2009

Talousarvio 2010

Effi ry:n talousarvio 2010 Budjetti 2010 ………… Budjetti 2009 TULOT Jäsenmaksutulot 15000 17000 Kannatusjäsenmaksut 1000 500 Kannatustuotemyynti 5000 8000 Lahjoitukset 8000 4000 Muut 0 200 Yht. 29000 30300 MENOT Matkakulut -8000 -6000 Kannatustuotehankinnat -3000 -6000 Kannatustuotepostitukset -500 -600 Tapahtumat -8500 -6000 Jäsenmaksut -500 -500 Edustuskulut -1000 -1000 Pankki- ja postikulut -500 -200 Oikeudenkäyntikulut 0 -3052

Talousarvio 2010 Read More »

Effin toimintasuunnitelma 2010

Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Yleistä Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2010 pitkälle aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeusten puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. 2. Jäsenistö Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat

Effin toimintasuunnitelma 2010 Read More »

Oikeuskansleri ei tutki lapsiporno.info -juttua (vielä)

Oikeuskansleri ei tutki kanteluamme lapsiporno.info -jutun hovioikeuskäsittelystä, koska asian käsittely KHO:ssa on kesken. Ratkaisun sanamuodosta ei kuitenkaan käy yksiselitteisesti ilmi, tulkitseeko oikeuskansleri valituksessamme olevan kyse on samasta asiasta kuin itse oikeudenkäynnissä vai vain sen liittyvän siihen niin läheisesti, ettei hän voi siihen puuttua ennen KHO:n ratkaisua. Valituksen keskeinen asiahan oli se, että HO:n tuomareiden toiminta

Oikeuskansleri ei tutki lapsiporno.info -juttua (vielä) Read More »