Turvallista, yksityisyyttä suojaavaa, päästä päähän salattua viestintää

Helsinki 16.10.2020
JULKAISUVAPAA HETI
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – Effi ry

Effi haluaa edistää turvallista, yksityisyyttä suojaavaa, päästä päähän salattua viestintää

 

Ehdotetut takaportit viestimiin [1] johtavat laaja-alaisesti turvallisuuden heikkenemiseen koko maailmassa. Pikaviestimien turvallisuuden heikentämisestä on keskustelu myös EU:ssa [2]. Effi ei hyväksy heikennyksiä viestimien turvallisuuteen ja yksityisyyteen. Lastensuojelua ei voi käyttää verukkeena heikentää viestinnän yksityisyyttä ja viestimien turvallisuutta. Lastensuojeluun on keinoja puuttumatta viestinnän yksityisyyteen. Oikeusvaltion, demokratian ja tietoturvan edistäminen suojelee lapsia ja kaikkia meitä paremmin kuin yritysten, rikollisten tai valtioiden pääsy yksityisiin viesteihin.

Päästä päähän -salauksella viestintä salataan päätelaitteelta toiselle siten, ettei kukaan muu kuin vastaanottaja ja viestin lähettäjä pääse lukemaan viestejä. Edes palveluntarjoaja ei pääse viestejä lukemaan. Näin toimii esimerkiksi WhatsApp-pikaviestin, jossa liikkuvia viestejä WhatsApp-pikaviestintä tarjoava yhtiö ei pääse itse lukemaan.

Kirjesalaisuus on useiden maiden, kuten Suomen, perustuslaissa. Päästä päähän -salaus on konkreettisin tapa turvata kirjesalaisuus nykyaikaisessa sähköisessä viestinnässä. Päästä päähän -salaus suojelee kirjesalaisuutta myös viestijää välittävän palvelun urkinnalta. Tällöin viestejä eivät pääse myöskään lukemaan eri maiden viranomaiset tai järjestelmiin tietomurron kautta tunkeutuneet vakoojat.

Pelkästään WhatsApp:n päästä päähän -salauksen avulla yli miljardi viestimen käyttäjää luottaa päivittäisen arkaluontoisenkin viestintänsä kulkemaan teknologiayhtiön kautta. Koska WhatsApp ja monet muut pikaviestimet suojaavat käyttäjiä urkinnalta, niin 7 maata maailmassa on kieltänyt tai rajoittanut näiden pikaviestinten käyttöä:

 • Pohjois-Korea
 • Kiina
 • Syyria
 • Yhdistyneet arabiemiirikunnat
 • Iran
 • Qatar
 • Kuuba

Näissä maissa turvallisen ja yksityisen viestinnän käytön rajoittamista on perusteltu kansallisella turvallisuudella.

Effin ja muiden järjestöjen huoli on, että päästä päähän salaavien turvallisten pikaviestinten käytön rajoittaminen tai kieltäminen vain heikentää entisestään näiden maiden kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Ikävä kyllä yhteiskuntarauhan järkkymisestä ja kansalaisten hyvinvoinnin kapenemisesta kärsivät useimmiten ensimmäisten joukossa lapset.

Oikeus yksityiseen keskusteluun on perusoikeus kansainvälisissä sopimuksissa ja länsimaisessa perinteessä.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa sananvapauden ja yksityisyyden.
Euroopan komissio kannattaa vahvaa salausta viestinnän suojaamiseksi ulkopuolisilta.

Mikäli viestimien salausta heikennetään, niin viestintään saattavat päästä käsiksi myös rikolliset ja totalitarististen maiden hallinto. Ikävä kyllä jokainen diktaattori tulee pyytämään pikaviestintä ylläpitävältä yhtiöltä pääsyä viestintään perustellen sitä kansallisella turvallisuudella, mikäli viestimiin luodaan ehdotettu takaportti viestien lukemiseen (julkilausumassa “Enable law enforcement access to content in a readable and usable format”).

Pikaviestimien turvallisuuden heikentämisestä on keskustelu myös EU:ssa. Effi haluaa muistuttaa päästä päähän -salauksen yhteiskuntaa parempaan suuntaan vievästä voimasta. Effi muistuttaa myös takaporttien ja heikennysten tuomista mittavista ratkaisemattomista ongelmista.

1. Päästä päähän -salaus takaa nykypäivän kirjesalaisuuden

Teknologiayhtiöille ei ole haluttu antaa portinvartijan roolia miljoonien ihmisten yksityiseen viestintään. Tähän on ratkaisuna päästä päähän viestinnän salaavat pikaviestimet. Tällöin vain viestin lähettäjä ja vastaanottaja voivat lukea viestejä. Viestejä välittävä yritys tai verkkoa vakoilevat rikolliset eivät pääse lukemaan viestejä matkalla. Näin poistetaan välistä mahdollisuus vakoiluun. Viestimen turvallisuus ja yksityisyys on luotettavampi.

2. Viestimien turvallisuuden alentaminen takaportilla vaarantaa demokratiaa ja vapautta

Oikeus yksityiseen keskusteluun on perusoikeus kansainvälisissä sopimuksissa ja länsimaisessa perinteessä. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa sananvapauden ja yksityisyyden. Kirjesalaisuus on myös useiden maiden, kuten Suomen, perustuslaissa.

