Pekka Sallisen tekemä tutkintapyyntö

EFFI: Omankädenoikeus ei kuulu Internettiin, 21.4.2005,
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-04-21.html


Tutkintapyyntö

– Helsingin Poliisi

– Keskusrikospoliisi,
tietotekniikkarikokset

Pyydän tutkimaan, onko Viralg Oy,
BMG Finland Oy ja/tai joku niiden työntekijöistä

syyllistynyt rikokseen (erityisesti tietoliikenteen
häirintä), ja estämään rikollisen toiminnan
jatkamisen.

Rikoslain 38 luvun 5§ mukaan:
“Joka puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai
radioviestinnässä
käytettävän laitteen toimintaan,
lähettämällä

ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa
häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla
oikeudettomasti estää tai häiritsee
postiliikennettä
taikka tele- tai radioviestintää, on tuomittava
tietoliikenteen häirinnästä sakkoon tai vankeuteen
enintään kahdeksi vuodeksi.“

Taustatietoja

Viralg Oy (kotipaikka Helsinki) on uutistietojen mukaan
kehittänyt palvelun, jonka avulla voidaan estää
tiedostojen leviäminen ns. P2P-verkoissa.
Digitoday-verkkopalvelun jo 8.10.2003 julkaiseman uutisen mukaan
Viralgin järjestelmä toimii siten, että
vertaisverkossa tapahtuvaan tietoliikenteeseen ujutetaan mukaan
väärää informaatiota, joka tekee ladattavasta
tiedostosta käyttökelvottoman. Saman uutisen mukaan
tekniikkaa on jo kokeiltu käytännössä.

Uudelleen asiaa on uutisoinut mm. Tietoviikko-lehdessä
(18.4.2005 Aleksi Kolehmainen ja 19.4.2005 Kari Ahokas), sekä
Afterdawn-verkkopalvelu osoitteessa
http://fin.afterdawn.com/uutiset/arkisto/6319.cfm.
Näiden uutistietojen mukaan myös BMG Finland Oy (kotipaikka
Helsinki) on osallistunut toimintaan.

Kyseessä on
erityisen tärkeä ennakkotapaus. Jos asiaan ei puututa nyt
heti alussa, on oletettavissa, että vastaava omankäden
oikeus tulee rajusti yleistymään Internetissä.
Lainsäädännöstä ei kuitenkaan
ymmärtääkseni
löydy mitään poikkeusta, mikä moisen sallisi.
Käytännön tasollakin lienee selvä, että vain
viranomaisilla tuomioistuimen suostumuksella tulisi olla
toimeenpanovalta tällaisissa asiossa.

(allekirjoitus)
(yhteystiedot)