Laki hyväksytty – taistelu jatkuu

Eli kuten arvattavissa oli, laki hyväksyttiin melko selvällä enemmistöllä. Ponnen kohdalla ero oli pienempi ja onkin sääli, että yli 40 kansanedustajaa eivät käyttäneet tässä kohtaa ääntänsä.

Taistelu kuluttajamyönteisestä tekijänoikeuslaista ei ole kuitenkaan ohi vaan se on vasta alkanut. Nyt tehtyä työtä on syytä jatkaa ja varmistaa, että jatkossa kuluttajien ääntä ei unohdeta – ainakaan seurauksetta.

Tekijänoikeusrintamalla todellakin on myös tapahtumassa aivan lähiaikoina:
– IPR enforcement-direktiivistä on tulossa hallituksen esitys ulos vielä tämän syksyn aikana. Ko. lain kohdalla on mahdollista yrittää korjata ainakin lain sanktioihin jääneet virheet
– EU on valmistelemassa koko tekijänoikeusjärjestelmän yleistä ajantasaistamista. Sen yhteydessä pitää varmistaa, että Suomi nostaa kuluttajien oikeudet näkyvästi agendalle
– EU:ssa on myös tekeillä IPR enforcement-puitepäätös, jolla harminisoitaisiin rikosoikeudelliset sanktiot. Tässä kohtaa pitää varmistaa, että sanktiot kohdistetaan ammattimaisiin rikollisiin, ei tavallisiin kansalaisiin
– WIPO:ssa on valmisteilla Broadcast-sopimus, joka pahimassa tapauksessa antaisi uuden itsenäisen lähioikeuden lähettäjäorganisaatioille 50 vuodeksi myös verkkolähetysten osalta (webcasting)

Ensimmäinen erä on ohi. Peli on vielä alussa. Kiitokset kaikille osallitujille, teimme jo joka tapauksessa pientä historiaa!