EFFI Email 1/2005

Tulevaa

Uutta


Tulevaa

PANEELI OHJELMISTOPATENTEISTA

Tiistaina 26.4. klo 17:00 Teknillisessä Korkeakoulussa Otaniemessä on
ViNO ry:n ja Eurooppanuoret ry:n järjestämä paneelikeskustelutilaisuus
EU:n ohjelmistopatenttidirektiivistä ja tekijänoikeuksista.

Paikka: TKK, Otakaari 1, H-sali

Riittävätkö tekijänoikeudet suojaamaan tietokoneohjelmistoja?
Tarvitaanko patentteja? Tuottavatko patentit ohjelmistomonopoleja? Mikä
on EU:n komission esittämän ohjelmistopatenttidirektiivin rooli?

 • 17:00 Tilaisuuden avauspuheenvuoro.
  Jehki Härkönen, ViNO:n hallituksen jäsen sekä
  Suvi Aherto, Eurooppanuoret ry:n puheenjohtaja
 • 17:10 Tekijänoikeuksien tulevaisuus.
  Aleksis Nokso-Koivisto, Immateriaalioikeusinstituutti IPR University
  Center
 • 17:30 Käytännön tietoa ohjelmistopatenteista.
  Heikki Oksanen, Patentti- ja rekisterihallitus
 • 17:50 Ohjelmistopatentit liiketoiminnassa.
  Ville Takanen, Freelance Software Designer
 • 18:10 Ohjelmistopatenttien ongelmista.
  Tapani Tarvainen, EFFI ry:n vpj
 • 18:30 Yleisökysymyksiä ja keskustelua

Uutta

POLIISIVALTUUKSIA VIIHDETEOLLISUUDELLE?

Eduskunnan lakivaliokunta on antanut 15.4. valmisteilla olevasta
tekijänoikeuslaista lausunnon, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksesta
epäillyn Internet-käyttäjän henkilöllisyys pitäisi paljastaa suoraan
oikeudenhaltijalle ja verkkoyhteydet katkaista jo ennen mitään
oikeudenkäyntiä. Moinen ehdotus loukkaa varsin räikeästi
perusoikeuksia.

EFFIn lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-04-18.html

OKSANEN SEATTLESSA CFP-KONFERENSSISSA

EFFIn pj Ville Oksanen osallistui 12.–15.4. Seattlessa USA:ssa
järjestettyyn CFP-konferenssiin tietokoneista, vapaudesta ja
yksityisyydestä (CFP = Computers, Freedom & Privacy). Siellä
käsiteltiin mm. viestitietojen tallennusta, biometrisiä passeja ja
RFID-tunnistetekniikkaa.

Konferenssin sivusto: http://www.cfp2005.org/

Oksasen kommentteja EFFIn uudessa blogissa:
http://www.effi.org/blog/2005-04-13-Ville-Oksanen.html
http://www.effi.org/blog/2005-04-13-Ville-Oksanen-2.html
http://www.effi.org/blog/2005-04-15-Ville-Oksanen.html

RFID-järjestelmistä:
http://www.effi.org/yksityisyys/rfid-11-3-2005.html

A-TALK LENTOMATKUSTAJIEN TIETOJEN TALLENNUKSESTA

TV1:n ajankohtaisohjelmassa A-talk 13.4. keskusteltiin
lentomatkustajien varaustietojen tallennuksesta. Mukana olivat

 • EFFIn hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta
 • Finnairin suunnittelija Mirja Kuovi-Pekkanen
 • tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
 • perustuslakivaliokunnan pj Kimmo Sasi

Yhdysvaltain viranomaiset ovat painostaneet uhkasakoin lentoyhtiöitä
luovuttamaan matkustajista keräämiään tietoja niille, ja hiljattain
näihin ns. terrorisminvastaisen sodan verukkeella esitettyihin
vaatimuksiin ovat yhtyneet myös Kanada ja Kiina.

Lehdonvirta toi esiin mm., että henkilötietojen keruu vieraiden
valtioiden viranomaisten tietokantoihin muodostaa vakavia uhkia
kansalaisten yksityisyyden suojalle: jokaiseen suhtaudutaan kuin
potentiaalisena rikollisena. Monissa maissa viranomaisten ammattietiikka
tai lait eivät turvaa perusoikeuksia senkään vertaa kuin EU:ssa, ja
tietokantojen väärinkäyttö on aina riski. Sama ongelma liittyy myös
suunnitteilla olevaan teletallennusvelvollisuuteen.

EU-direktiivit lähtökohtaisesti kieltävätkin tietojen luovutuksen,
ellei tietosuojasta ole riittävästi takeita – eikä tässä
tapauksessa ole mm. sen EU-asiantuntijaelimen mukaan, jossa Aarnio on
mukana. Viime keväänä komissio kuitenkin sääti tähän poikkeuksen ja
solmi USA:n kanssa asiasta ns. PNR-sopimuksen – marssien (tässäkin
asiassa) EU-parlamentin yli.

Suomen eduskuntakin keskusteli hallituksen uudesta
passilakiesityksestä 12.4. Uudentyyppiset passit, joihin biometriset
tunnisteet (esim. kasvokuva) on tallennettu myös digitaalisessa
muodossa, tulevat käyttöön ensi syksynä. Myöhemmin passeihin talletetaan
myös sormenjäljet. Hankkeeseen liittyy yksityisyyden suojan kannalta
huolestuttavia seikkoja, joihin EFFI paneutuu parhaillaan tarkemmin.

Kaiken lisäksi tällaisten valvontahankkeiden todellinen teho rikosten
torjunnassa tai ihmishenkien pelastamisessa on hyvin kyseenalainen. Sasi
ainoana kannatti tiedontallennusta uskoen sen edistävän yleistä
turvallisuutta niin ratkaisevasti, että piti perusoikeuksien polkemista
ja harmin aiheuttamista viattomille, aiheetta epäillyille ihmisille
pienempänä pahana.

Ohjelma on nähtävillä YLEn verkkosivulla:
http://www.yle.fi/atalk/index.php?&kategoria=atalk

ÄKT KÄRÄJÖI VERTAISVERKKOJA VASTAAN

Ääni- ja kuvatallennetuottajien yhdistys jätti 11.4. poliisille
tutkintapyyntöjä musiikin jakelusta vertaisverkoissa. EFFIn Mikko
Välimäki antoi asiasta Nelosen uutisille 12.4. lausunnon, josta
lähetykseen kuitenkin pääsi vain pari lausetta.

ÄKT:n poliisikampanja osoittaa, että nykyinen tekijänoikeuslaki
tarjoaa riittävät keinot puuttua luvattomaan kopiointiin, ja vie näin
pohjaa levyteollisuuden vaatimuksilta kiristää tekijänoikeuslakia
entisestään.

Musiikkia Internetissä keskenään jakavien nuorten syyttely
“piratismista” ja kohtuuttomilla korvausvaatimuksilla uhkailu
vaikuttaakin levyteollisuuden yritykseltä painostaa ihmiset
monopoliasemassa olevien nettimusiikkikauppojensa asiakkaiksi. Nämä
kaupat ovat kuitenkin hinta-laatu-suhteeltaan huonoja: CD-levyllinen
musiikkia pakattuna tiedostona maksaa lähes saman verran kuin CD-levy,
ja tiedostojen siirto toimii vain tietyillä kaupallisilla
ohjelmilla.

Kai Puolamäen raportti asiointiyrityksestä nettimusiikkikaupassa:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/musiikkiaostamassa.html

EFFIn lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-04-14.html

ÄKT:n tiedote oikeustoimista:
http://www.ifpi.fi/ajankohtaista/article.html?newsid=115

KESKUSTELUTILAISUUS: SANANVAPAUS, IHMISOIKEUDET JA
TIETOVERKOT

Amnesty Internationalin Jyväskylän paikallisryhmä järjesti 13.4.
keskustelutilaisuuden tietoverkkoihin liittyvistä
ihmisoikeuskysymyksistä. Alustamassa oli EFFIn varapuheenjohtaja Tapani
Tarvainen.