3. Pääsyä viestintään takaportin kautta vaativat myös totalitaristiset hallinnot

Mikäli pikaviestintä hallinnoiva yhtiö, kuten Facebook, luo takaportin viestien lukemiseen Yhdysvaltojen hallintoa varten, myös Kiina ja Valko-Venäjä vaativat samaa pääsyä viesteihin. Käytännössä pääsyä ei voida rajata vain yhden maan tai valittujen maiden viranomaisille, koska yritykset joutuvat noudattamaan myös muiden maiden lainsäädäntöä toimiessaan niiden alueella.

4. Takaportti helpottaa myös rikollisten pääsyä viestintään ja sen laitonta hyödyntämistä

Kun pääsyä jaetaan monelle viranomaiselle useassa maassa, niin pääsy takaportin kautta viestintään voi vuotaa ulkopuolisille. Takaportti viestintään myös heikentää teknisesti järjestelmän luotettavuutta ja sen kautta on teknisesti mahdollista laittomasti murtautua vakoilemaan viestintää.

5. Yritykset huonoja portinvartioita kansalaisten viestinnälle

On haitallista tehdä yrityksistä, kuten Facebookista, pääsynhaltija yli miljardin ihmisen yksityiseen viestintään. Yli miljardin ihmisen viestintään olisi takaportin kautta pääsy yksityisen yrityksellä. Facebookilla on omat taloudellliset kannusteensa hyödyntää yksityisten viestien tietoja.

6. Rikolliset voivat aina valita viestimiä, joissa ei ole takaportteja

Vahvoja salausmenetelmiä käyttivä viestimiä on ollut tarjolla jo vuosikymmeniä ja ne ovat jatkossakin saatavilla. Rikolliset tulisivat valitsemaan sellaisia tunnettuja viestintätapoja, joihin takaportteja ei olisi asennettu. Näin heikennykset kohdistuisivat tavallisten kansalaisten viestintään.

7. Tunnetut salausmenetelmät pysyvät edelleen käytössä jatkossakin

Yksinkertaisen viestien salausjärjestelmän valmistaminen on mahdollista käyttäen tunnettua oppikirjamateriaalia salauksesta. Näin ollen uusia salausjärjestelmiä on tarjolla jatkossakin. Tämä johtaisi kahtiajakoon, jossa teknisesti valveutuneet ihmiset suojaisivat edelleen viestintänsä tehokkaasti, mutta suuri osa aivan tavallisista ihmisistä päätyisi käyttämään suosituimpia turvattomampia viestimiä.

Meillä on aina muita, parempia keinoja ratkoa ongelmia kuin viestinnän vakoilu.

Lastensuojelua ei saa käyttää verukkeena heikentää viestinnän yksityisyyttä ja viestimien turvallisuutta.

Effi ei hyväksy heikennyksiä viestimien turvallisuuteen ja yksityisyyteen. Yksityinen turvallinen viestintä edistää yhteiskuntaa paremmin kuin heikennykset salaukseen ja takaporttien pääsy viestisisältöihin.

Päästä päähän -salaus itse asiassa edistää sellaista yhteiskuntaa, joka takaa turvallisuuden kaikille. Näin edistetään myös lastensuojelua:

 • Yhteiskunnan tarjoamat resurssit ja ympäristö terveelliselle lapsuudelle
 • Rauha yhteiskunnassa ja konfliktien välttäminen
 • Viranomaisten resurssit suojata lapsia fyysiseltä väkivallalta
 • Lapsia suojelava lainsäädäntö ja väkivallan kriminalisointi
 • Lapsia suojelevat kansainväliset sopimukset

Oikeusvaltion, demokratian ja tietoturvan edistäminen suojelee lapsia ja kaikkia kansalaisia paremmin kuin yritysten, rikollisten tai valtioden pääsy yksityisiin viesteihin. Päästä päähän -salauksen turvaama yksityinen viestintä edistää lopulta maailman valtioita kehittymään sellaisiksi, että ongelmia ei ratkota valvomalla ihmisten viestintää.

EU:n ja sen jäsenvaltioiden on edistettävä päästä päähän -salauksen käyttöönottoa viestimissä ja viestinnän yksityisyyttä. Pikaviestimiä kehittäviä organisaatiota tulee kannustaa päästä päähän -salauksen lisäämiseen viestimiin ja tarjota läpinäkyvyyttä varmentaa, että salaus suojaa viestit vain vastaanottajan ja lähettäjän väliseksi. Tämä suojaa ihmisiä parhaiten viestinnän vakoilulta ja vaalii kirjesalaisuutta.

Electronic Frontier Finland – Effi ry
hallituksen jäsenet Juha Nurmi ja Mikko Kenttälä

[1] https://www.gov.uk/government/publications/international-statement-end-to-end-encryption-and-public-safety

[2] https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/orders-top-eus-timetable-dismantling-end-end-encryption

Lisätietoja:

Juha Nurmi
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland – Effi ry
040 506 8305
juha.nurmi@effi.org

Mikko Kenttälä
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland – Effi ry
040 746 5501
mikko.kenttala@effi.org

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1600 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta www.effi.org.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *