Eduskunta painamassa tekijänoikeuslain ongelmat villaisella

| Helsinki 22.9.2005
| **Lehdistötiedote**
| Electronic Frontier Finland – EFFI ry
|

Eduskunta painamassa tekijänoikeuslain ongelmat villaisella
===========================================================

Eduskunnan suuri valiokunta on viime viikkoina käsitellyt uutta
tekijänoikeuslakiehdotusta, joka on havaittu monin tavoin
ongelmalliseksi. Eilisten uutisten mukaan eduskunta ei
muuttaisi lakia vaan ainoastaan liittäisi siihen lausuman, jossa
todetaan suojauksen kiertämisen yksityistä kopiointia varten olevan
sallittua (STT 21.9.2005). EFFIn mielestä tämä ei missään
tapauksessa riitä korjaamaan esityksen ongelmia.

“Laki on paljastunut niin epäselväksi, että jopa sitä valmistelleilla
virkamiehillä on vaikeuksia tulkita sen pykäliä,” toteaa EFFIn
puheenjohtaja Ville Oksanen.

Viime viikolla opetusministeriö vakuutti lain sallivan kopiosuojausten
murtamisen yksityistä kopiointia varten (esimerkiksi suojatulta
CD-levyltä mp3-soittimelle). Tällä viikolla opetusministeriön oli
pyörrettävä puheensa ja tunnustettava EFFIn olleen oikeassa:
kopionnista saisi sakkorangaistuksen.

Ns. toisen sukupolven suojausten sanotaan sallivan muutaman kopion
valmistaminen yksityistä käyttöä varten. Tekniikka sallii
kuitenkin yleensä vain alkuperäistä huonompilaatuisten kopioiden
valmistamisen, ja nekin vain tietyissä suojauksen tukemissa
ympäristöissä (esimerkiksi yksinomaan Microsoftin tai Applen
käyttöjärjestelmillä). Alkuperäistä ongelmaa, eli sitä, että
teoksen lukeminen saattaa olla mahdotonta kuluttajan käyttämillä
laitteilla, ei toisen sukupolven suojaus poista.

“Opetusministeriössä ja eduskunnassa on ilmeisesti nielty
täkyineen sisältöteollisuuden markkinapuheet” harmittelee EFFIn
hallituksen jäsen Kai Puolamäki.

Julkisuudessa suurimman osan huomiosta ovat saaneet kopiosuojaukset,
mutta lakiesityksessä on edelleen myös joukko muita merkittäviä
ongelmia, joihin suuri valiokunta ei ehdottanut ratkaisua.

“Laki muun muassa kriminalisoisi kirjojen kimppatilaamisen
yliopistoihin ETA-alueen ulkopuolelta, saattaisi tehdä
tietokoneohjelmien ja tietokantojen siirtämisestä verkon kautta
luvanvaraista toimintaa ja asettaisi epämääräisen kiellon teknisiä
suojauksia koskevalle keskustelulle,” muistuttaa Puolamäki.

EFFI vaatii eduskuntaa hylkäämään nykyisen lakiesityksen.

“Esityksen ongelmat ovat nyt selkeästi kenen tahansa nähtävissä,
eivätkä ne poistu siten, että päälle liimataan yksi lausuma
laastariksi,” sanoo Oksanen.

EFFIn mielestä opetusministeriön kannattaisi tehdä tilalle uusi
esitys, joka sisältäisi vain tekijänoikeusdirektiivin toteuttamisen
kannalta välttämättömimmät muutokset. Näin direktiivin velvoitteet
saataisiin täytettyä nopeasti, ja syvällisemmistä periaatteista
ehdittäisiin vihdoin käydä julkista keskustelua. Sivistysvaliokunta
ehdotti tällaista ratkaisua jo kaksi vuotta sitten, mutta
opetusministeriö sivuutti neuvon.

Lisätietoja:
————

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

| Kai Puolamäki
| Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
| kai.puolamaki@effi.org
| 050 522 8111
|

| OPM: EFFI sittenkin oikeassa
| http://www.effi.org/blog/2005-09-21-Ville-Oksanen.html
|

| Analyysi “toisen sukupolven” CD-kopionsuojausjärjestelmästä,
| http://www.cs.princeton.edu/~jhalderm/cd3/
|

| Tekijänoikeuslain ongelmiin ei tunnu löytyvän ratkaisua,
| http://www.effi.org/blog/kai-2005-09-21.html
|

| Kooste viime viikon tapahtumista,
| http://www.effi.org/blog/kai-2005-09-20.html
|

| EFFIn tietopaketti tekijänoikeuslakiuudistuksesta,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html
|

| Sivistysvaliokunnan kirje opetusministeriölle 18.2.2003,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/sivistysvaliokunta-2003-02-18.html
|