Talousarvio 2010

Effi ry:n talousarvio 2010

Budjetti 2010 ………… Budjetti 2009
TULOT
Jäsenmaksutulot 15000 17000
Kannatusjäsenmaksut 1000 500
Kannatustuotemyynti 5000 8000
Lahjoitukset 8000 4000
Muut 0 200
Yht. 29000 30300
MENOT
Matkakulut -8000 -6000
Kannatustuotehankinnat -3000 -6000
Kannatustuotepostitukset -500 -600
Tapahtumat -8500 -6000
Jäsenmaksut -500 -500
Edustuskulut -1000 -1000
Pankki- ja postikulut -500 -200
Oikeudenkäyntikulut 0 -3052
Menettämisseuraamus 0 -4300
Mainosmateriaali -4000 -2000
Kampanjat -2500 0
Muut (verot) -500 -648
Yht. -29000 -30300
ALI-YLIJÄÄMÄ 0 0