Avoin kirje sisäministerille: Rahankeräyslaki uhkaa yhdistymisvapautta Suomessa

Arvoisa sisäministeri

Mitä toimia, jos mitään, sisäministeriössä on käynnissä YK:n ihmisoikeuspuolustajien julistuksen toteuttamiseksi rahankeräyslain uudistamiseksi? Miten Suomen nykyistä rahankeräyslakia pitäisi uudistaa kommentaarissa esitettyihin hyviin käytäntöihin ja suosituksiin pääsemiseksi?

Erityisesti haluamme nostaa esiin seuraavat ongelmat: Rahankeräyslailla ei turvata pääsyä rahoitukseen eikä laki ole tasapuolinen. Nykyinen laki mahdollistaa poliisihallituksen tai poliisilaitosten mielivallan rahankeräyslupien ja pienkeräysten osalta. Ministeriö saanee poliisihallitukselta/poliisilaitoksilta tuoreet tilastot rahankeräysluvista ja pienkeräyksistä, erityisesti hylkäyksistä ja kielloista, koska poliisi ei moisia halua julkaista tai kykene julkaisemaan.

Nykyinen rahankeräyslaki pitäisi uudistaa perinpohjaisesti, jotta se vastaa tilannetta länsimaisissa oikeusvaltioissa. Kuten viimeisimmässä lausunnossamme esitimme, pienkeräysten ilmoitusmallin pitäisi riittää kaikille keräyksille ja lupaprosessien sijasta voitaisiin keskittyä siihen, menevätkö rahat lahjoittajan haluamaan tarkoitukseen ja kohdentaa tutkintaresurssit tapauksiin, joista tulee valituksia, joissa ilmenee muuten selkeitä ongelmia tai joissa on merkittävä yhteiskunnallinen intressi (vaalikeräykset). Rahankeräyslupa itsessään ei estä mitään rikoksia, ja petokset ovat rikoksia joka tapauksessa. Näin vapautettaisiin myös poliisin resursseja.

Ihmisoikeuspuolustajien julistus hyväksyttiin YK:ssa 1998 (A/RES/53/144). Julistus ei ole valtioita oikeudellisesti velvoittava asiakirja, mutta siinä esitetyt periaatteet ja oikeudet perustuvat muihin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka ovat velvoittavia.

Suomen osalta haluamme kiinnittää sisäministeriön huomion artiklaan 13:

Jokaisella on oikeus, yksin tai yhdessä muiden kanssa, pyytää, vastaanottaa ja käyttää resursseja nimenomaisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseksi ja suojelemiseksi rauhanomaisin keinoin tämän julistuksen artiklan 3 mukaisesti.

Kommentaarin luvussa IX käsitellään nimenomaisesti oikeutta rahoitukseen, josta YK:n erityisraportoija on kommentoinut:

Kun yksilöt voivat vapaasti käyttää yhdistymisoikeuttaan, mutta heiltä evätään resurssit toiminnan harjoittamiseen ja organisaation toimintaan, oikeus yhdistymisvapauteen muuttuu mitättömäksi. Ihmisoikeuksien puolustajien kyky toteuttaa toimintaansa perustuu heidän kykyynsä saada varoja ja käyttää niitä ilman kohtuuttomia rajoituksia.

Käytännön esimerkkinä nykylain ongelmista toimimme me itse: Effi on ihmisoikeusjärjestö. Meille ei myönnetä rahankeräyslupaa, ja pienkeräyksemme on kielletty. Lisäksi olemme lokakuussa 2021 oikeudessa jälleen kerran epäiltynä laittomasta rahankeräyksestä täsmälleen samoin perustein, joista on oikeutta käyty jo vuonna 2007 ja 2008: yhdistys ja silloiset syytetyt vapautettiin sekä käräjillä että hovissa. Rahankeräyskysymyksistä kaikkinensa olemme taittaneet peistä vaihtelevissa määrin vuodesta 2005.

Olemme myös raportoineet tämän ongelman YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle.

Terveisin,
Leena Romppainen
Puheenjohtaja
Electronic Frontier Finland

Lähteet:

 

2 thoughts on “Avoin kirje sisäministerille: Rahankeräyslaki uhkaa yhdistymisvapautta Suomessa”

  1. Rahankeräyslaki on uudistunut, mutta näiltä kohdiltaan (vetoaminen, kehottaminen) laki ei ole nähdäkseni muuttunut. Lisäksi hallituksen esityksessä (HE 214/2018 vp) erityisesti mainitaan, että tilinumero voi olla näkyvillä, jos sen yhteydessä ei esitetä kehotusta antamiseen:

    ”Yleisöön vetoamisena ei pidettäisi esimerkiksi yhdistyksen tai säätiön kotisivuillaan esimerkiksi yhteys- tai laskutustietojen yhteydessä esillä pitämää tilinumeroa, jos tilinumeron yhteydessä ei esitettäisi yleisölle vetoomusta lahjoittaa tilinumeron haltijalle rahaa. Pelkän tillinumeron esillä pitämistä ilman aktiivista vetoamista tai kehotusta rahalahjoitusten tekemiseen ei voitaisi pitää yleisöön vetoamisena rahalahjoitusten saamiseksi.” (2§:n määritelmissä, pdf sivu 85)

    https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_214+2018.pdf

    1. Leena Romppainen

      Ei se rahankeräyslaki meidänkään mielestämme ole oleellisilta osin muuttunut, mutta oikeudessa ollaan lokakuussa silti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *