Oikeuskansleri: puolueeton on jos itsestä siltä tuntuu

Oikeuskansleri vastasi Effin kanteluun tekijänoikeuslain asiantuntijanimityksestä. Vastauksen sisältö on olennaisesti että

  • Asiantuntijoiden puolueettomuutta arvioidaan tapaus kerrallaan, eikä sitä silloinkaan arvioi kukaan muu, vaan heidän pitää tehdä se oma-aloitteisesti ja tarvittaessa jäävätä itsensä.
  • Mitäs ette itse ehdottaneet parempia asiantuntijoita, piti tyytyä siihen mitä oli tarjolla. (Kaikki esitetyt asiantuntijat nimitettiin.)

Oikeuskansleri ei siten näe aihetta enempään, toteaa vain että opetus- ja kulttuuriministeriön tulee seurata menettelyn toimivuutta ja tarvittaessa täydentää asiantuntijaluetteloa ja antaa tarkempia sääntöjä.

Tällä tulkinnalla lain vaatimalle puolueettomuudelle ei tosiasiallisesti jää mitään merkitystä. Sehän olennaisesti tarkoittaa, että esteettömyys sisältää puolueettomuuden. Mikä antaa aihetta kysyä, miksi laissa erikseen mainitaan puolueettomuus? Ylimalkaan on vaikea ymmärtää miten puolueettomuus tässä voisi olla tapauskohtainen – tuskin kukaan käytännössä jäävää itseään yksittäistapauksessa muuten kuin esteellisyysperusteella.

Oikeuskanslerilta jäi valitettavasti huomaamatta, että moinen onneton asiantuntijavalikoima osoittaa koko menettelyn toimimattomuuden – kyseessä on valuvika laissa, ei niinkään ministeriön virhe. Koko “vaihtoehtoinen menettely” on lähinnä silmänlumetta, näennäinen oikeusturvakeino, josta tuskin on käytännössä mitään hyötyä.

Ohessa Oikeuskanslerin vastaus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys asiasta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *