Yleinen

Kokouskutsu: Effin syyskokous 2.12.2017 Helsingissä

Arvoisa Electronic Frontier Finland – Effi ry:n jäsen, Effin sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 2.12.2017 kello 12-17 Helsingissä päärautatieaseman Pullman Barin kabinetissa, osoite Helsingin rautatieasema 00100 Helsinki, asemahallin itäinen pääty, toinen kerros. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: * päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet; * vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio; * valitaan yhdistyksen puheenjohtaja; * valitaan hallituksen jäsenet ja …

Kokouskutsu: Effin syyskokous 2.12.2017 Helsingissä Read More »

Lausunto perustuslain muutosehdotuksesta (verkkotiedustelu)

Effi antoi oikeusministeriölle lausunnon perustuslain muutosehdotuksesta, joka liittyy verkkotiedustelulainsäädännön valmisteluun. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perustuslakia muutettavaksi siten, että ykistyisen suojaa voitaisiin jatkossa rikkoa “kansallisen turvallisuuden” nimissä. Effi vastustaa käsitteen “kansallinen turvallisuus” ottamista perustuslakiin ja kyseenalaistaa perustuslain muutoksen tarpeen ylipäänsä. Effi kannattaa professori Martin Scheininin ehdotusta, että perustuslakiin tulisi lisätä massavalvonnan kielto.

Effin lausunto tekijänoikeusdirektiivistä eduskunnalle

Effi antoi 7.12.2016 eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon siitä, miten Suomen pitäisi suhtautua EU:ssa uuteen ehdotukseen direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi). Effin edustajana valiokunnan kokouksessa oli suullisesti kuultavana lakimies Herkko Hietanen.