Oikeuskansleri ei tutki lapsiporno.info -juttua (vielä)

Oikeuskansleri ei tutki kanteluamme lapsiporno.info -jutun hovioikeuskäsittelystä, koska asian käsittely KHO:ssa on kesken.

Ratkaisun sanamuodosta ei kuitenkaan käy yksiselitteisesti ilmi, tulkitseeko oikeuskansleri valituksessamme olevan kyse on samasta asiasta kuin itse oikeudenkäynnissä vai vain sen liittyvän siihen niin läheisesti, ettei hän voi siihen puuttua ennen KHO:n ratkaisua. Valituksen keskeinen asiahan oli se, että HO:n tuomareiden toiminta oli virheellistä tuomiosta riippumatta, kun perusoikeusargumentit sivuutettiin kokonaan. Tähän KHO:n tuleva päätös ei ratkaisua tuo, vaikka erilainen päätös epäsuorasti hovioikeuden tuomareita toki kritisoisikin.

Oikeuskansleri jättää kuitenkin oven auki asian tutkimiselle myöhemmin: “… en ainakaan tässä vaiheessa tutki kanteluanne”. Jäämme siis odottamaan KHO:n päätöstä ja harkitsemme uutta kantelua sen jälkeen.