EFFI ry:n kevätkokous 29.5.2004, pöytäkirja

EFFIn kevätkokous 29.5.2004

Paikka: Tieteiden talo, Sali 505.  Aika. 16:00.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

a. puheenjohtajan vaali

Valittiin Tapani Tarvainen

b. Sihteerin vaali

Valittiin Ville Oksanen

c. kahden pöytäkirjantarkistajan vaalit

Päätettiin, että kokous tarkistaa pöytäkirjan

d. kahden ääntenlaskijan vaalit

Valittiin Asko Soukka ja Tero Tilus

3. Osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi  ja päätösvaltaiseksi

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

5. Vuoden 2003 toimintakertomus

Todettiin 2003 toimintakertomus hyväksytyksi 2003 syyskokouksessa (pidetty
joulukuussa)

5.1. Hallituksen jäsenten tiivis katsaus kuluneeseen vuoteen

Esitettiin hyvin tiivis katsaus.

6. Vuoden 2003 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Janne Lindqvist esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

7. Vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen  jäsenille ja muille vastuuvelvollisille vuodelle 2003

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

9. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen Janne Lindqvistin tilalle

Myönnettiin ero Janne Lindqvistille ja valittiin tilalle Kimmo RM Hovi

10. Järjestön kehittäminen

Käytiin keskustelua järjestön kehittämisestä.

11. Julkilausuma

Todettiin, että juuri nyt ei ole hyviä aiheita.

12. META

Todettiin, että muita esille tulevia asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17:29