Ylimääräinen kokous II 2021

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n II ylimääräinen kokous 2021
Pöytäkirja

18.10.2021 kello 18.00 Jitsissä

Osanottajat: Elias Aarnio, Jere Hakanen, Timo Karjalainen, Otso Kassinen, Mikko Kenttälä, Jorma Korkiakoski, Antti Louko, Ville Myllymäki, Joonas Mäkinen, Ilona Nurminen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Leena Romppainen, Marko Saaresto, Tapani Tarvainen, Topi Toosi, Sakari Vaelma

1. Kokouksen avaus

Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:04.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet (Ilona Nurminen ja Otso Kassinen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Kenttälä ja Jere Hakanen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös ja tilikertomus 2020

Leena Romppainen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen.

6. Toiminnantarkastajien lausunto

Marko Saaresto esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

8. Talousarvion päivittäminen

Hyväksyttiin talousarvio. Päivitystarve liittyy rahankeräysoikeusjuttuun, koska oikeudenkäynnistä on kuluja ja tapauksessa on menettämisseuraamus jos hävitään.

9. Yhdistyksen rahankeräysoikeusjuttu

Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräysoikeusjutun tilanteesta.

10. Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräystutkinnan tilanteesta.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:36.

 


Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

Mikko Kenttälä ja Jere Hakanen
pöytäkirjantarkastajat
18.10.2021


Talousarviopäivitys 2020

Perustuen toteumaan 17.10.2021 ja oikeudenkäyntitietoihin

  Lisätalousarvio 2021   Toteutuma 2021   Talousarvio 2021
TULOT
Jäsenmaksutulot 25 000 24 000 28 000
Kannatusjäsenmaksut 1 300 1 280 2 000
Kannatustuotemyynti 250 170 3 500
Lahjoitukset 400 370 1 000
Rahankeräys 0 0 10 000
Muut 0 0 0
Yht. 26 950 25 820 44 500
MENOT
Palkat -1 500 0 -6 000
Toimisto -200 -150 -300
Matkakulut -2 000 -530 -11 200
Kannatustuotehankinnat -1 000 0 -2 000
Kannatustuotepostitukset -100 -5 -500
Kannatustuotekauppa -650 -620 -700
Tapahtumat -1 500 0 -11 000
Kokoukset 0 0 -2 000
Jäsenmaksut -1 100 -1 060 -1 350
Edustuskulut 0 0 -1 000
Pankki- ja postikulut -550 -360 -950
Mainosmateriaali -1 200 0 -1 500
Kampanjat -3 400 -3 100 -4 000
IT-kulut -1 960 -1 840 -2 000
Muut -17 877 0 0
Yht. -33 037 -7 665 -44 500
ALI-/YLIJÄÄMÄ -6 087 18 155 0

Muut kulut avattuna
Rahankeräysoikeusjuttu kaikkiaan -17 877
Oikeudenkäyntikulut -6 500
Menettämisseuraamusvaraus -9 727
Yhteisösakkovaraus -850
Rikosuhrimaksuvaraus -800

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *