Tekijänoikeuslaki suureen valiokuntaan

*** Breaking news ***

Tekijänoikeuslaki on lähetetty suureen valiokuntaan, koska siihen tehtiin käsittelyn aikana yksi muutos. (Särkiniemen tekemä esitys koskien jumalanpalvelusmusiikin pitämisestä vapaana tekijänoikeuskorvauksista). Tiistaille suunniteltu toinen ja lopullinen käsittely siirtyy näin myöhemmäksi (pahoittelut tässä vielä vääristä päivämäärätiedoista, luotimme muualta saatuun tietoon).
Äänestystulokset.

(Muokattu taas) Suuri valiokunta voi teoriassa muuttaa mitä tahansa lainsäädännön kohtaa. Suuren valiokunnan sivu:

Suuressa valiokunnassa lainsäädäntöasia otetaan yleensä yhteen käsittelyyn. Jäsenen puhe- ja ehdotuksenteko-oikeus on samanlainen kuin erikoisvaliokunnissa. Suuri valiokunta käsittelee asian yleensä vain lakitekstin osalta, jolloin sen mietintöön ei sisällytetä perusteluja eikä vastalauseita. Valiokunta voi kuitenkin mietinnössään ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumia tai erikoisvaliokunnan mietinnössä olevien perustelujen muuttamista. Valiokunta voi myös päättää mietintönsä perustelemista, jolloin mietintö laaditaan kuten erikoisvaliokunnan mietintö ja siihen voi jättää myös vastalauseen.

Eduskunnan työjärjestys

53 §
Lakiehdotuksen käsittely

Asia, joka sisältää lakiehdotuksen, otetaan täysistunnossa valiokunnan mietinnön pohjalta kahteen käsittelyyn.

Ensimmäisessä käsittelyssä esitellään valiokunnan mietintö ja käydään asiasta yleiskeskustelu. Yleiskeskustelun aikana asia voidaan päättää lähettää suureen «valiokuntaan,» jolloin käsittelyä jatketaan suuren valiokunnan mietinnön pohjalta.

Yleiskeskustelun päätyttyä lakiehdotus otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn, jossa päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Jos lakiehdotus hyväksytään yksityiskohtaisessa käsittelyssä mietinnön mukaisena, asian ensimmäinen käsittely todetaan päättyneeksi. Muussa tapauksessa asia lähetetään eduskunnan päätöksen mukaisena suureen valiokuntaan. Suuri valiokunta voi yhtyä eduskunnan päätökseen tai ehdottaa siihen muutoksia. Jos suuri valiokunta ehdottaa muutoksia, eduskunta päättää niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tämän jälkeen asian ensimmäinen käsittely todetaan päättyneeksi.

Ensimmäisessä käsittelyssä ei saa tehdä ehdotusta lakiehdotuksen hylkäämisestä. Ensimmäisen käsittelyn aikana eduskunta voi lähettää asian sitä valmistelevasti käsitelleeseen valiokuntaan tai muuhun valiokuntaan. Myös suuri valiokunta voi pyytää käsiteltävänään olevasta asiasta lausunnon toiselta valiokunnalta.

Näin ei ole viime aikoina ole ollut tapana tehdä eli kynnys tälle on huomattavan korkea. Lainsäädännöllista estettä asialle ei siis kuitenkaan ole ja historiaa on aina välistä hauska tehdä. Asiasta vaastavat henkilöt:
Suuren valiokunnan jäsenet