EFFi eMail 1/2002

 • Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen
 • EFFi: Googlen häirintä tuomittavaa
 • Seminaari tekijänoikeuksista 2000-luvulla
 • EFFi vastustaa Norjan toimia DVD:n salausjärjestelmän purkajaa vastaan
 • EFFin kotisivujen ulkoasua uusittu
 • EFFi valmistelee Big Brother -palkintojen jakamista Suomessa
 • Euroopan laajuinen kattojärjestö perusteilla
 • Yhteistyö Internet Society Finlandin kanssa vireillä
 • EFFi vaikuttaa tekijänoikeusdirektiivin kansalliseen valmisteluun

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen

EFFin sääntömääräinen vuosikokous pidetään Teknillisellä korkeakoululla Espoossa tiistaina 3.4. alkaen klo 17. Kokoustila on sali Y313 TKK:n päärakennuksen kolmannessa kerroksessa. Jos pääovesta menee sisään ja etsii takimmaiset portaat eli ne jotka on lähinnä kirjakauppaa ja niistä kolmanteen kerrokseen, ovesta sisään ja heti oikealla on Y313:n ovi.

Sääntöjen mukaisesti vuosikokouksessa käsitellään ainakin:

 • toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilikertomus
 • tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • puheenjohtajan vaali
 • hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
 • kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
 • jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Toivomme mahdollisimman suurta osanottoa. Kaikenlainen palaute jäsenkunnalta on tärkeää. Kehotamme myös forwardoimaan tämän kutsun mahdollisesti EFFin toiminnasta kiinnostuneille kavereille. Kokouksen yhteydessä ja jälkeen on mahdollista keskustella mihin EFFin kannattaisi panostaa tulevaisuudessa.

Lisätiedot: mikko.valimaki@effi.org

EFFi: GOOGLEN HÄIRINTÄ TUOMITTAVAA

EFFin hallituksen jäsenet Herkko Hietanen ja Ville Oksanen sattuivat olemaan sopivasti Piilaaksossa ja kävivät Googlen tiloissa saamassa selvityksen huomiota herättäneestä sensurointitapauksesta. Skientologia-järjestö vaati Googlea poistamaan sille kiusalliseen www.xenu.net -sivustoon viittaavat linkit. Skientologia-järjestön vaatimukset perustuivat väitettyihin tavaramerkki- ja tekijänoikeusrikkomuksiin.

Tapaus on vaarallinen kahdesta syystä - ensinnäkin Googlesta on muodostunut tärkein riippumaton väylä informaation löytämiseen Internetistä, minkä tällaiset hyökkäykset yleistyessään uhkaavat tuhota. Toiseksi tapaus osoittaa jälleen kerran kuinka immateriaalioikeuksia voidaan käyttää täysin niiden alkuperäistä tarkoitusta vastaan informaation tuotannon ja levittämisen estämiseen.

EFFi laati asiasta lehdistötiedotteen viime perjantaina, jonka ainakin Digitoday uutisoi sellaisenaan. Lausunto kotisivuillamme: www.effi.org

Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

SEMINAARI TEKIJÄNOIKEUKSISTA 2000-LUVULLA

Suomen UNESCO-toimikunta ja Opetusministeriö järjestivät 22.1. seminaarin tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisesta otsikolla "Tekijänoikeudet 2000-luvulla". Tilaisuudessa oli varsin paljon yleisöä, arviolta 200, pääasiassa julkishallinnon palveluksesta. Mukana oli myös tekijänoikeusdirektiivin kansallisesta lainvalmistelusta vastaavat virkamiehet.

EFFin puheenjohtaja Mikko Välimäki piti huomiota ja kysymyksiä herättäneen puheen, joka on saatavissa kotisivultamme: www.effi.org. Kokousraportti opetusministeriön sivuilla.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EFFi VASTUSTAA NORJAN TOIMIA DVD:n SALAUSJÄRJESTELMÄN PURKAJAA VASTAAN

EFFi teki lausunnon Norjan toimista DVD:n salausjärjestelämän purkamiseen osallistunutta Jon Johanssenia vastaan. Syyttäjäviranomaisten päätös on oikeudellisesti perusteeton ja myös erittäin valitettava osana laajempaa, kuluttajien oikeuksia polkevaa suuntausta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Johansenin syyte perustuu lainkohtaan, joka vastaa pitkälle Suomen rikoslaista löytyvää tietomurtoa. Lainkohdan soveltaminen Johansenin tekoon edellyttää kuitenkin varsin laajentavaa tulkintaa, koska DVD-levyt eivät ole laissa tarkoitettuja tietojärjestelmiä. - Yleisen käsitys on se, että Norjan viranomaiset ovat taipuneet Hollywoodin viihdeteollisuuden ja Yhdysvaltain viranomaisten painostuksen alla.

