EFFI ry:n kevätkokous 3.6.2005, pöytäkirja

ELECTRONIC FRONTIER FINLAND RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: Perjantaina 3.6.2005 kello 16.00
Paikka: T-talo, Otaniemi, Espoo

I KOKOUKSEN AVAUS

II KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokous avattiin 16:15

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

 • Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Huhta ja sihteeriksi Herkko Hietanen

2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

 • Kokous tarkastaa pöytäkirjan kokouksen aikana.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • Esityslista hyväksyttiin ehdotettuna.

III VARSINAISET KOKOUSASIAT

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2004

 • 2004 puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.
 • Toimintakertomus hyväksyttiin teknisin muutoksin.

6. Hyväksytään yhdistyksen tilit ja tilitarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta

 • Janne Lindqvist esitteli kirjapidon ja tilintarkastajien lausunnon.
 • Tilit hyväksyttiin.

7. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta

 • Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Muut asiat

 • Mikko Välimäki puolusti väitöskirjaansa ansiokkaasti aikaisemmin samana päivänä. Yhdistys onnittelee väittelijää.
 • Keskusteltiin EFFIn tiedotustoiminnasta ja graafisesta ilmeestä.
 • Virpi Kaukon päätoimittajana toimimista kiiteltiin.

IV KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

17:13