.

Effin
kotisivuilla oli ilmoitus, jonka mukaan yhdistys voi
sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa
tukemiseksi. Arpajais- ja
asehallintoyksikkö lausui
poliisille 2.8.2005
, että Effin
sivuilla ollut ilmoitus olisi luvanvaraista
rahankeräystä.

Lausunnon
perusteella syyttäjä haastoi Effin oikeuteen
rahankeräysrikoksesta. Syyttäjä hävisi jo alusta alkaen
farssiksi osoittautuneen
oikeudenkäynnin. Käräjäoikeuden
ja hovioikeuden vapauttavat
tuomiot
ovat tästä päivästä
alkaen olleet lainvoimaisia. Tutkintaan ja oikeuskäsittelyyn
hukattujen resurssien lisäksi valtion maksettavaksi
tuomittiin yhteensä yli 17 000 euron
oikeudenkäyntikulukorvaukset, kiitos lausuntonne ja syyttäjän
hämmentävän
sitkeyden.

Suhtautumisenne
WWW-linkitykseen, nettipokeriin ja rahankeräyslain tulkintaan
on ollut samanlaista: olette sanoneet, että sallittu olisi
kiellettyä.

Pyydämme, että vihdoinkin
julkaisette sisäasiainministeriön verkkosivuilla kunnon ohjeet
siitä, miten yhdistys voi ilman pelkoa rahankeräyssyytteestä
ilmoittaa kotisivuillaan, että se voi ottaa vastaan
lahjoituksia. Nythän aiheesta ei tietääksemme löydy
minkäänlaista
ohjeistusta.

Teidän tulisi
myös lisätä Effin vapauttava rahankeräystuomio
(tuomio
nro 3487, Helsingin hovioikeus
10.12.2008
) arpajais- ja
rahankeräyslainsäädäntöä
koskevien tuomioistuinratkaisujen
listaanne
. Kyseessä on
tietääksemme

ratkaisun KHO:2008:26
ohella –
ensimmäinen tuomioistuinratkaisu siitä, miten yhdistys voi
ilmoittaa verkkosivuillaan
lahjoitusmahdollisuudesta.

Kuten Effin
tapaus osoittaa, lausuntonne ja hallinnonalaanne kuuluvan
rahankeräyslain epämääräisyys mahdollistavat oikeuden
väärinkäytön ja yhdistystoiminnan häirinnän, vaikka mitään
epäilyjä vilpistä tai väärinkäytöksistä (väitetyn
rahankeräysluvan puuttumisen lisäksi) ei ole. Rahankeräyslakia
on muutettava, pelkkä selkeyttäminen ei enää
riitä.

Tietääksemme vireillä on muitakin
vastaavia rahankeräysoikeudenkäyntejä, joihin olette
mahdollisesti myös antaneet lausuntoja. Pyydämme teitä
korjaamaan lausuntojanne edellä mainitun perusteella, jotta
turhat oikeudenkäynnit vältetään, sekä tiedottamaan asiasta
poliisia ja
syyttäjiä.

Muistutamme,
että eduskunta velvoitti teidät tiedottamaan rahankeräyslaista
tehokkaasti lausumassaan
hallituksen esityksestä 102/2005. Tiedottamisen pitää
sisältää myös sen, mikä on sallittua, eikä pelkästään
mielipidettänne siitä, mikä on
kiellettyä.

Effi
ry:n puolesta,

Vantaalla
10.2.2009
Kai
Puolamäki

Electronic
Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus
sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin
digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja
julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää
keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta
Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa
rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on
enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500
jäsentä. Lisätietoja Effin
kotisivulta http://www.effi.org/