Oikeusministeriö siirtyy käyttämään avointa tiedostomuotoa

Oikeusministeriö siirtyy ensi vuoden alusta käyttämään OpenOffice.org -toimisto-ohjelmaa sekä OpenDocument -tiedostomuotoa asiakirjojen tallennuksessa. 8500 Windows-työasemaa varustetaan OpenOfficella, joka korvaa nykyisin käytössä olevan Lotus SmartSuiten. OpenDocument-tuella varustettua Microsoft Officea käytetään 1500 työasemassa.

Erityisen merkittävää päätöksessä on se, että ministeriö siirtyy käyttämään avointa tiedostomuotoa. Avoimen tiedostomuodon spesifikaatio on kenen tahansa vapaasti käytettävissä, minkä ansiosta mikä tahansa ohjelmisto voidaan kirjoittaa yhteensopivaksi sen kanssa. Ministeriön kanssa sähköisesti asioivien organisaatioiden ja kansalaisten ei näin ollen tarvitse käyttää samaa ohjelmistoa kuin ministeriö, vaan he voivat vapaasti valita ohjelmistonsa.

Lisäksi kun ministeriö itse seuraavan kerran päivittää toimisto-ohjelmistojaan, se voi halutessaan valita eri valmistajan ohjelmiston ilman pelkoa tietojen menetyksestä. Tämä lisää kilpailua ohjelmistomarkkinoilla ja on omiaan laskemaan ohjelmistojen hintoja ja parantamaan niiden laatua. Nykyisessä tilanteessa organisaatiot ovat usein lukkiutuneet yhden ohjelmistovalmistajan tuotteisiin, koska tiedostoja ei kilpailevilla ohjelmistoilla pystytä avaamaan kunnolla tai ollenkaan.

Viime perjantaina annettua päätöstä edeltävät viime vuonna teetetty selvitys sekä kymmenen kuukauden pilotointi. Selvityksessä vertailtiin OpenOffice.orgia Lotuksen ja Microsoftin ratkaisuihin. Pilotoinnissa testattiin yhteensopivuutta toimisto-ohjelmien välillä ja koottiin ohjeita ja parhaita käytäntöjä OpenOffice.orgin käyttöön. Tulokset ovat luettavissa loppuraportista.