Helsinki 25.4.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: ÄKT pelottelee kouluja ja yrityksiä harhaanjohtavalla tietoturvakampanjalla

Electronic Frontier Finland - EFFI ry arvostelee kovin sanoin Suomen Ääni- ja Kuvatallennetuottajat ry:n (ÄKT) aloittamaa tiedotuskampanjaa.

ÄKT yllyttää "Tekijänoikeudellinen tietoturvaopas" [pdf] -nimisessä tiedotteessaan yritysten ja koulujen johtoa valvomaan tarkemmin tietotekniikan käyttöä pelottelemalla näitä oikeustoimilla koko yhteisöä vastaan ja liioittelemalla vertaisverkko-ohjelmien turvallisuusriskejä muihin verkkosovelluksiin verrattuna.

"ÄKT antaa ymmärtää, että digitaalinen teoskopio olisi sama asia kuin piraatti. Se ei pidä paikkaansa", vahvistaa EFFI:n puheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Mikko Välimäki ja jatkaa: "Hyvänä esimerkkinä kuluttajilla on oikeus kopioida omistamiltaan CD-levyiltä musiikkia tietokoneelleen tai kannettavalle mp3-soittimelle."

EFFI huomauttaa, että Internetissä on nykyään runsaasti laillista musiikkia, jota jaetaan ilmaiseksi tai maksua vastaan. ÄKT kuitenkin suosittelee järjestelmien ylläpitäjille musiikkitiedostojen tuhoamista. "Voi vain kuvitella seurauksia, jos ÄKT:n pelottelema ylläpito noudattaa neuvoa ja tuhoaa esimerkiksi koulun harrastelijabändin kaikki tiedostot", Välimäki varoittaa ja jatkaa: "ÄKT myös suosittelee oppilaitoksia ja yrityksiä uhkaamaan vertaisverkko-ohjelmien käyttäjiä erottamisella. Tässä kohtaa ÄKT:n tiedotteen laatijoilta on tainnut karata mopo käsistä."

EFFI:n varapuheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Ville Oksanen jatkaa: "Vertaisverkkojen eli P2P-ohjelmistojen käyttäminen on laillista, toisin kuin ÄKT pelottelee. Ainoastaan tekijänoikeuden alaisen materiaalin jakaminen on laitonta ilman oikeuden omistajan lupaa. Omalle koneelle musiikkia ja elokuvia saa kuitenkin vapaasti ladata, sillä tekijänoikeuslaki antaa ihmisille oikeuden teosten maksuttomaan yksityiseen käyttöön."

EFFI kiinnittää huomiota myös oppaassa käytettyyn harhaanjohtavaan kieleen. ÄKT yrittää muun muassa yhdistää tekijänoikeuden loukkauksen varkausrikokseen. Ville Oksanen korostaa, että "oikeudellisesti kyse on kahdesta täysin eri asiasta. Varastettu omaisuus poistuu omistajansa käytöstä, luvatta kopioitu teos korkeintaan vähentää myyntituloja olettaen että kopioija olisi muutoin ostanut sen. Tämä on kuin verrattaisiin ilman lippua matkustamista koko linja-auton viemiseen. Vielä räikeämpää liioittelua on verrata tekijänoikeusrikkomusta merirosvouteen eli piratismiin, jossa saaliin lisäksi vietiin usein miehistön henki. Toivottavasti tiedotusvälineet eivät lähde mukaan ÄKT:n sanaleikkeihin."

Myös sinänsä ilmeiset vertaisverkko-ohjelmiin liittyvät tietoturvariskit yritetään oppaassa sekoittaa tekijänoikeuksiin. EFFI painottaa, että ylläpidon täytyy ottaa samat tietoturvariskit huomioon kaikkien verkkosovelluksien kohdalla, FTP:stä sähköpostiin ja automaattisiin päivityksiin. Se, että ÄKT:n tiedotteessa pelotellaan vain vertaisverkkosovelluksilla johtuu siitä, ettei ÄKT tietenkään ole huolissaan yritysten tietoturvasta vaan musiikkiliiketoiminnan edistämisestä.

"Paradoksaalisesti esimerkiksi ÄKT:n kopiosuojatuissa CD-levyissä tietoturvariskit voivat olla tavalliselle musiikin kuuntelijalle kaikkein todellisimpia. Kopiosuojattujen levyjen mukana tulevat soitto-ohjelmat asentuvat käyttäjän lupaa kysymättä koneelle ja samalla sotkevat järjestelmän pahemmin kuin "troijan hevoset" konsanaan.", Välimäki valistaa [ks. esim. Tekniikan maailma 3/2003 s. 40-44]. EFFI on aiemmin lähettänyt ÄKT:lle avoimen kirjeen kopiosuojausten ongelmista, johon ei ole kuulunut vastausta.

Lopuksi EFFI toivoo, että virustutkat varoittaisivat käyttäjiä myös näistä vakavista kopiosuojauksiin liittyvistä tietoturvariskestä. Nyt käyttäjälle ei jää muuta vaihtoehtona kuin hakea musiikki turvallisemmilla vertaisverkko-ohjelmilla kuten Kazaa Litellä. Tätäkö musiikkiteollisuus haluaa?

Lisätietoja:

ÄKT:n tiedote "Tekijänoikeudellinen tietoturvaopas": http://www.ifpi.org/site-content/library/academic-brochure-finnish.pdf

EFFI:n avoin kirje ÄKT:lle levyjen kopiosuojauksista: http://www.effi.org/julkaisut/kirjeet/avoinkirje200103.html

EFFI:n kotisivuilta lisätietoa tekijänoikeuksista ja äänitteistä: http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583


Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.