Helsinki 8.9.2005
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

EFFI: Suomalaiset teletunnistetietojen keräystä vastaan

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on tyytyväinen, että suomalaiset ovat ryhtyneet vastustamaan teletietojen tallennusvelvollisuutta aktiivisesti. Jo 5 000 suomalaista on käynyt allekirjoittamassa teletietojen tallennusvelvollisuutta vastustavan kansainvälisen verkkoaddressin, mikä on eniten kaikista Euroopan maista suhteutettuna väkilukuun. EFFI kummeksuu ministeri Rajamäen väitettä tallennushankkeen edullisuudesta.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen pohtii: "Ilmeisesti Sonera-tapaus ja viranomaisten väärinkäytökset ovat herkistäneet suomalaiset aihepiirille. Aktiivisuutta on vaikea selittää muuten, koska tallennusvelvollisuus on ollut suomalaisessa mediassa esillä vain hyvin vähän."

Jos teletietojen tallennusvelvollisuus menee läpi, verkko-operattorit velvoitetaan pitämään kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä. Tiedoista ilmenee muun muassa kenelle kansalainen on soittanut, mitä verkkosivuja hän on katsellut ja missä hän liikkuu matkapuhelimen kanssa. Myös ulkomaisilla viranomaisilla on pääsy tietoihin.

EFFI huomauttaa, että kaikki turvallisuusviranomaiset eivät usko hankkeen mielekkyyteen. Esimerkiksi 600 000 eurooppalaisen poliisin EuroCOP-järjestö on sitä mieltä, ettei hanke auta terrorismin vastaisessa taistelussa: ammattirikolliset pystyvät kiertämään esitetyt toimenpiteet ongelmitta, ja kertyvää datamassaa ei ehditä edes analysoida.

Oksanen kommentoi: "Jos hanke maksaa Rajamäen esittämät 10-40 miljoonaa euroa vuodessa, on kyse yhdestä kalleimmista järjestelmistä, mitä Suomen turvallisuusviranomaisilla on käytössään. Kyseisellä rahasummalla palkattaisiin helposti satoja uusia poliiseja vuodessa paikkaamaan kroonista työntekijäpulaa. Haluaisimmekin kysyä ministeri Rajamäeltä, eikö olisi tehokkaampaa käyttää nämä rahat poliisin avoimien virkojen täyttämiseen ja alan palkkatason parantamiseen?"

Lisätietoja:

Kampanja teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan:

Matti Vanhasen kolumni: Vapauden ja kontrollin suhde muuttuu, Turun Sanomat 15.7.2005,

Vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,

Europarlamentti hylkäsi tallennusvelvollisuutta koskevan ehdotuksen, Teemu Välimäen blogi 31.5.2005,

Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton,

Reijo Svento: Valvooko tietoliikennettä tulevaisuudessa iso- vai pikkuveli?, Tietoyhteiskunta.fi 9.8.2004,

Ville Oksanen
Puheenjohtaja
040 536 8583

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.