Tekijänoikeuslakiehdotus: sumutus hälvenee

Huh huh, onpa ollut päivä. Alla koostetta lehtijutuista.

ÄKT:n “avoimen kirjeen” allekirjoittaja ei tiennyt allekirjoittaneensa kirjettä

Levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestö ÄKT julkaisi eilen lähinnä levypomojen allekirjoittaman
avoimen kirjeen,
jolla oli 36 allekirjoittajaa.
Kaikille allekirjoittajille ei ilmeisesti oltu muistettu mainita asiasta. Nimittäin yksi allekirjoittajista,
muusikko Sara Nunes, ilmaisee asian seuraavasti verkkosivuillaan
(22.9.2005 kello 23):

Hi everyone! I’ve been getting some mail from people who are angry that my name is used on an open letter from the ifpi supporting the proposed change in the Finnish copyright law limiting the use and copying of music. My name was given WITHOUT my permission, and it will be taken off! In fact, one of my songs, “Message 2 Da Industry” ATTACKS the idea of limiting people’s usage in this way! THANKS for letting me know!

Sara Nunesin viesti suomeksi (oma suomennos):

Hei kaikki! Olen saanut postia ihmisiltä, jotka ovat vihaisia siitä, että nimeäni on käytetty ÄKT:n avoimessa kirjeessä tukemaan
Suomen tekijänoikeuslakiin ehdotettua muutosta, joka rajoittaa musiikin käyttöä ja kopiointia. Nimeäni käytettiin ILMAN lupaani, ja se tullaan poistamaan! Itse asiassa, yksi lauluistani, “Message 2 Da Industry” [“Viesti te-ollisuudelle”]
HYÖKKÄÄ sitä ajatusta vastaan, että ihmisten käyttöä rajoitetaan tällä tavalla!
KIITOS kun kerroitte minulle asiasta!

Oops.

[Lisäys: ÄKT ilmeisesti poisti avoimen kirjeensä omilta sivuiltaan sen jälkeen, kun kirjeen allekirjoitus paljastui ilman lupaa lisätyksi.
Kirje Lyhty ry:n sivulta.]

Eilen uutisoitiin myös,
että 600 suomalaista muusikkoa haluaa, että eduskunta hyväksyisi lain nykyisessä muodossaan. Ilmeisesti kyse on siitä,
että melkein puoli vuotta vanha vetoomus on
“lämmitetty uudelleen” saatekirjeellä, jossa nostetaan erityisesti kopiosuojaus esiin.
Alkuperäisessä vetoomuksessahan ei puhuta mitään kuluttajan oikeudesta ottaa yksityisiä kopioita omistamasta
teoskappaleestaan (esim. musiikin kopioiminen suojauksen kiertäen musiikki-DVD-levyltä mp3-soittimelle kuuntelua varten).

[Lisäys: Myös STT oikaisi uutisen 23.9.2005. Tätä ennen julkisuudessa oli virheellinen käsitys,
että “600 artistia” olisi todellakin “spontaanisti” ilmaissut haluavansa lain hyväksymistä ehdotetussa muodossaan
– mikä luultavasti oli saatekirjeen kirjoittajien tarkoitus.]

Julkisuuspeli on erittäin kovaa.

Kopiosuojaukset eivät estä piratismia tai hidasta teosten päätymistä vertaisverkkoihin

Saatekirjeessä
väitetään myös, että “kopiosuojausten tärkein tehtävä on estää musiikin valumista piraattilevitykseen internetin vertaisverkoissa”.

Kirje on täysin todellisuudesta vieraantunut.

Kopiosuojaukset eivät estä teosten
päätymistä vertaisverkkoihin
. Riittää, että yksi henkilö kiertää suojauksen ja laittaa kappaleen jakoon. Eikä sellaista suojausta vielä ole keksitty,
jota ei voisi kiertää.

