EFFI: Suomalaiset teletunnistetietojen keräystä vastaan

| Helsinki 8.9.2005
| **Lehdistötiedote**
| Vapaa julkaistavaksi heti
|

EFFI: Suomalaiset teletunnistetietojen keräystä vastaan
=======================================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on tyytyväinen, että suomalaiset
ovat ryhtyneet vastustamaan teletietojen tallennusvelvollisuutta
aktiivisesti. Jo 5 000 suomalaista on käynyt allekirjoittamassa
teletietojen tallennusvelvollisuutta vastustavan kansainvälisen
verkkoaddressin, mikä on eniten kaikista Euroopan maista suhteutettuna
väkilukuun. EFFI kummeksuu ministeri Rajamäen väitettä
tallennushankkeen edullisuudesta.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen pohtii: “Ilmeisesti Sonera-tapaus ja
viranomaisten väärinkäytökset ovat herkistäneet suomalaiset
aihepiirille. Aktiivisuutta on vaikea selittää muuten, koska
tallennusvelvollisuus on ollut suomalaisessa mediassa esillä vain hyvin
vähän.”

Jos teletietojen tallennusvelvollisuus menee läpi, verkko-operattorit
velvoitetaan pitämään kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä.
Tiedoista ilmenee muun muassa kenelle kansalainen on soittanut, mitä
verkkosivuja hän on katsellut ja missä hän liikkuu matkapuhelimen
kanssa. Myös ulkomaisilla viranomaisilla on pääsy tietoihin.

EFFI huomauttaa, että kaikki turvallisuusviranomaiset eivät usko
hankkeen mielekkyyteen. Esimerkiksi 600 000 eurooppalaisen poliisin
EuroCOP-järjestö on sitä mieltä, ettei hanke auta terrorismin
vastaisessa taistelussa: ammattirikolliset pystyvät kiertämään esitetyt
toimenpiteet ongelmitta, ja kertyvää datamassaa ei ehditä edes
analysoida.

Oksanen kommentoi: “Jos hanke maksaa Rajamäen esittämät 10-40 miljoonaa
euroa vuodessa, on kyse yhdestä kalleimmista järjestelmistä, mitä
Suomen turvallisuusviranomaisilla on käytössään. Kyseisellä
rahasummalla palkattaisiin helposti satoja uusia poliiseja vuodessa
paikkaamaan kroonista työntekijäpulaa. Haluaisimmekin kysyä ministeri
Rajamäeltä, eikö olisi tehokkaampaa käyttää nämä rahat poliisin
avoimien virkojen täyttämiseen ja alan palkkatason parantamiseen?”

Lisätietoja:
————

| Kampanja teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan:
| http://www.dataretentionisnosolution.com/
|

| EuroCOP-järjestön lehdistötiedote:
| http://www.eurocop-police.org/pressreleases/2005/05-06-02%20PRESS%20JHA%20Council_E.pdf
|

| Matti Vanhasen kolumni: Vapauden ja kontrollin suhde muuttuu, Turun Sanomat 15.7.2005,
| http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:8:0:0,4:8:1:1:2005-07-15,4:314356,1:0:0:0:0:
|

| Vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,
| http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html
|

| Europarlamentti hylkäsi tallennusvelvollisuutta koskevan ehdotuksen, Teemu Välimäen blogi 31.5.2005,
| http://www.effi.org/blog/2005-05-31-libe-tallennusvelvollisuus.html
|

| Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton,
| http://www.effi.org/yksityisyys/tallennusvelvollisuuslaiton-10.4.2005
|

| Reijo Svento: Valvooko tietoliikennettä tulevaisuudessa iso- vai pikkuveli?, Tietoyhteiskunta.fi 9.8.2004,
| http://www.tietoyhteiskunta.fi/=uutiset/156349
|

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa: http://www.effi.org/.