Effi: Sananvapauden merkitys hukassa rasismirikostyöryhmällä

Electronic Frontier Finland ry (Effi) ihmettelee oikeusministeriön
Rasistiset rikokset -työryhmän mietintöä ja toteaa sen ehdotusten
toteutuessaan johtavan sananvapauden rajojen kaventumiseen ja
lainsäädännön tulkinnanvaraisuuden, “harmaan alueen” lisääntymiseen
entisestään.

Työryhmä esittää, että rasistisen materiaalin “yleisön saataville
asettaminen” tulisi laittomaksi. Julkisuudessa esillä olleen
linkittämisen lisäksi tämä selvästi koskisi myös esimerkiksi
kirjakauppoja ja kirjastoja. Myös laittoman materiaalin määritelmää
ollaan laajentamassa, kuvat mainitaan erikseen — pilapiirtäjät
varokaa! — ja tieteelle, taiteelle ja journalismille halutaan
tiukkoja mutta epämääräisiä, vaikeasti ennakoitavia rajoja.

“Ajatus ‘rikollisesta tiedosta’ on hämmästyttävä”, toteaa Effin
puheenjohtaja Tapani Tarvainen. “Tieteellisen tutkimuksen julkaisun
laillisuus voisi riippua siitä, onko se tehty ‘tavalla jota pidetään
oikeana tapana tehdä tiedettä’ ja onko sen ‘lopputulos hyväksyttävä’
— todenmukaisuudesta ei puhuta mitään! Lähteekö poliisi kohta
takavarikoimaan Tatu Vanhasen tutkimuksia yliopistojen kirjastoista?”

Rasistista motiivia koventamisperusteena halutaan myös laajentaa:
edellytys ei enää olisi uhrin valikoituminen, vaan pelkästään rikoksen
tekijän tarkoitus, motiivi, rikoksesta riippumatta. Tässä ollaan jo
pelottavan lähellä rasististen ajatusten ajattelunkin kriminalisoimista.
“Esimerkkinä mainitaan, että uhri voisi olla myös ‘rasismin
vastustaja’ — lienevätkö mietinnän laatijat ajatelleet itseään ja
suunnitelleet kunnianloukkaussyytteitä arvostelijoitaan vastaan”,
ihmettelee Effin hallituksen jäsen Mika Kivilompolo.

Internet-palveluntarjoajille halutaan velvollisuus poistaa
“ilmeisesti lainvastainen” materiaali oma-aloitteisesti, ilman
tuomioistuimen määräystä. “Kun rajanveto tässä on tuomioistuimillekin
vaikeaa eikä mitään sanktioita lailliseksi lopulta osoittautuvan
materiaalin poistamisesta ole, tarkoitus on ilmeisesti saada
palveluntarjoajat harjoittamaan itsesensuuria ja varmuuden vuoksi
poistamaan kaikki vähänkin epäilyttävä aineisto”, arvioi
Effin varapuheenjohtaja Mikko Rauhala.

Hämmentävää on myös laajuus, jolla oikeushenkilöiden
rangaistusvastuuta ollaan laajentamassa, ja kuin ohimennen
“järjestäytyneen rikollisryhmän” määritelmä kattaisi kansanryhmää
vastaan kiihottavaa materiaalia yleisön saatavilla pitävät laitokset,
kuten kirjakaupat, jotka erehtyvät myymään vaikkapa Tintti Afrikassa
-sarjakuvaa. “Ilmeisesti tiukka itsesensuuri halutaan myös
kirjakauppoihin ja kirjastoihin”, Rauhala jatkaa.

“Kaiken kaikkiaan mietinnöstä paistaa läpi kiinalaisen
ministerin viime viikolla ääneen lausuma asenne, että
valtion pitäisi määrätä mitkä ovat laillisia mielipiteitä.
Sananvapauden perusajatus, että kaikkia mielipiteitä,
erityisesti niitä kaikkein kiistellyimpiä, pitäisi
saada julkisesti esittää ja puolustaa, että kaikki voisivat
itse muodostaa oman kantansa, on unohtunut kokonaan”,
lopettaa puheenjohtaja Tapani Tarvainen.

Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Effi ry
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Mikko Rauhala
Varapuheenjohtaja, Effi ry
mikko.rauhala@effi.org
044 339 3733

Mika Kivilompolo
Hallituksen jäsen, Effi ry
mika.kivilompolo@effi.org
050 5650313


Rasistiset rikokset -työryhmän mietintö
http://www.om.fi/1247668342834


EU:n puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_fi.htm


Euroopan neuvoston Cybercrime-sopimuksen lisäpöytäkirja
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm


Euroopan neuvoston Cybercrime-sopimus
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm


Effin Sananvapaus-FAQ
http://effi.org/sananvapaus/

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa
sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys
herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja
Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää
ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja
Effin kotisivulta http://www.effi.org/