Raportti EDRin vuosikokouksesta 24.10.2009 Wienissä

[link|http://www.edri.org|EDRin] vuosikokous pidettiin edellisvuoden tapaan Wienissä, EDRin puheenjohtajan Andreas Krischin isännöimänä.

Paikalla oli edustajia seuraavista järjestöistä:

[link|http://www.aedh.org/new_en/|AEDH], Ranska (Pierre Barge)
[link|http://www.apti.ro/|APTI], Romania (Bogdan Manolea, EDRi-gramin toimittaja)
[link|http://www.bof.nl/index_uk.html|Bits of Freedom], Hollanti (Ot van Daalen)
[link|http://www.ccc.de/|Chaos Computer Club], Saksa (Andreas Lehner)
[link|http://www.edri.org/|EDRi], Bryssel (Joe McNamee)
[link|http://www.eff.org/|EFF], USA (Eddan Katz)
[link|http://www.effi.org/|Effi], Suomi (Timo Karjalainen)
[link|http://www.fiff.de/|FIfF], Saksa (Stefan Hügel)
[link|http://www.iris.sgdg.org/|IRIS], Ranska (Meryem Marzouki)
[link|http://www.itpol.dk/|IT-pol], Tanska (Niels Elgaard Larsen)
[link|http://www.iure.org/|IuRe], Tsekki (Filip Pospisil, Marketa Novakova)
[link|http://www.nnm-ev.de/|NNM], Saksa (Ralf Bendrath)
[link|http://www.metamorphosis.org.mk/|Metamorphosis], Makedonia (Bardhyl Jashari)
[link|http://vibe.at/|VIBE!AT], Itävalta (Andreas Krisch, EDRin puheenjohtaja)

Lisäksi vuosikokouksen jälkeiseen strategiapäivään osallistui [link|http://www.soros.org/|OSIn] edustaja.

Uudet jäsenet

Ei uusia varsinaisia jäseniä. Bits of Freedom Hollannista on jälleen aktivoitunut toimimaan. He ovat olleet jäsenenä koko ajan.

Hyväksyttiin uusia observereita:

Cedric Laurant, Belgia, itsenäinen tutkija
Norbert Bollow, Sveitsi
[link|http://www.laquadrature.net/|La Quadrature du Net], Ranska

Hallituksen toimintakertomus

Belgian byrokratiaan liittyvistä syistä EDRi liittyi AEDH:n partnerijäseneksi, mikä on vastaava status kuin EDRin observer.

EDRi on osallistunut [link|https://www.privacyos.eu/|PrivacyOS]-konferensseihin. Kolmas näistä pidettiinkin heti vuosikokouksen jälkeen, ja paikalla oli runsaasti EDRin jäsenten edustajia. Konferenssien esitykset ovat saatavilla [link|https://www.privacyos.eu/|PrivacyOS:n sivuilla].

EDRillä on ranskalaisen League of Human Rightsin kanssa yhteistyöprojekti, jossa tuotetaan sähköisiin oikeuksiin herättelevä nuorisolle suunnattu sarjakuva. Tämän tekijänoikeuksia hiukan hierotaan vielä, tarkoitus on hankkia EDRille oikeudet tehdä sarjakuvasta käännöksiä. EDRin jäseniä pyydetään levittämään sarjakuvaa.

EU hylkäsi hakemuksen toimintamäärärahasta. EDRillä ei katsottu olevan tarpeeksi rahkeita toteuttaa hakemuksessa ehdotettua toimintaa.

OSIn kanssa neuvotellaan EDRi-gramin rahoituksen jatkosta. Muutakin yhteistyötä OSIn kanssa on.

Microsoftin(!!) työntekijä vinkkasi EDRille [link|http://www.eid-stork.eu/|Stork]-projektista, ja erityisesti sen privacy-ongelmista. Microsoft olisi jopa tukenut EDRiä rahallisesti, jotta EDRi olisi päässyt antamaan palautetta Storkista. Todettiin kuitenkin, ettei EDRi oikein voi ottaa rahaa Microsoftilta.

EDRi on lähettänyt kaksi avointa kirjettä telekom-paketista.

Effin jäsenet ovat osallistuneet WIPOn kokouksiin.

EDRi on osallistunut [link|http://fra.europa.eu|EU:n Fundamental Rights Agencyn] ja [link|http://www.intgovforum.org/|YK:n Internet Governance Forumin] kokouksiin.

EDRi on osallistunut EU:n RFID-työryhmän kokouksiin. Teollisuus on harannut vastaan, systemaattisesti halunnut puhua kuluttajista, ei ihmisistä; lisäksi teollisuus ei halua vastuuta tageista sen jälkeen kun tagi on luovutettu eteenpäin. Työryhmästä syntyy ohjedokumentti, miten RFID-sovelluksen yksityisyysvaikutukset arvioidaan.

Keskusteltiin pitäisikö EDRin rekisteröityä EU-lobbariksi. Meryem vastustaa, EDRi edustaa ihmisiä eikä lobbaa minkään ryhmän lukuun.