EFFin lausunto kotisivuillamme: www.effi.org. Digitodayn laajempi uutinen.

Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

EFFi VALMISTELEE BIG BROTHER -PALKINTOJEN JAKAMISTA SUOMESSA

EFFi valmistelee Big Brother eli "Isoveli" -palkintojen jakamista Suomessa. Isoveli-palkintojen jakamisen on alunperin aloittanut englantilainen järjestö nimeltä Privacy International vuonna 1990. Sen jälkeen Isoveli-palkinnot ovat levinneet useisiin eri maihin. Yhteenvetoa Privacy Internationalin sivuilta.

EFFi on järjestämässä Isoveli-palkintojen jakoa Suomessa vielä ennen kesää. Palkintojen saajat valitsee paneeli, johon pyrimme kutsumaan asiantuntijoiksi jossain määrin julkisuudessa näkyviä henkilöitä. Pääkaupunkiseudulla näkyvä kaapelikanava ATV on lupautunut televisioimaan tilaisuuden.

Olemme tehneet asiaa koskevan englanninkielisen lehtisen, jota voi, saa ja pitää levittää edelleen. Otamme vastaan tästä päivästä lukien ehdotuksia palkintojen saajista kategorioissa viranomainen / yritys / yksityishenkilö. Myös ehdotuksia valitsijaraadin jäsenistä otetaan mielihyvin vastaan.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EUROOPAN LAAJUINEN KATTOJÄRJESTÖ PERUSTEILLA

Yhdysvaltojen EFF:n taholta on tullut useaan otteeseen rohkaisua euroopanlaajuisen kattojärjestön perustamisesta, joka jakaisi samat päämäärät Yhdysvaltojen EFF:n kanssa. Puheenjohtaja Mikko Välimäki ja kv sihteeri Ville Oksanen osallistuivat joulukuun lopussa suunnittelukokoukseen Berliinissä, jossa oli paikalla eri maiden kansallisten EFFiä vastaavien järjestöjen edustajia. Ville osallistui lisäksi tammikuussa Amsterdamissa toiseen suunnittelukokoukseen. Matkaraportit Berliinistä ja Amsterdamista.

Näiden kokousten pohjalta on nyt päästy yhteisymmärrykseen kattojärjestön perustamisen suntaviivoista.

Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

YHTEISTYÖ INTERNET SOCIETY FINLANDIN KANSSA VIREILLÄ

EFFin on aloittanut keskustelut mahdollisesta yhteistyöstä Internet Society Finlandin kanssa: http://www.siy.fi/. Internet Society Finlandin tavoitteet eroavat jonkin verran EFFin tavoitteista ja vaikka ISOCilla on kiinnostusta sekä taustatietoja, heillä ei ole riittävää osaamista ja tavoitteita lainsäädäntöön vaikuttamisessa. Alustavissa keskusteluissa järjestöjen puheenjohtajien kesken suunnittelimme mm. yhteistyötä lausuntojen antamisessa, tilaisuuksien järjestämisessä, ja varainhankinnassa.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EFFi VAIKUTTAA TEKIJÄNOIKEUSDIREKTIIVIN KANSALLISEEN VALMISTELUUN

Tekijänoikeusdirektiivin kansallinen valmistelu Suomessa on edennyt "hiljaiseksi" virkamiestyöksi ja siksi lainvalmisteluun vaikuttaminen on tehtävä epäsuorin keinoin. EFFi onkin saanut eräiden virkamiesasiantuntijoiden välityksellä omat kantansa esille myös lain valmistelun tässä vaiheessa. Tiedotamme luonnollisesti kun valmistelu etenee ja tiedämme tarkalleen miten laki tullaan kirjoittamaan ja miten se voi vaikuttaa Internetin käyttäjien oikeuksiin. EFFi tulee puolustamaan käyttäjien oikeuksia loppuun saakka.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org


EFFi eMail on säännöllisesti ilmestyvä ajankohtaistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toiminnasta. Mikäli haluat liittyä jäseneksi tai lisätietoja muusta toiminnastamme ota yhteyttä tai täytä lomake osoitteessa www.effi.org

Halutessasi pois listalta laita viesti osoitteeseen janne.lindqvist@effi.org

Kevätterveisin,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja


30.03.2002. HTML:ksi muutettu Mikko Välimäen meilistä

janne.lindqvist@effi.org