Effi: Tutkintapyyntö Helsingin käräjäoikeuden ja poliisin toiminnasta ns. Chisugatessa

Eduskunnan Oikeusasiamiehelle ja Oikeuskanslerille:
Tutkintapyyntö Helsingin käräjäoikeuden ja poliisin toiminnasta ns. Chisugatessa

Avoin kirje 27.11.2012

Electronic Frontier Finland ry (Effi) pyytää kunnioittavasti, että Eduskunnan Oikeusasiamies tai/ja Oikeuskansleri tutkisivat Helsingin käräjäoikeuden ja Helsingin poliisin toiminnan koskien TTVK ry:n tutkintapyyntöä Chisun CD-levyn laittomasta jakelusta. Koska tapaus on vielä tutkintavaiheessa, esitutkinta-aineistot eivät ole vielä julkisia. Perustamme seuraavan siis lähinnä tapauksesta julkisuudessa olleisiin tietoihin.

Tapahtumakulku ja vaatimukset

Tuomioistuin

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK ry) palkkaama yritys seurasi syys-lokakuussa 2011 Chisu-artistin 5.10.2011 julkaistun “Kun valaistun” -äänitteen verkkojakelua. Äänite saatettiin luvattomasti yleisön saataville. Levyä latasi ja jakoi seuranta-aikana 67 käyttäjää. Tämän jälkeen TTVK sai Helsingin käräjäoikeudelta päätöksen 5.1.2012, jolla käräjäoikeus velvoitti Elisan paljastamaan tämän asiakkaisiin kuuluvien IP-osoitteiden käyttäjät.

Tapauksessa yksittäiset käyttäjät ovat jakaneet vain yhtä CD-levyä. Jakamisen määrästä ei ole hakemuksessa esitetty mitään näyttöä, mutta BitTorrent-protokollassa jos käyttäjä lopettaa jakamisen siirrettyään aineiston itselleen, jakomäärä on yleensä 1-2 kopion suuruusluokkaa. Näin ollen pitäisi olla selvää, että tekijänoikeuslain 60 a §:ssä asetettu kriteeri “merkittävässä määrin” ei voi mitenkään täyttyä – paljon vähäisempää jakelua ei juuri voisi tapahtua.

Effi pyytää tältä osin selvittämään, rikkoiko Helsingin käräjäoikeus ja päätöksen antanut tuomari Riitta Savolainen päätöksellään kansalaisten perustuslain 10§ 2 momentissa suojattua perusoikeutta luottamukselliseen viestintään. Effi huomauttaa, että käräjäoikeuden päätöksessä ei mitenkään huomioida perusoikeusaspektia, vaan siinä hyväksytään kyseenalaistamatta TTVK ry:n argumentaatio asiasta.

Poliisi

TTVK ry oli tämän jälkeen yhteydessä 28:n IP-osoitteen haltijoihin ja vaati näiltä 600 e korvauksia ja salassapitolauseen sisältävän sopimuksen allekirjoittamista. Kaikki paitsi Aki Nylund suostuivat vaatimukseen. Nylundin tapauksessa lataajana oli ollut hänen 9-vuotias tyttärensä, joka ei edes ollut onnistunut siirtämään tiedostoja toimivina omalle koneelleen. Nylund oli heti latausyritystä seuraavana päivänä ostanut Chisun levyn kaupasta, mikä oli alunperinkin tarkoitus lataamisesta huolimatta.

TTVK ry pyysi tämän jälkeen poliisia suorittamaan esitutkinnan, josta vastasi Helsingin poliisin talousrikosyksikkö. Heidän käytössään ollut näyttö koostui ainoastaan tiedosta, että Nylundin käytössä olleesta IP-osoitteesta oli hetkellisesti jaeltu Chisun CD-levyä. Lisäksi TTVK oli käsityksemme mukaan kertonut poliisille, että isä oli kiistänyt teon ja että kyse olisi ollut perheen lapsesta. Poliisi päätyi käynnistämään tutkinnan ja suoritti kotietsinnän Nylundin kotiin, jossa tytön käytössä ollut tietokone takavarikoitiin.

Jotta kotietsinnällä olisi ollut laillinen perusta, teon olisi tullut täyttää tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistö. On täysin yksiselitteistä, että tämä ei voi mitenkään täyttyä tilanteessa, jossa puhutaan yksittäisen CD-levyn hetkellisestä jakelusta, sillä tekijänoikeusrikoksessa edellytetään teolta huomattavaa haittaa tai vahinkoa.

Koska kotietsinnälle ei ollut perusteita, sen perusteella tehty takavarikko on laiton. Vaikka kotietsinnälle olisikin ollut perusteet, se olisi ollut silti nykyisen pakkokeinolain ja tätä koskevan oikeuskäytännön vastainen. Lähtökohtana on, että vain data takavarikoidaan, ei sen tallennusvälineitä. Lisäksi takavarikon pitäisi olla aina suhteellisuusperiaatteen mukainen. Tietokoneen takavarikointi 20 euron arvoisen CD-levyn kopioinnin selvittämiseksi ei tätä kriteeriä täytä.

Poliisi harkitsi omien sanojensa mukaan tarkkaan takavarikon tekemistä. Näin ollen kaikki edellä mainittu olisi ollut mahdollista ottaa harkiten huomioon ennen takavarikon toteuttamista.

Kaiken lisäksi takavarikon tehnyt poliisi markkinoi takavarikon yhteydessä Nylundille TTVK ry:n tekemää sovintotarjousta, jossa siis vaadittiin 30-60 -kertaista korvausta suhteessa teon maksimissaan aiheuttamaan vahinkoon. Poliisin mukaan tällä olisi välttynyt heidän tekemältään kiusalliselta takavarikolta. Asiasta nousseen kohun vuoksi poliisi pyysi jälkeenpäin lausuntoaan anteeksi.

Effi pyytää nyt selvittämään, rikkoiko poliisi tapauksessa Nylundin ja tämän lapsen perusoikeuksia ja erityisesti kotirauhaa suorittamalla laittoman kotietsinnän ja suhteellisuusperiaatteen vastaisen tietokoneen takavarikon. Effi pyytää myös selvittämään poliisin – kärjistäen mafiatyylistä kiristämistä muistuttavan – toiminnan lainmukaisuuden TTVK ry:n korvausehdotuksen mainostamisessa. Lisäksi Effi pyytää selvittämään, rikottiinko tapauksessa yleisemmin virkavelvollisuutta esim. laiminlyömällä tärkeämpiä tehtäviä. Yleisen resurssipulan vallitessa poliisien käyttäminen yksityisen yhdistyksen pyynnöstä lasten ahdisteluun ei voi olla poliisin tehtävä.

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Timo Karjalainen
puheenjohtaja

Ville Oksanen Leena Romppainen Tapani Tarvainen
varapuheenjohtajat

Lisätietoja:
Ville Oksanen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 536 8583

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 050 590 3763

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/.