Lex Liedes: Effi kanteli oikeuskanslerille

Effi kanteli oikeuskanslerille DSM-direktiivin kansallisesta toteutuksesta.

Kantelija:
Leena Romppainen / Electronic Frontier Finland ry

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet, jotka ovat olleet osallisina päätöksissä syrjäyttää aiempi valmistelu, käyttää palkattuna asiantuntijana esteellistä henkilöä, pitää valmistelu mahdollisimman salassa ja viedä prosessi läpi mahdollisimman nopeasti poissa julkisuudesta.
Asiantuntijana toimiva Jukka Liedes, joka on toiminut Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen johtokunnassa 1980-luvun alkupuolelta aina vuoteen 2006 saakka. ESEK on Gramexin yhteydessä toimiva erillinen yksikkö. Liedes on tullut tunnetuksi tavastaan ottaa vahvasti huomioon tekijänoikeuksia hallitsevien tahojen etuja ja rajoittaa kuluttajien ja muiden yritysten etuja.

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Jukka Liedeksen kanssa on solmittu konsulttisopimus n. kolmen kuukauden ajaksi asiantuntijapalveluista lainvalmistelun tueksi. Sopimus VN/3060/2021 on allekirjoitettu 22.11.2021. Ministeriön yhteyshenkilö on Jorma Waldén.
Ministeriön valmistelu ja aineistot -sivun Tilannekuvaus-kohtaa, on päivitetty käsittääksemme vasta Effin tekemän tietopyynnön seurauksena helmikuussa. Tietopyyntö tehtiin 31.1.2022.
Uudesta kuulemistilaisuudesta on ilmoitettu alle viikon varoitusajalla: kutsu sähköpostitettiin 9.2.2022, julkaistiin netissä ilmeisesti 10.2.2022 ja itse tilaisuus on 15.2.2022. Ehdotettua lakitekstiä ei vieläkään ole näkyvissä kommentoitavaksi, vaikka esitys on käsittääksemme tarkoitus viedä eduskuntaan mahdollisimman nopeasti.

Asian kuvaus:
Ministeriö on ottanut lainvalmistelun tueksi yksipuolisia intressejä edustavan tahon konsulttisopimuksella. Poikkeuksellisen hyvä ja avoin lainvalmisteluprosessi DSM-direktiviin valmistelusta on nähtävästi hylätty, koska se ei miellyttänyt yhtä intressiryhmää. Uudessa valmistelussa on päätetty käyttää palkattuna asiantuntijana ilmeisen esteellistä henkilöä, pitää valmistelu mahdollisimman salassa ja viedä prosessi läpi mahdollisimman nopeasti.
Kuulemistilaisuus järjestetään vajaan viikon varoitusajalla, joten monien erilaisia näkökulmia edustavien tahojen on mahdotonta järjestää aikataulunsa päästäkseen mukaan. Tämä koskee erityisesti yksittäisiä kansalaisia ja vapaaehtoisvoimin toimivia järjestöjä.

Raskauttavana seikkana haluaisimme tuoda esiin, että ministeriön pitäisi olla hyvin selvillä tällaisen valmistelun ongelmista, koska OKM on aikoinaan saanut tekijänoikeuslain valmistelusta huomautuksen oikeusasiamieheltä. Tällöin lakia valmisteli sama henkilö, joka nyt toimii konsulttina lainvalmistelussa. Tuolloin kyseinen henkilö oli samaan aikaan virkamiehenä valmistelemassa lakia sekä sellaisten organisaatioiden johtokunnissa, jotka liittyvät läheisesti tekijänoikeusjärjestöihin.
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/2732/2005
Henkilön tekijänoikeusjärjestöihin kytkeytyvän historian vuoksi katsomme hänen olevan esteellinen tähän rooliin, tai vähintäänkin hänen käyttämisensä valmistelussa olevan hyvän hallintotavan vastaista.

Pyydämme ottamaan kantaa, onko toiminta DSM-direktiivin kansallisen toteutuksen loppuvaiheissa  laillista ja/tai hyvän hallintotavan mukaista. Pyydämme myös, että oikeuskansleri ryhtyisi edellä mainittua lainsäädäntöhanketta laajemminkin tutkimaan ja arvioimaan lainvalmistelumenettelyjä mahdollisten vastaavanlaisten esteellisyystilanteiden selvittämiseksi. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen lainsäädännön valmisteluun olisi huomioitava paremmin, ja etenkin jos lainvalmistelussa tehdään loppumetreillä muutoksia, olisi syytä järjestää riittävällä varoitusajalla uusia kuulemisia ja lausuntomahdollisuuksia. Valmistelusta ylipäänsä pitäisi tiedottaa avoimemmin julkisuuteen.

Muut kantelut ja vireilläolo:
Emme ole valittaneet muille viranomaisille.
Liitteet: OKM:n ja Jukka Liedeksen välinen sopimus.

1 thought on “Lex Liedes: Effi kanteli oikeuskanslerille”

  1. Pingback: Videoiden käyttö vihdoin sallittua – tekijänoikeuslaki uudistuu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *