Itä-Suomen hovioikeus vapautti opiskelijat tekijänoikeussyytteistä

Itä-Suomen hovioikeus vapautti opiskelijat tekijänoikeussyytteistä
==================================================================

Tiivistelmä
———–

Itä-Suomen hovioikeus vapautti 7.4.2005 kaksi opiskelijaa, jotka olivat
kiertäneet tietokoneohjelmien teknisiä suojauksia ja jakaneet ohjelmia
rajatussa kaveripiirissä. Käräjäoikeus oli
tuominnut opiskelijoille tekijänoikeusrikoksesta kymmenien tuhansien eurojen
korvaukset (josta suurin osa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja) ja ehdollista
vankeutta.

Hovioikeuden mukaan pelkkä teknisen
suojakeinon harrastusluonteinen kiertäminen ei täyttänyt
tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistöä.

Lisäksi ohjelmien jakaminen
palvelimella, jossa oli korkeintaan “pari-kolmekymmentä” tarkoin
valittua ja ennalta tunnettua käyttäjää, ei täyttänyt
tekijänoikeudellisesti relevantin levittämisen määritelmää. Jakaminen
oli tuomioistuimen mukaan tulkittava tapahtuneeksi yksityisessä
lähipiirissä. (Jos palvelin olisi ollut avoin koko maailmalle, olisi
tuomio luultavasti ollut toinen.)

Jutulla on suora kytkentä vireillä olevaan `tekijänoikeuslain
uudistukseen`__. Hävinneen osapuolen (Tekijänoikeuden tiedotus- ja
valvontakeskus ry) juristi `kommentoi tuomiota`__ sanomalla: “On välttämätöntä,
että rikoslakia muutetaan siten, että tietoverkoissa tapahtuvasta
tekijänoikeuspiratismista poistetaan vaatimus ansiotarkoituksesta.”

__ http://www.effi.org/tekijanoikeus-faq.html
__ http://www.antipiracy.fi/ajankohtaista/?id=20050408DODHO

EFFI ei pidä näin radikaalia tekijänoikeuslain muuttamista lainkaan
tarpeellisena. Lailla ei pidä puuttua ihmisten yksityisiin asioihin.
Näillä on tuskin merkittävää vaikutusta kansainvälisten
media- ja ohjelmistoyritysten liiketoimintaan.
Päinvastoin, esimerkiksi
kopiosuojausten kiertäminen voi olla edellytys käyttäjien laillisten
oikeuksien toteutumiselle.

Asiakirjat
———-

| **Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 7.4.2005,**
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/isho-2005-04-07.pdf
|

| Valitus Itä-Suomen hovioikeudelle (1),
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/isho-valitus1-2005-04-07.pdf
|

| Valitus Itä-Suomen hovioikeudelle (2),
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/isho-valitus2-2005-04-07.pdf
|

| Syyttäjän vastine valitukseen,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/isho-vastine-syyttaja-2005-04-07.pdf
|

| Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (levy-yhtiöt, elokuvayhtiöt jne.) vastine valitukseen,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/isho-vastine-ttvk-2005-04-07.pdf
|

| Microsoftin vastine valitukseen,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/isho-vastine-microsoft-2005-04-07.pdf
|

| Koulun vastine valitukseen,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/isho-vastine-koulu-2005-04-07.pdf
|

| Alkuperäinen Kuopion käräjäoikeuden päätös 27.6.2003,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/kuopionko-2003-06-27.pdf
|