Mielenosoitus tekijänoikeuslakia vastaan

Tekijänoikeuslakia vastaan järjestetään mielenosoitus tiistaina
4.10.2005 kello 13 eduskunnan edessä. Mielenosoituksessa vaaditaan
nykymuotoisen tekijänoikeuslakiesityksen
hylkäämistä.

Mielenosoitusta järjestämässä on ennennäkemättömän laaja poliittinen rintama.
Mukana ovat muun muassa kaikki historiallisesti merkittävimmät poliittiset nuorisojärjestöt:
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, Vasemmistonuoret, Sosiaalidemokraattiset Nuoret,
Kokoomusnuoret, Suomen Keskustanuoret ja Liberaalinen nuorisoliitto. Viimeistään nyt
pitäisi olla selvää, että väitteet “masinoinneista” voidaan
unohtaa.

Tekijänoikeuslakiesitys `läpäisi torstaina`__ eduskunnan ensimmäisen käsittelyn, jossa
päätettiin lain sisältö. Tiistaina alkavassa
`toisessa käsittelyssä`__ päätetään lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2005-09-30.html
__ http://www.effi.org/blog/kai-2005-09-25.html

—–

Lähde: http://www.masinointi.org/2005/09/30/lehdistotiedote/ ja
http://www.masinointi.org/

Tiedote mielenosoituksesta tekijänoikeuslakia vastaan
———————————————————————–

Järjestämme tiistaina 4.10.2005 klo 13 mielenosoituksen tekijänoikeuslakia vastaan eduskunnan edessä. Kutsumme asiasta kiinnostuneita kansanedustajia ja tiedotusvälineiden edustajia tulemaan paikalle keskustelemaan kanssamme ehdotetusta tekijänoikeuslaista ja siitä mihin suuntaan yhteiskuntaamme pitäisi tekijänoikeuksien kohdalla kehittää.

Ehdotetun tekijänoikeuslain ongelmat
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tekijänoikeuslain keskeisimmät ongelmakohdat ovat sen tuottajalähtöisyydessä, monimutkaisuudessa ja puutteellisessa valmistelussa. Laki laajentaa tuottajien oikeuksia huomattavasti ja teknisten suojakeinojen kohdalla arvaamattomasti. Kuluttajan asemaa ei ole mietitty riittävästi, vaikka se on tekijänoikeuden kohdalla poikkeuksellisen olennainen.

Laissa on ongelmia niin paljon, että niiden luetteleminen lyhyesti on hankalaa. Oleellisimmat ongelma laissa ovat sananvapauden vastainen kielto levittää tietoa kopiosuojauksien purkamisesta, kopiosuojauksien purkamisen ja siihen kykenevien ohjelmistojen levittämisen kielto ja ETA-alueen ulkopuolella julkaistujen tuotteiden myyntikielto Suomessa.

Lakia on hankalaa ymmärtää, jopa asiantuntijat ja lakia valmistelleet tahot ovat sekaisin ja erimielisiä siitä, kuinka lakia pitäisi tulkita. Laki haittaa erityisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, kuten Linuxia. Lain valmisteluprosessi on nostattanut kansalaisten keskuudessa vastalausemyrskyn, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut mitenkään hallituksen toimintaan. Kun lakia on lisäksi lähes mahdoton valvoa, on lopputulos kestämätön.

Vaatimuksemme
+++++++++++++

Vaadimme eduskunnan hylkäävän nykyisen ehdotuksen uudeksi tekijänoikeuslaiksi ja aloittavan lain valmistelun puhtaalta pöydältä. Lain valmistelussa tulee kiinnittää huomiota myös kuluttajien oikeuksiin. Lainsäädäntö pitää valmistella ja käsitellä paremman hallintotavan mukaisesti ottaen myös perustuslain kansalaisille takaamat perusoikeudet kuten sananvapauden huomioon.

Sivistysvaliokunta sivuutti perustuslakivaliokunnan huomiot lain ongelmista. Vaadimme sivistysvaliokuntaa perustelemaan, minkä takia perustuslakivaliokunnan kantaa ei huomioitu laissa ollenkaan. Vaadimme myös päättäjiä selventämään, kuinka sananvapauden ja muiden perustuslaillisten oikeuksien on tarkoitus toteutua Suomessa, jos perustuslakivaliokunnan muutosvaatimuksia lakeihin pidetään vain ohjeellisina kansanedustajien voidessa sivuuttaa ne “hankalina” tarvittaessa.

Vaadimme kulttuuriministeri Tanja Karpelalta selvitystä siitä, minkä takia kuluttajien etujärjestöjen kuten Kuluttajaviraston ja lukuisien kansalaisjärjestöjen mielipiteitä ei eduskunnassa lakia valmisteltaessa kuultu riittävästi, eikä noteerattu lakialoitteessa. Vaadimme myös selvitystä, minkä takia opetusministeriö on valmistellut lain niin puutteellisesti, että se sisältää lukuisia ristiriitoja ja epäselvyyksiä.

Eritoten toivoisimme kansanedustajien perustelevan, minkä takia kansalaisten laajamittainen herääminen heikkolaatuisen ja vinoutuneen lakiesityksen läpimenoon tulkitaan kansanedustajien “terrorisoimiseksi”.

Edustuksellisen ja keskustelevan demokratian hengessä vaadimmekin eri kansanedustajien sekä puolueiden viimeistään nyt perustelevan kantansa ja osoittavan ymmärtävänsä monimutkaiseen tekijänoikeuslakiin liittyvät aspektit. Mikäli he aikovat äänestää uuden lain puolesta, toivomme heidän julkisesti perustelevan kantansa ja vastaavan kysymyksiimme.

Helsingissä 30.9.2005

| Mikko Särelä, tutkija
| mikko.sarela@iki.fi
| 040 544 6379
|

| Olli-Poika Parviainen
| opp@vihrealiitto.fi
| 044 548 1861
| Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto – ViNO ry
|

| Jussi Saramo
| jussi@vasemmistonuoret.fi
| 041 503 4000
| Vasemmistonuoret ry
|

| Petteri Oksa
| petteri.oksa@demarinuoret.fi
| 0400 934 257
| Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry
|

| Tuomas Nurmela
| tuomas@kokoomusnuoret.fi
| 040 542 0009
| Kokoomusnuoret ry
|

| Johanna Niku
| johanna.niku@keskustanuoret.fi
| 0400 620 772
| Suomen Keskustanuoret ry
|

| Toni Heinonen
| toni.heinonen@iki.fi
| 040 836 1815
| Liberaalinen nuorisoliitto ry
|

| Arto Teräs
| ajt@flug.fi
| 050 594 1416
| Finnish Linux User Group FLUG ry
|

| Lisätietoja:
| http://www.masinointi.org/