Effi kanteli oikeuskanslerille: tekijänoikeuslain asiantuntijat puolueellisia

Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – Effi ry
Helsingissä 10.5.2023

Effi kanteli oikeuskanslerille: tekijänoikeuslain asiantuntijat puolueellisia

Effi kanteli oikeuskanslerille uuden tekijänoikeuslain 55 i § mukaisen erimielisyyksien ratkaisumenettelyn asiantuntijanimityksistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi tehtävään joukon asiantuntijoita, joiden pitäisi lain mukaan olla esteettömiä ja puolueettomia, mutta huomattava osa nimetyistä on tekijänoikeusjärjestöjen palkkalistoilla olevia lakimiehiä. Yhtään kuluttaja- tai ihmisoikeusjärjestöjen edustajaa joukossa ei sen sijaan ole. Mitään perusteita valinnoilleen tai valintakriteerejään ministeriö ei ole julkistanut.

“Kun ratkaistavaksi tulevat riitatapaukset ovat suorastaan määritelmän kautta sellaisia, että toisena osapuolena on aina oikeudenhaltija, miten oikeudenhaltijoita edustavan järjestön palkkalistalla oleva lakimies, jolle maksetaan palkkaa asioiden tarkastelemisesta oikeudenhaltijoiden näkökulmasta, voisi olla esteetön ja puolueeton”, ihmettelee Effin toiminnanjohtaja Tapani Tarvainen.

Laki sanoo, että tarkemmat säännökset menettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Sellaista ei kuitenkaan tiettävästi ole vielä annettu. Asetus ei kuitenkaan voisi poistaa laissa olevaa vaatimusta asiantuntijoiden esteettömyydestä ja puolueettomuudesta.

“Koko vaihtoehtoinen erimielisyyksien ratkaisumenettely on kaiken kaikkiaan ilmeisen tehoton, suorastaan kuin se olisi suunniteltu sellaiseksi, ja tämä nimitysfarssi on vain yksi esimerkki koko lainuudistuksen epäonnistumisesta”, jyrähtää Effin puheenjohtaja Leena Romppainen.

Tekijänoikeuslain uudistus tehtiin kiireellä ja oikeuskanslerinkin epäasianmukaiseksi katsomalla tavalla. Sen yhteydessä luvattiin kyllä jatkaa lain uudistamista myöhemmin, kun ensin vain saatiin edes jotenkin täytettyä direktiivin vaatimukset.

“Toivottavasti uusi hallitus ottaa tekijänoikeuslain työn alle, eikä vain palaa tekemättä jääneisiin muutostarpeisiin vaan myös korjaa lakiin jääneet valuviat, ja ottaa onkeensa oikeuskanslerin kritiikin menettelytavoista”, kehottaa Tarvainen lopuksi.

Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
Toiminnanjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 729 3479

Leena Romppainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 590 3031

Linkit:

Effin kantelu oikeuskanslerille tekijänoikeusasiantuntijoista

OKM päätös TekL 55 i § 2 momentissa tarkoitetut asiantuntijat 2023-2026

2 thoughts on “Effi kanteli oikeuskanslerille: tekijänoikeuslain asiantuntijat puolueellisia”

  1. Eikö tämä ollut asiantuntijoita tekijänoikeuslain tulkintaan? Jostakin syystä noita tekijänoikeusasioiden asiantuntijoita löytyy eniten tekijänoikeusjärjestöistä.
    Eikö tuo huutelu ihmisoikeus- ja kuluttajajärjestöjen lakimiehistä ole vähän hassua. Ihan sama juttu kun jos autokorjaamoon pitäisi saada myös ympäristöjärjestöjen edustajat aina mekaanikon viereen?
    Laki on säädetty ja sen säätämisessä on arvioitu perusoikeuksien tasapaino. Väite esimerkiksi sananvapaudesta ei oikeuta rikkomaan omistusoikeutta (eli tekijänoikeutta) kuin laissa säädetyissä tapauksissa. Kysymyksessä ei siis enää ole sananvapaus tms. asiat, ainoastaan laki ja perustuuko asianosaisen väite käytetyn toisen teoksen käyttämisestä omassa työssään lakiin.
    Graffiteja voidaan perustella sananvapaudella. Mutta aika harva on sitä mieltä, että kuka vaan saa maalata tägejä mihin tahansa, vaikka sinun mummosi talon, seinään. Miksi verkossa tilanteen pitäisi olla erilainen?

    1. Tekijänoikeusasioiden asiantuntijoita löytyy kyllä tekijänoikeusjärjestöistä, mutta niistä ei kyllä yksikään ole puolueeton ja siten täytä tarvittavia kriteerejä.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *