EFFI ry:n syyskokouksen 2006 pöytäkirja

17.12.2006 klo 14 Tieteiden talolla.

Läsnä: Tapani Tarvainen, Juho Lindman, Vili Lehdonvirta, Herkko Hietanen, Jukka Huhta, Charlotta Heikinaro, Heidi-Maria Määttänen, Teemu Välimäki, Virpi Kauko, Jukka Ruotsalainen, Ville Oksanen, Janne Nikula, Paavo Leinonen, Mikael Storsjö, Henri Sivonen.

 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kokouksen klo 14:10.
 2. Järjestäytyminen. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Jukka Huhta. Ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Nikula ja Jukka Ruotsalainen. Kokous tarkastaa pöytäkirjan lennossa.
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksyttiin esityslista.
 5. Toimintasuunnitelma. Hyväksyttiin liitteen mukainen toimintasuunnitelma.
 6. Rahankeräysoikeudenkäynti (puheenjohtajana toimi Jukka Ruotsalainen). Yhdistys päätti palkata juristin huolehtimaan oikeudenkäyntiin liittyvistä asioista.
 7. Talousarvio. Hyväksyttiin liitteen mukainen talousarvio.
 8. Puheenjohtajan vaali. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 2007 Tapani Tarvainen.
 9. Hallituksen jäsenten vaali. Valittiin hallitukseen 2007 Ville Oksanen, Charlotta Heikinaro, Teemu Välimäki, Jukka Ruotsalainen, Juho Lindman, Herkko Hietanen, Leena Romppainen, Mikael Storsjö, Tero Tilus, Jukka Huhta.
 10. Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali. Valittiin vuoden 2007 tilintarkastajiksi Marko Saaresto ja Henri Sivonen ja heidän varahenkilöikseen Vili Lehdonvirta ja Janne Nikula.
 11. Jäsenmaksun suuruus. Päätettiin varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi porrastetusti 100 euroa (yksityishenkilöt ja 1-10 henkilön yhteisöt), 1000 euroa (kymmentä suuremmat yhteisöt).
 12. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:45.

Kokouksen läsnäolijat tarkistivat pöytäkirjan.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Electronic Frontier Finland - EFFI ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2007 pitkälle aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Vuodelle 2007 painopiste sijoittuu jäsenhankintaan, jäsenten aktivoimiseen toiminnan puolesta, paikallistoiminnan kehittämiseen ja yleiseen PR-toimintaan.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi pyrkii osallistumaan yliopistojen järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus pyrkii kokoontumaan 2-3 kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pyritään pitämään vuoden aikana 3-4:ään. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla ja sen rungon muodostavat edelleen:

 • Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit
 • Säännöllisen epäsäännöllisesti ilmestyvä Effi-sähke
 • Effi-Alert - sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin

Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien kuten www-foorumin perustamiseen tutkitaan.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön kehittämiseen sen kaikilla tasoilla.

Keskeisimpänä vaikuttamiskohteena vuonna 2007 tulee olemaan maaliskuussa valittavan Suomen hallituksen ohjelma.

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • roskapostin vastainen toiminta yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa
 • tekijänoikeusjärjestelmän kehitys
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus
 • avoimet standardit
 • pakkotoimilain kokonaisuudistus.

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun ja osallistuu kansainvälisiin projekteihin.

Effiä tullaan myös muuten tekemään aktiivisesti tunnetuksi poliittisten päätöksentekijöiden parissa. Tätä varten Effi jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista.

6. Yhteistyöverkostot

Effi pyrkii tekemään yhteistyötä ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, mm. Amnesty Internationalin ja PENin Suomen osastojen. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti.

Effi tulee jatkamaan aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU:hun. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan, ja hakee ICANNin "At Large Structure" -asemaa. Effi ottaa osaa myös resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Computers, Freedom and Privacy -konferenssiin. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.

7. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvittaisiin enemmän ja sitä pyritään kehittämään ja tukemaan. Sitä mukaa kun paikallista aktiivisuutta ilmenee, sitä tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Myös yrityslahjoitusten mahdollisuuksia selvitellään.

9. Ekskursiot

Effi pyrkii löytämään sopivia yhdistyksen toimialueeseen kuuluvia vierailukohteita jäsentilaisuuksien järjestämistä varten. Tavoitteena on järjestää yksi ekskursio kevään ja syksyn aikana. Kohteena voivat olla myös tekijänoikeusjärjestöt kuten Gramex vuoropuhelun aikaansaamiseksi.

10. Big Brother

Effi järjestää neljännen Big Brother-tapahtuman syksyllä.

11. Roskapostin vastainen kampanja

Effi järjestää yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa yhteisen tapahtuman tammikuussa ja organisoi roskapostinvastaisen kampanjan, jossa yritetään saada ennakkotapauksia suomalaisista roskapostitapauksista.