Asiasta kiinnostuttiin ja siitä virisi keskustelua, vaikka paikalla
oli valitettavasti vain kahdeksan kuulijaa. Tietoverkkojen tuomat uhat
ja mahdollisuudet sananvapaudelle ja niiden liittyminen “perinteisiin”
ihmisoikeusasioihin ylipäänsä näyttivät olevan useimmille
amnestylaisille aivan uusi näkökulma. Paikallisryhmän vetäjä Heikki
Kerkkänen suhtautui myönteisesti Asko Soukan ehdotukseen EFFIn ja
Amnestyn yhteisestä kampanjasta, jonka teema jäi kuitenkin
avoimeksi.

KEEP IT FREE! — FLOSS-SEMINAARI

Jyväskylän yliopistolla oli 11.4. iltapäiväseminaari maailman
tietoyhteiskuntakehityksestä, kehitysmaista ja vapaaohjelmista.
Tilaisuuden järjestivät Kehy-valiokunta, FLUG, EFFI ja Suomen
OneWorld-portaaliyhdistys. Seminaarin puheenjohtajana ja pääjärjestäjänä
toimi EFFIn Asko Soukka. Noin 50-päinen yleisö koostui enimmäkseen
tietotekniikan ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoista ja yliopiston
henkilökunnasta.

Timo Mielonen, kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä
uutisia kokoavan Maailma.net -portaalin koordinaattori, puhui
WSIS-prosessista ja vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmien roolista
kehitysmaiden tietoyhteiskuntakehityksessä.

Tutkija Juha K. Siltala Helsingin yliopiston kasvatustieteen
laitokselta puhui vapaaohjelmistoja (esim. GNU/Linux-käyttöjärjestelmää
ja GNOME-työpöytäympäristöä) kehittävistä yhteisöistä, niiden
motiiveista sekä yhteistoiminnasta kaupallisten yritysten kanssa.

EFFIn vpj Tapani Tarvainen puhui kiristyvästä tekijänoikeus- ja
patenttilainsäädännöistä ja niiden kielteisistä vaikutuksista
kehitysmaiden tietoyhteiskuntakehitykselle ja erityisesti vapaan ja
avoimen lähdekoodin ohjelmien kehitystyölle.

Esitelmien jälkeen oli workshop-tilaisuus vapaaohjelmistojen käytöstä
ja asentamisesta käytännössä.

PANEELI TEKIJÄNOIKEUKSISTA

EFFI järjesti 10.4. Suomen sosiaalifoorumissa
paneelikeskustelutilaisuuden tekijänoikeuksista ja informaation
vapaudesta nyky-yhteiskunnassa. Alustamassa olivat Erkki Puumalainen
(toimitusjohtaja, Poptori Oy), Mikko Välimäki (tutkija, TKK) ja Jehki
Härkönen (opiskelija, ViNO:n vpj).

TELETALLENNUSVELVOLLISUUS LAITON

EU:ssa on ollut tekeillä ns. puitepäätös
teletallennusvelvollisuudesta. Teleoperaattorit velvoitettaisiin
pitämään kirjaa mm. siitä, kuka on soittanut puheluja tai lähettänyt
sähköpostia kenelle ja milloin, ja kuka on lukenut mitäkin
Internet-sivustoa, ja luovuttamaan tiedot pyydettäessä
viranomaisille.

Tällainen urkintajärjestelmä on v. 2002 voimaantulleen direktiivin
mukaan jäsenmaissa sallittu, mikä jo on kansalaisten yksityisyyden
kannalta huolestuttavaa. Vuosi sitten ehdotettu puitepäätös tekisi sen
jäsenmaille pakolliseksi.

