Pekka Sallisen tekemä tutkintapyyntö | EFFI.org

EFFI: Omankädenoikeus ei kuulu Internettiin, 21.4.2005,
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-04-21.htmlTutkintapyyntö


- Helsingin Poliisi
- Keskusrikospoliisi, tietotekniikkarikokset

Pyydän tutkimaan, onko Viralg Oy, BMG Finland Oy ja/tai joku niiden työntekijöistä syyllistynyt rikokseen (erityisesti tietoliikenteen häirintä), ja estämään rikollisen toiminnan jatkamisen.

Rikoslain 38 luvun 5§ mukaan:
“Joka puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai radioviestinnässä käytettävän laitteen toimintaan, lähettämällä ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla oikeudettomasti estää tai häiritsee postiliikennettä taikka tele- tai radioviestintää, on tuomittava tietoliikenteen häirinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.“

Taustatietoja

Viralg Oy (kotipaikka Helsinki) on uutistietojen mukaan kehittänyt palvelun, jonka avulla voidaan estää tiedostojen leviäminen ns. P2P-verkoissa. Digitoday-verkkopalvelun jo 8.10.2003 julkaiseman uutisen mukaan Viralgin järjestelmä toimii siten, että vertaisverkossa tapahtuvaan tietoliikenteeseen ujutetaan mukaan väärää informaatiota, joka tekee ladattavasta tiedostosta käyttökelvottoman. Saman uutisen mukaan tekniikkaa on jo kokeiltu käytännössä.

Uudelleen asiaa on uutisoinut mm. Tietoviikko-lehdessä (18.4.2005 Aleksi Kolehmainen ja 19.4.2005 Kari Ahokas), sekä Afterdawn-verkkopalvelu osoitteessa http://fin.afterdawn.com/uutiset/arkisto/6319.cfm. Näiden uutistietojen mukaan myös BMG Finland Oy (kotipaikka Helsinki) on osallistunut toimintaan.

Kyseessä on erityisen tärkeä ennakkotapaus. Jos asiaan ei puututa nyt heti alussa, on oletettavissa, että vastaava omankäden oikeus tulee rajusti yleistymään Internetissä. Lainsäädännöstä ei kuitenkaan ymmärtääkseni löydy mitään poikkeusta, mikä moisen sallisi. Käytännön tasollakin lienee selvä, että vain viranomaisilla tuomioistuimen suostumuksella tulisi olla toimeenpanovalta tällaisissa asiossa.

(allekirjoitus)
(yhteystiedot)