Effin lausunto EU:n julistuksesta digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

Effi lausui eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle näkemyksensä EU:n ehdotetusta julistuksesta koskien digitaalisia oikeuksia ja periaatteita. Effin kirjallinen lausunto on ohessa, sen lisäksi mainittakoon muutama suullisesti esitetty pointti:

Julistuksessa on käytetty paljon kieltä ja ilmaisuja, jotka ovat uusia – uusia siinä mielessä, että niillä ei ole tässä yhteydessä vakiintuneita merkityksiä eivätkä ne selkeästi viittaa aikaisempiin ihmisoikeussopimuksiin ja -julistuksiin.

Siellä on myös muotoiluja, joille on vakiintunut suorastaan ei-toivottavia merkityksiä. Esimerkiksi: tekoälyluvussa puhutaan “laittomasta syrjinnästä”. Tällä ilmauksella on paljon historiaa, erityisesti YK:n piirissä, ja se on olennaisesti tullut tarkoittamaan huonojen, ellei suorastaan pahojen erojen tekemistä. Parempi olisi puhua vain syrjinnästä, piste. Tai voisi viitata YK:n määritelmiin.

Julistus on ongelmallinen myös sikäli, että siitä puuttuu paljon ilmeisiä tähän liittyviä tavoitteita ja monia on muotoiltu liian suppeiksi.

Joka tapauksessa julistus pitäisi selkeästi ankkuroida olemassaoleviin ihmisoikeusinstrumentteihin sekä käyttämällä niissä vakiintunutta kieltä että eksplisiittisillä viittauksilla niihin.

Komission julistusehdotus: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_452

Effin kirjallinen lausunto: EU-digitaaliset-oikeudet-ja-periaatteet

2 thoughts on “Effin lausunto EU:n julistuksesta digitaalisista oikeuksista ja periaatteista”

  1. Euroopan Unionin pitäisi edistää muun muassa sellaista digitalisaatiota jolla turvattaisiin kansallisen kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytys eli kaikkien Euroopan maiden kansallisarkistojen ja kansalliskirjastojen digitointi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *