Europarlamentti hylkäsi tallennusvelvollisuutta koskevan ehdotuksen

Euroopan parlamentin kansalaisoikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) on ottanut kielteisen kannan Ranskan, Englannin, Irlannin ja Ruotsin hallitusten jättämään ehdotukseen teletietojen tallennusvelvollisuudesta. Neljän maan ehdotus oli kattavin kaikista esitetyistä malleista. Sen mukaan kaikkia teleliikenneyhteyksiä koskevat tiedot tulisi tallentaa. Maat vaativat mm. 12 kuukauden säilyttämisaikaa kuuden kuukauden sijaan. Hylkäämisen syitä käsittelevä raportti peräänkuuluttaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Neljä pääsyytä ehdotuksen hylkäämiselle olivat seuraavat:

  • ehdotus on laillisesti hyvin kyseenalainen ja rikkoo todennäköisesti Euroopan ihmisoikeusjulistuksen 8. artiklaa
  • Euroopan unionin neuvoston ehdotus tietojen luovuttamisen helpottamiseksi on vastoin 1995 tehtyjä sopimuksia, joilla luovutusta säädellään tarkoin
  • teletietojen tallennuksesta syntyvä datamäärä olisi liian suuri, eikä tietoja kyettäisi käytännössä tutkimaan
  • tallennuksesta aiheutuvat kustannukset olisivat todellinen uhka pienille ja keskisuurille yrityksille

Syitä tarkemmin pohtiva raportti toteaa mm. että rikolliset pystyvät helposti kiertämään tallennusvelvollisuuden jäljitysmahdollisuuden ostamalla puhelinliittymiä kolmansien osapuolien välityksellä, vaihtamalla IP- tai sähköpostiosoitetta, tai yksinkertaisesti käyttämällä EU:n ulkopuolisia palveluntarjoajia, joita tallennusvelvollisuus ei koske.

Raportissa tuodaan myös hyvin esille tallennettavan datan määrä, arviolta 4 – 40 000 terabittiä. Kustannuksista annetaan esimerkki, jossa palveluntarjoaja, jonka vuosittaiset kustannukset ovat noin 50 miljoonaa euroa, joutuisi käyttämään noin 180 miljoonaa euroa tallennusvelvollisuuden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Raportti ei kuitenkaan hylkää tallennusvelvollisuutta täysin, vaan ainoastaan kaikkea teleliikennettä koskevien tietojen tallentamisen.

Lisätietoja

Lehdistötiedote “The LIBE Committee rejects proposal on the retention of data to prevent terrorist crimes”
http://www.statewatch.org/news/2005/may/ep-data-ret-alvaro-26-05-05.pdf

Koko raportti
http://www.statewatch.org/news/2005/may/ep-data-ret-alvaro-report.pdf

Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton
http://winston.effi.org/yksityisyys/tallennusvelvollisuuslaiton-10.4.2005