EFFI: Ohjelmistopatenttien kohtalo parlamentin käsissä

Helsinki 19.5.2004
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on pettynyt ministerineuvoston 18.5
ohjelmistopatenttidirektiivistä tekemään päätökseen, jossa ministerineuvosto
kumosi äänestyksen jälkeen kaikki merkittävät Euroopan parlamentin tekemät
muutokset. Päätös ei tosin tullut yllätyksenä, koska ministerineuvosto on
tähänkin asti ajanut mahdollisimman sallivaa käytäntöä tietokoneohjelmien
patentoimiseen.

EFFI:n puheenjohtaja Ville Oksanen selvittää: “Suurimmassa osassa EU-maita
kansalliset patenttitoimistot tai asiasta vastaavat virkamiehet sanelevat
maiden patenttikannat. Poliittisilla päätöksentekijöillä ei ole aikaa eikä
asiantuntemusta omien kantojen muodostamiseen.” Oksanen lisää: “Tällä kertaa
kansalaisyhteiskunnan edustajat kykenivät sentään rajoitetusti
kyseenalaistamaan patenttimaksimalistien väitteet, minkä ansiosta viisi
jäsenmaata (Italia, Belgia, Itävalta, Espanja ja ilmeisesti Tanska) jättivät
äänestämättä ehdotuksen puolesta. Pettymys oli kuitenkin Saksa, joka oli
luvannut etukäteen äänestää patentointia vastaan, mutta joka ilmeisesti käänsi
kelkkansa aivan viime metreillä ja veti samalla Slovenian ja Luxemburgin äänet
mukanaan.”

Asia menee seuraavaksi vaalien jälkeen parlamentin toiseen käsittelyyn.
Vaikka vallanvaihdoksesta johtuen parlamentilla on tavallista paremmat
mahdollisuudet muuttaa ministerineuvoston esitystä, muutosten läpimeno ei silti
ole kovin todennäköistä.

EFFI:n varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen täsmentää: “Jotta ehdotus menisi
läpi, vähintään puolten eurokansanedustajista täytyisi äänestää muutosten
puolesta. Tavallisesti puolet annetuista äänistä riittää. Nyt tarvitaan siis
kuitenkin noin 60-70% annetuista äänistä, sillä osa edustajista jättää aina
äänestämättä.”

Tarvainen jatkaa: “Vetoammekin nyt kaikkiin suomalaisiin ehdokkaisiin, jotta
nämä kertoisivat äänestäjille avoimesti, miten he tulevat toimimaan
äänestyksessä. Nyt heillä olisi mielestämme erinomainen
mahdollisuus osoittaa, että parlamentin päätöksillä on hyvin todellista
merkitystä!”

Lisätietoa

Zdnet UK:n artikkeli päätöksestä:
http://news.zdnet.co.uk/business/legal/0,39020651,39155028,00.htm

Taustaa ohjelmistopatenteista:
http://www.effi.org/patentit/

Taloustieteellisiä tutkimuksia ohjelmistopatenteista:
http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf
http://swpat.ffii.org/archive/mirror/impact/index.en.html

Ville Oksanen
Puheenjohtaja
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.