Puitepäätöksen valmistelu ei ole noudattanut EU:n normaalia
direktiiviprotokollaa ja sen juridinen asema on epäselvä. Nyt EU:n
kanslian ja komission lakipalveluosastot ovatkin todenneet hankkeen
lainvastaiseksi. Vielä vahvistamattomien tietojen mukaan
ministerineuvosto on saattanut antaa jo periksi ja asiasta oltaisiin nyt
valmistelemassa direktiiviä puitepäätöksen sijaan.

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/yksityisyys/tallennusvelvollisuuslaiton-10.4.2005

Statewatch-uutinen:
http://www.statewatch.org/news/2005/apr/02eu-data-retention.htm

OKSANEN JA TEKIJÄNOIKEUDET SIVISTYSVALIOKUNNASSA

Eduskunnan sivistysvaliokunta piti 1.4.2005 kokouksen, jossa
käsiteltiin tekijänoikeutta koskevia lakiesityksiä (HE 28/2004 ja HE
29/2004). Esitys perustuu WIPOn (World Intellectual Property
Organization) tekijänoikeussopimukseen ja EU-direktiiviin vuodelta 2001.
Se sisältää useita kohtia, jotka rajoittavat teosten käyttäjien
oikeuksia.

Kokoukseen oli kutsuttu asiantuntijoita eri tahoilta:

 • pj Ville Oksanen EFFI ry:stä
 • professori Jukka Kemppinen
 • Tytti Peltonen ja Reijo Svento Tietoliikenteen ja tietotekniikan
  keskusliitto FiCom ry:stä
 • Mari Lampenius Asianajotoimisto Susiluoto Oy:stä
 • Nina Karjalainen Kustannusosakeyhtiö Nemosta

Oksanen esitti valiokunnalle lakiesityksestä asiantuntijalausunnon,
jonka mukaan

 • laista tulee poistaa kaikki direktiiviin kuulumattomat
  lisäykset
 • tulee poistaa ns. yhteisöraukeamisperiaate myös yritysten osalta,
  ts. ETA-alueen ulkopuoleltakin hankittuja teoskappaleita tulee saada
  levittää edelleen kaupallisestikin kysymättä lupaa tekijänoikeuden
  haltijalta
 • tulee sallia yksityisten kopioiden tekeminen teknisesti
  kopiosuojatuista teoksista
 • teknistä suojausta tulee rajoittaa mm. ajallisesti
 • tulee poistaa laillisen saannon edellytys käyttäjien oikeuksista,
  ts. tulee sallia yksityinen kopiointi teoskappaleesta vaikka tämä
  olisikin tekijänoikeuden vastaisesti valmistettu.
 • laitemaksut tulee siirtää valtioneuvoston päätettäväksi
 • televisio- ja radiolähetysten lähioikeutta ei tule jatkaa
  ikuiseksi
 • yksityiselle maahantuonnille ei tule asettaa nollatoleranssia
 • kuvallisen musiikkitallenteen käytöstä tulee maksaa korvaus
  esittävälle taiteilijalle

Koko lausunto löytyy täältä: http://www.effi.org/tekijanoikeus-0104

Muut asiantuntijapuheenvuorot olivat pääosin EFFIn kannan suuntaisia.
Kemppinen korosti tekijänoikeuksia käytettävän nykyään pikemminkin
yritysten kuin tekijöiden suojaksi. Karjalainen toi esiin
tekijänoikeusepäselvyyksien aiheuttamia käytännön ongelmia kirjojen
julkaisulle.

Perustuslakivaliokunnan lausunto lakiesityksestä
http://www.effi.org/tekijanoikeus/perustuslaki-lausunto-7-2005.html

Taustaa tekijänoikeudesta
http://www.effi.org/tekijanoikeus/

MICROSOFT TYYTYMÄTÖN USA:N SOFTAPATENTTISÄÄNTÖIHIN

Microsoft ilmoitti 10.3. vaativansa uudistuksia USA:n
patenttilakeihin. Se pitää softapatentteja sinänsä välttämättöminä,
mutta kritisoi järjestelmää, joka on altis väärinkäytöksille ja jota
uhkaa tukehtuminen sekavien patenttien hallitsemattomaan määrään.
Yrityksiltä kuluu aikaa ja rahaa käräjöintiin. Microsoft hakee
vuosittain tuhansia patentteja ja käyttää patenttioikeudenkäynteihin n.
100 miljoonaa dollaria vuodessa.