Keskusteltiin pitäisikö EDRin jäsenistä olla kuvaus EDRin sivuilla vai linkki jäsenjärjestön omille sivuille englannin(!)kieliseen kuvaukseen. Päädyttiin jälkimmäiseen.

Keskusteltiin [link|http://www.tacd.org/|TACD]-jäsenyydestä. Eddan Katz (EFF) suosittelee täysjäsenyyttä, Meryemin mielestä pitäisi lähteä liikkeelle observerina ja nostaa jäsenyystasoa jos tarpeen.

Taloudesta

Hyväksyttiin vuoden 2008 talouskertomus.

Keskusteltiin rahoituslähteistä. Eddan Katzin mukaan USAssa säätiöt ovat sulkeneet rahahanat. Nousee kysymys, mistä EDRi suostuu ottamaan rahaa — voivatko yritykset tulla kyseeseen? Esimerkiksi Google? Entä Microsoft?

EDRi-gram

Artikkeleita tulee eniten UK:sta, Ranskasta ja Italiasta; Saksasta hyvin vähän siihen nähden, että Saksa on iso maa ja EDRissä on useita saksalaisia jäsenjärjestöjä.

EDRi-gramia on käännetty saksaksi ja makedoniaksi. Kävijöitä EDRi-gramin sivuilla on ollut noin 43.000 kuukaudessa, sivulatauksia noin 159.000 kuussa. Eniten lukijoita tulee Saksasta ja Hollannista.

Koska EDRi-gram ilmestyy kahden viikon välein, päätettiin perustaa pikauutisia varten [link|http://www.twitter.com/edri_org|Twitter-tunnus] ja EDRin blogi. Näin voidaan nopeasti reagoida päivänpolttaviin uutisaiheisiin, ja EDRi-gramiin laatia syvällisempi artikkeli.

Lukijoita tulee yllättävän paljon Google-haun “internet censorship switzerland” kautta. Tämä on yleinen haku siksi, että on olemassa [link|http://www.eff.org/testyourisp/switzerland|Switzerland-niminen työkalu], jolla netinkäyttäjä voi mitata oman nettiliittymänsä neutraaliutta — kulkeeko liikenne esim. kaikkiin TCP-portteihin yhtä nopeasti.

EDRin kannanottojen muodostaminen

Ongelma on, ettei jäsenistö kommentoi, jos esim. postilistalla kysytään voiko EDRi tukea jotain aloitetta tai allekirjoittaa jonkin vetoomuksen tai muuten ottaa kantaa.

Sovittiin, että jos tapauskohtaiseen määräaikaan mennessä ei esitetä vastalauseita, tulkitaan sopivan kaikille. Kiireellisissä tapauksissa tai kun kukaan ei ole ottanut kantaa puolestakaan, puolelta hallituksen jäsenistä täytyy saada puoltava kanta.

Jäsenjärjestöjä pyydetään ilmoittamaan EDRille erityiset osaamisalueensa, jotta kannanottoja osataan odottaa tai suoraan kysyä ko. alalla erityisesti toimivilta jäseniltä.

Skypessä on EDRi-säie, jota voidaan käyttää keskustelukanavana.

Positiivinen yksityisyyspalkinto

EDRille on ehdotettu positiivisen yksityisyyspalkinnon jakamista alkuvuonna (esim. tammikuun 28.), kahdessa kategoriassa:
– paras kansalaisjärjestöaloite
– paras yksityisyyttä parantava teknologia

Meryem vastustaa; ulkopuolinen jury olisi jo ehdotetun kokoonpanonsa maineen perusteella riski EDRille. Andreas Krischin mielestä asiassa on hyvää, että kyse olisi positiivisesta palkinnosta ja eurooppalaisesta tapahtumasta. EDRi tapaa ehdottajan (Paul Hunt) ja neuvotellaan asiasta.

Kansallisia tapahtumia

Tanskassa kuuma aihe avoimet tiedostoformaatit, polttopisteessä OOXML vs. ODF.

Saksan Freedom Not Fear -päivän mielenosoituksessa puhkesi brutaalia poliisin väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan. Tapahtumat saatiin videolle, joka levisi Internettiin, ja asiasta nousi suuri kohu.

Itävallassa opiskelijajärjestön vaaleissa kokeiltiin sähköistä äänestystä. Kokeilu oli täysi floppi, 250.000 äänioikeutetusta vain 2.000 käytti sähköistä äänestystä. Yhden sähköisen äänen hinnaksi tuli 350 euroa.

Hollannissa Bits of Freedom on organisoitunut säätiöksi. Sen rahavarat riittävät kolmen ihmisen palkkaan kolmeksi vuodeksi ilman muuta rahoitusta. Pyrkivät hankkimaan rahoitusta, jotta toiminta voisi jatkua pysyvästi. Heillä on projektina pystyttää nettisivusto, josta voi helposti tulostaa tietopyyntölomakkeita eri rekistereille lähetettäväksi. Tätä toivottiin kokouksessa käännettävän eri kielille ja sisältämään eri maiden rekistereitä. Viitattiin myös Reclaim your data -projektiin.