Yleinen

Lausunto perustuslain muutosehdotuksesta (verkkotiedustelu)

Effi antoi oikeusministeriölle lausunnon perustuslain muutosehdotuksesta, joka liittyy verkkotiedustelulainsäädännön valmisteluun. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perustuslakia muutettavaksi siten, että ykistyisen suojaa voitaisiin jatkossa rikkoa “kansallisen turvallisuuden” nimissä. Effi vastustaa käsitteen “kansallinen turvallisuus” ottamista perustuslakiin ja kyseenalaistaa perustuslain muutoksen tarpeen ylipäänsä. Effi kannattaa professori Martin Scheininin ehdotusta, että perustuslakiin tulisi lisätä massavalvonnan kielto.

Effin lausunto tekijänoikeusdirektiivistä eduskunnalle

Effi antoi 7.12.2016 eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon siitä, miten Suomen pitäisi suhtautua EU:ssa uuteen ehdotukseen direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi). Effin edustajana valiokunnan kokouksessa oli suullisesti kuultavana lakimies Herkko Hietanen.

Effin lausunto ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Effi antoi 20.10.2016 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta (COM(2016) 593 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi).

Effi pitää komission ehdotusta katastrofaalisena ja osittain toteuttamiskelvottomana. Ehdotus ei täytä hyvän tekijänoikeussääntelyn edellytyksiä. Ehdotuksen myötä komission keskeinen hanke tälle vaalikaudelle, digitaaliset sisämarkkinat, epäonnistuu.

Kokouskutsu: Effin syyskokous 15.10.2016 Hämeenlinnassa

Arvoisa Electronic Frontier Finland – Effi ry:n jäsen, Effin sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 15.10.2016 kello 10-14 Hämeenlinnassa Sokos Hotel Vaakunan Jaarli-kokoustilassa, osoite Possentie 7, 13200 Hämeenlinna. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: * päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet; * vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio; * valitaan yhdistyksen puheenjohtaja; * valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset muut toimihenkilöt; * valitaan …

Kokouskutsu: Effin syyskokous 15.10.2016 Hämeenlinnassa Read More »