EFFI: Omankädenoikeus ei kuulu Internettiin

Lisäys:
Poliisi totesi 26.4.2005, että esitutkintaa ei suoriteta, koska Viralgin menettelyssä ei ole syytä epäillä laittomuuksia.

Lisätietoja:

– `Tekijänoikeus ja omankädenoikeus`__, taustatietoja

– `Viralg-tapauksen esitutkintamateriaali`__

__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/vertaisverkkohairinta.html
__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/viralgesitutkinta-2005-04-26.html

—–

| Helsinki 21.4.2005
| **Lehdistötiedote**
| Electronic Frontier Finland – EFFI ry
|

EFFI: Omankädenoikeus ei kuulu Internettiin
===========================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) tuomitsee omankädenoikeuden
käyttämisen Internetissä. Tuoreimmassa tapauksessa Viralg Oy on
ilmoittanut kehittäneensä ja ottaneensa käyttöön tuotteen, jolla
häiritään vertaisverkoissa tapahtuvaa liikennettä. Viralg Oy:stä
ja tuotetta käyttävästä BMG Finland Oy:stä
on jätetty tänään (21.4.)
tutkintapyyntö poliisille.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen täsmentää: “Tietoliikenteen
häiritseminen on aina rikos. Laista ei löydy poikkeusta, joka
sallisi omankädenoikeuden tekijänoikeuden puolustamiseksi.”

EFFI korostaa, että Suomessa valtiolla on toistaiseksi yksinoikeus
sanktioiden toimeenpanoon niin verkossa kuin muuallakin. Oikeusvaltiossa
ei voida sallia, että jokainen oikeuksiaan loukatuksi kokenut henkilö
ottaisi oikeuden omiin käsiinsä ja ryhtyisi kostotoimenpiteisiin.

“Ansaitsen elantoni teatterimuusikkona, joten ymmärrän erinomaisesti
tekijänoikeuksien tärkeyden”, lisää tutkintapyynnön Viralgista jättänyt
Pekka Sallinen. “Tämän tyyppistä toimintaa en kuitenkaan voi
katsoa oikeutetuksi tai artistien edun mukaiseksi.”

Jos tuote tekee mitä mainos lupaa, se on mitä ilmeisimmin laiton.
Mutta mainoksen todenmukaisuus on kyseenalainen. EFFI ry huomauttaa,
että Viralg Oy:n lehdistötiedote on herättänyt maailmalla epäilyä
tietoturva-asiantuntijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Princetonin
yliopiston professori Edward W. Felten pitää Viralgin väitteitä
häirintäohjelmansa ominaisuuksista epäuskottavina. Hänen mukaansa
tuotteesta ei ole annettu kunnollisia teknisiä tietoja muualla kuin
Viralgin jättämässä patenttihakemuksessa. Hakemus puolestaan sisältää
Feltenin mukaan vain jo ennestään tunnettua tekniikkaa, jonka toiminta
rajoittuu lähinnä KaZaA-verkkoon.

Lisätietoja
———–

| Pekka Sallisen tekemä tutkintapyyntö:
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/PS_rikosilmoitus_2104.html
|

| Prof. Feltenin kirjoitus Viralgista:
| http://www.freedom-to-tinker.com/archives/000801.html
|

| Kari Ahokas – Uutiskommentti: Jäähyväiset vertaisverkoille?
| http://www.tietoviikko.fi/doc.te?f_id=717228
|

| Viralgin patenttihakemus:
| http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2005032111&F=0&QPN=WO2005032111
|

| EFFI: Lakivaliokunta luovuttamassa poliisin valtuuksia viihdeteollisuudelle, 18.4.2005,
| http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-04-18.html
|

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

| Pekka Sallinen
| Pekka.Sallinen iki.fi
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www.effi.org/