Tekijänoikeuslaki äänestykseen – mitkä ovat vaihtoehdot?

Kansanedustajat äänestävät huomenna keskiviikkona laajaa kritiikkiä herättäneen tekijänoikeuslakiesityksen kohtalosta. Näyttäisi siltä, että he voivat valita kolmesta vaihtoehdosta:

\A) Hylätä esitys ja odottaa hallitukselta uutta, parempaa esitystä.

\B) Hyväksyä lakiesitys ja liittää siihen kansanedustaja Jari Vilénin (kok) ehdottama lausuma. Lausuma velvoittaisi hallitusta ryhtymään välittömästi valmistelemaan tekijänoikeuslain kokonaisuudistusta, joka puuttuisi läpi menneen lain ongelmiin.

\C) Hyväksyä lakiesitys ja liittää siihen hallituspuolueiden suuressa valiokunnassa hyväksymä lausuma. Lausuma velvoittaisi hallitusta seuraamaan yksityisen kopioinnin mahdollisuuden toteutumista ja raportoimaan asiasta sivistysvaliokunnalle ensi vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen voitaisiin tarvittaessa ruveta valmistelemaan uutta lainsäädäntöä.

Vaihtoehto C syntyi, kun hallituspuolueiden piti vastata lakiesityksen ongelmakohtien herättämään kritiikkiin. Käytännössä lausuma on kuitenkin täysin voimaton. Niinpä ainoa mahdollinen tulkinta on se, että lausuman tehtävä on yksinkertaisesti tehdä kansanedustajille mahdolliseksi kuluttajaystävällisen retoriikan viljeleminen samalla kun esityksen ongelmat jäävät hallituspuolueiden pelisääntöjen takia korjaamatta. Ministeri Karpela (kesk) ilmoitti heti Kiinasta palattuaan, ettei esitystä muuteta. Hallituskumppanien piti näin ollen keksiä muu keino kasvojensa pelastamiseksi. Muun muassa suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd) on ilmaissut kannattavansa vaihtoehtoa C.

Oppositiopuolue Kokoomuksen suunnalta on osoitettu tukea vaihtoehdolle B. Perusteluiksi on annettu sitä, että nykyistä lakiesitystä ei kannata hylätä, koska se sisältää “huonojen” pykälien lisäksi myös “hyviä” pykäliä. Jälkimmäinen lause pitää paikkansa: esitys muun muassa sallisi artisteille korvauksia musiikkivideoiden soitosta ja tasapainottaisi siten artistien asemaa suhteessa tekijänoikeusteollisuuteen. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että esitys pitäisi hyväksyä. Kun “huonot” pykälät on kerran saatettu voimaan, niistä on hankala enää päästä eroon. Torjuntataistelun sijasta tasapainon kannattaja joutuu hyökkääjän asemaan.

Vaihtoehtoa A eli esityksen hylkäämistä ovat ilmaisseet tukevansa voimakkaasti ainakin Jyrki Kasvi (vihr) sekä kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Hylkääminen lähettäisi selvän viestin hallitukselle: valmistelkaa parempi laki. Hallituksella olisi tällöin myös motivaatiota ryhtyä valmistelutyöhön tarmokkaasti ja laajapohjaisesti, jotta EU:n tekijänoikeusdirektiivin implementoinnin määräajan umpeutumiseen kyettäisiin vastaamaan. Muut vaihtoehdot johtavat todennäköisesti siihen, että muutokset viipyvät ja vesittyvät, ja konkreettista parannusta ei tapahdu. Ainakaan ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

EFFI julkaisee kansanedustajien huomisessa äänestyksessä antamat äänet näillä sivuilla kommentaarin kera.