http://www.channelregister.co.uk/2005/03/11/ms_patent_reform/

OHJELMISTOPATENTTIDIREKTIIVI KÄÄRMEENÄ PYSSYYN

Ohjelmistopatenttidirektiiviä on jo kolme vuotta käsitelty tavalla,
jossa ei demokratiaa ole juuri kunnioitettu. Uusimpana käänteenä 7.3.
ministerineuvosto hyväksyi ohjelmistopatentit sallivan direktiivin
vastoin jäsenmaiden enemmistöä ja omia menettelytapasääntöjään.

Joulukuussa 2004 yritettiin hyväksyttää maatalousneuvostolla (!)
ilman keskustelua ministerineuvoston keväällä 2004 hyväksymä versio,
Irlannin laatima “kompromissi”, joka olisi sallinut tietokoneohjelmien
patentoitavuuden jopa vielä laajemmin kuin komission alkuperäinen
direktiiviehdotus, johon parlamentti syyskuussa 2003 hyväksyi useita
patentoitavuutta rajoittavia muutoksia. Onneksi Puolan vaatimuksesta
asian käsittelyä lykättiin.

http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2004-12-22.html

Tammikuussa 2005 yritettiin uudellen tuoda maatalousneuvostoon sama
direktiiviehdotus, jossa ei lainkaan otettu huomioon parlamentin kantaa,
jälleen A-asiana eli ilman keskustelua ja vasta viime tingassa. Tällä
kertaa asiaan puuttui parlamentin oikeusvaliokunta (JURI), joka 3.2.
päätti palauttaa direktiivin parlamentin ensimmäiseen käsittelyyn.

http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-02-03.html

28.2. komissio kuitenkin päätti ohittaa parlamentin, ja 3.3. neuvosto
toi esityksen äänestykseen. 4.3. Tanska kuitenkin vaati asian
palauttamista B-asiaksi eli keskustelua vaativaksi. Tämänkin vaatimuksen
yli ministerineuvosto käveli ja hyväksyi siis direktiivin 7.3.
Seuraavaksi asia tulee parlamentin toiseen käsittelyyn, jossa muutosten
läpimeno edellyttää MEPpien ehdotonta enemmistöä.

http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-03-07.html

Taustaa ohjelmistopatenteista: http://www.effi.org/patentit/

KANSAINVÄLISET OHJELMISTOPATENTTIEN VASTUSTAJAT
YHDISTYIVÄT

Euroopan johtava softapatentteja vastustava järjestö FFII (Foundation
for a Free Information Infrastructure) otti hoitaakseen
NoSoftwarePatents.com:n 30.3. Kampanjaa vetänyt Florian Müller halusi
jatkaa omaa ohjelmistonkehitystyötään, jonka patenttikampanjointi oli
keskeyttänyt vuodeksi. Sponsorit Red Hat, MySQL AB ja 1&1 jatkavat
tukeaan NoSoftwarePatents.com:lle FFII:n alaisuudessa.

http://wiki.ffii.org/Nsp050330En

TARVAINEN JA TIETOYHTEISKUNTA YK:SSA

Genevessä järjestettiin 17.–25.2. YK:n
tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS = World Summit on Information
Society) valmisteleva kokous. Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen
osallistui siihen EFFIn edustajana, kuitenkin Suomen ulkoministeriön
(UM) rahoituksella ja akkreditoinnilla. Suomesta oli lisäksi paikalla
Sinikka Sipilä ja Tuula Haavisto kirjastojärjestöjen edustajina sekä
UM:n virkamiehiä.

Kokouksessa päätettiin perustaa ns. Digitaalinen solidaarisuusrahasto
köyhien maiden tietoyhteiskuntakehityksen tueksi. Rahasto tosin toimisi
lähinnä vapaaehtoisen rahoituksen turvin, joten sen käytännön merkitys
jää nähtäväksi. Internetin hallintoa on tarkoitus käsitellä seuraavassa
valmistelevassa kokouksessa syyskuussa.

