EFFI: Tekijänoikeuslakia korjattava poikkeuksellisella menettelyllä

| Helsinki 12.9.2005
| **Lehdistötiedote**
| Electronic Frontier Finland – EFFI ry
|

EFFI: Tekijänoikeuslakia korjattava poikkeuksellisella menettelyllä
===================================================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) vaatii eduskunnan suurta
valiokuntaa puuttumaan uuden tekijänoikeuslain ongelmakohtiin.
Valiokunta käsittelee lakiesitystä keskiviikkona. Esitys jäi viime
perjantaina ristiriitaiseen tilaan, kun kirkkomusiikin korvauskäytäntöä
koskenut kiista vei kansanedustajien huomion täysistunnossa.

“Lakiin jäivät edelleen kaikki ne ongelmat, joita olemme koettaneet
saada korjatuksi koko sen ajan, kun lakia on käsitelty eduskunnassa.
Väitteet siitä, että tässä olisi jotenkin punnittu eri intressitahojen
etuja ovat suoraan sanottuna – roskaa. Lakiesitys kävelee kuluttajien
etujen ylitse monikansallisen sisältöteollisuuden etujen
varmistamiseksi,” toteaa EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen.

Uusi lainsäädäntö kriminalisoisi kirjojen kimppatilaamisen yliopistoihin
ETA-alueen ulkopuolelta, kieltäisi musiikin siirtämisen uusilta
formaateilta kuten musiikki-DVD-levyiltä kannettaviin
musiikkisoittimiin, ja saattaisi tehdä tietokoneohjelmien ja
tietokantojen siirtämisestä netin ylitse luvanvaraista toimintaa.
Lisäksi lakiuudistus aiheuttaisi hankaluuksia muun muassa
Linux-käyttäjille ja
asettaisi epämääräisen kiellon teknisiä suojauksia koskevalle keskustelulle.

“Suuri valiokunta ei tässä vaiheessa tavallisesti tee uusia muutoksia
lakiesityksen sisältöön, mutta periaatteessa sillä on siihen oikeus. Nyt
valiokunnan on syytä käyttää tätä oikeutta. Tekijänoikeuslain sisältö
vaikuttaa tietoyhteiskunnan kehitykseen niin oleellisella tavalla, että
lakiesityksen puutteet ja ristiriitaisuudet olisi pakko saada korjattua.
Poikkeuksellinen laki oikeuttaa poikkeuksellisen menettelytavan,” arvioi
EFFIn hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta.

Lisätietoja
———–

| EFFIn puheenjohtaja Ville Oksasen lausunto sivistysvaliokunnalle:
| http://www.effi.org/lausunnot/tekijanoikeus-050401.html
|

| EFFIn tietosivu tekijänoikeuslain uudistuksesta:
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html
|

| EFFIn tietosivut kopiosuojatuista äänitteistä:
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/cd.html
|

| EFFI-blog: tekijänoikeuslaki suureen valiokuntaan:
| http://www.effi.org/blog/2005-09-09-Ville-Oksanen.html
|

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa: http://www.effi.org/.