2005

Lausunto Viestintäviraston maksuista

EFFIn suosittelee Viestintäviraston suunnitteleman tietoturvamaksun laajentamista, mikäli se ylipäätään on tarpeen, tietoyhteiskuntapalveluja tarjoajiin (pankkeihin ym.) .Fi-verkkotunnusten haltijoiden sijaan. Tietoturvamaksulla rahoitetaan CERT-toimintaa, joka kuitenkin nykymuodossaan on lähinnä muutenkin maailmalta saatavan informaation suomentamisesta.