Täysistuntojen lisäksi hallitusten virallisilla edustajilla ja
kansalaisyhteiskunnan edustajilla oli omia kokoontumisia ja mm. eri
teemoihin keskittyviä työryhmiä.

Yksityisyys ja turvallisuus -kansalaisryhmässä Tarvainen oli mukana
kirjoittamassa puhetta, jonka ryhmän kuwaitilainen ihmisoikeusaktivisti
esitti täysistunnolle arabiaksi. Puheessa kritisoitiin mm. uuteen
Internet-protokollaan IPv6 suunniteltuja ominaisuuksia, jotka sallisivat
henkilöiden jäljittämisen ja tekisivät siten anonyymin verkonkäytön
mahdottomaksi, ja muutenkin peräänkuulutettiin yksityisyyden suojaa.

Koulutus ja tutkimus -ryhmässä keskusteltiin oppimateriaalin ja
tieteellisten tulosten vapaan saatavuuden parantamisesta ja esim. PLoS:n
(Public Library of Science) kaltaisten avointen julkaisutapojen
taloudellisesta toteuttamisesta.

Tietoyhteiskunnan finanssimekanismeja käsittelevässä kokouksessa
pohdittiin sähköpostiveroa ratkaisuksi roskapostiongelmaan sekä
digitaalista solidaarisuusrahastoa, joka sitten hyväksyttiinkin
täysistunnossa.

Sananvapaudesta pidettiin erillinen teemakokous, jossa mm. tuotiin
esiin taloudellisen vallan aikaansaamat monopolit ja sananvapauden
rajoitukset. John Lennox Reporters sans frontieres -järjestöstä esitti
konkreettisen toimenpideohjelman, jossa vaadittiin mm., että Internetin
tiedonkulkua koskevan lainsäädännön on perustuttava YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen 19. artiklaan ja tuomittiin kaikenlainen Internet-sivujen
suodatus.

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160
http://www.itu.int/wsis/preparatory2/pc2/index.html

KULTTUURIMINISTERIN KIRJASTOSENSUURI

EFFI on vastustanut voimakkaasti kulttuuriministeri Tanja Karpelan
ehdotusta asennuttaa koulujen ja julkisten kirjastojen tietokoneisiin
esto-ohjelmia, joilla kontrolloidaan Internet-selailua. Karpela
perustelee hankettaan lasten suojelemisella “törkymateriaalilta”, jona
hän pitää paitsi laittomuuksia kuten lapsipornoa sisältäviä sivustoja
myös muuta lapsille sopimattomaksi katsomaansa aineistoa kuten kidutusta
koskevia uutisia.

Koska esto-ohjelmat aina suodattavat täysin asiallisia sivuja vieläpä
enemmän kuin asiattomia, koska sensuroitavaksi kirjastoissa joutuisi
käytännössä myös aikuisten selailu ja koska aineiston sopimattomuudesta
päättäminen jäisi käytännössä kaupallisen yrityksen vastuulle, hanke on
sananvapauden kannalta erittäin ongelmallinen.

IT-viikko on kirjoittanut asiasta useita artikkeleja:
17.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=66188
15.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=66120
14.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutisalue.asp?UutisID=66092
11.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=66054
7.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=65940
3.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=65895

Yliopisto-lehden numerossa 5/05 on Veera Luoma-ahon kirjoitus
keskusteluyrityksestä Karpelan kanssa ja avustajan raivokkaasta
vastauksesta.
http://www.ylioppilaslehti.fi/2005/050422/karpelanlaki.html


EFFI Email on säännöllisen epäsäännöllisesti ilmestyvä
ajankohtaistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toiminnasta. Mikäli
haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sieltä löytyy
muutakin tietoa EFFIn toiminnasta.

Keväisin terveisin,

Virpi Kauko
EFFI Emailin päätoimittaja