Kopiosuojaukset eivät myöskään estä piratismia, eli ansiotarkoituksessa tapahtuvaa luvatonta teosten kopiointia ja levitystä.
Kuten levy-yhtiöiden edustajatkin ovat myöntäneet,
ammattirikolliset osaavat suojaukset aina kiertää.

Kopiosuojausten todellinen tarkoitus on estää “kotikopiointi”. Tämä todetaan myös Lyhty ry:n kannanotossa tekijänoikeuslakiehdotuksesta 26.4.2004.
Kannanotossa kerrotaan todellinen syy sille, miksi yksityinen kopiointi halutaan kieltää:

Esitys jättää kuitenkin merkittävän aukon. Se kieltää kopiointia estävien suojausten purun. Sen sijaan se sallii suojausten purun omaa katselua ja kuuntelua varten muulla tavalla kuin mihin tuote on tarkoitettu.

– – Samaa sisältöä on teknisesti mahdollista tarjota eri hintaan kerta- tai rajoittamattomaan käyttöön, tietyksi ajaksi ja ehkä myös suppeammassa ja laajemmassa laitevalikoimassa toimivaksi. Miten tällainen differointi olisi mahdollista, jos sen mahdollistavan suojauksen saisi purkaa?

Lisäksi teknisten suojausten purkamisen salliminen luo edellytykset kontrolloimattomien jälkimarkkinoiden syntymniselle
[virhe alkuperäisessä], jota teknisillä suojauksilla juuri pyritään estämään. – –

Tosin sanoen, jos yksityinen kopiointi on sallittua, kuluttaja
voisi kopioida CD-levynsä mp3-soittimelleen ilmaiseksi. Tämä on todellinen syy siihen, että tekijänoikeusteollisuus ei halua sallia yksityistäkään
suojauksien kiertämistä.

On ironista, että kopiosuojaukset vähentävät äänitteiden käyttöarvoa ja tekevät kopioista siksi entistä houkuttelevampia.

Vastalauseiden myrsky laajenee

Tekijänoikeuslain vastustus laajenee. Turun Sanomien pääkirjoituksessa 22.9.2005 todetaan mistä on kyse:

Lainmuutoksen taustalla on EU-direktiivi. Näyttää vahvasti siltä, että
sekä EU että Suomessa lakia valmistellut opetusministeriö ovat
painottaneet tekijöiden oikeuksia kuluttajien etujen kustannuksella.
Käytännössä lain on nähty heijastavan ennen kaikkea tuotantoyhtiöiden
etuja.

Myös kuluttajavirasto on vihdoin herännyt. Kuluttajavirasto
vaatii tiedotteessaan 22.9.2005, että yksityisen kopioinnin mahdollisuus toteutuu. Kuluttajavirasto sanoo,
että sitä ei kuultu lopullista tekijänoikeuslakimietintöä kirjoitettaessa. Virasto on myös huolissaan siitä,
että laki on – lievästi sanottuna – epäselvä.

Näin epäselvää ja huonosti kirjoitettua lakia ei pitäisi hyväksyä jo pelkästään tästä syystä, olisipa sisältöasiasioista mitä mieltä
tahansa. Tuomioistuimilla kun on ratkaisupakko, sääli niitä raukkoja jotka joutuvat niiden arpajaisten uhriksi, kun
lakia aletaan yrittää käräjillä tulkita.

Loppukevennys

Digitoday kertoi 22.9.2005, että
omien cd-levyjen kopiosuojauksen kierrosta voi uuden tekijänoikeuslain mukaan seurata sakkorangaistus ja hyvitysvelvollisuus.
“Warettaminen” eli luvaton verkosta kopiointi ei sen sijaan uuden lain mukaan ole rangaistavaa vaan moitittavaa.

Olisi siis pienempi rötös kopioida netistä ilman oikeudenhaltijan lupaa levitettäviä kappaleita, kuin tehdä kopio
suojauksen kiertäen omistamastaan musiikkiäänitteestä.


Tämän dokumentin tekijänoikeus: Public Domain