Effin toimintasuunnitelma 2013

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2013 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla ja sen rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • Säännöllinen, julkinen tiedote.
 • EDRi-gram -uutissähkeen suomennos.
 • Effin blogi, jota kehitetään nopeammin reagoivaan suuntaan.

Näiden lisäksi:

 • Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
 • Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.

Painetut materiaalit:

 • Under Surveillance -sarjakuva (sähköisesti myös suomeksi)
 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
 • Yhdistyksen yleisesite
 • Effin hallitusohjelmatavoitteet
 • Oikeus lukea -essee
 • Internetin estot -lehtinen

Laaditaan uutta materiaalia:

 • Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
  • Miksi sananvapaudella on väliä?
  • Copyrightin kiusat
  • Kuinka Internet toimii
 • Kansalaisen tietosuojaopas
 • Lehtinen autojen GPS-seurannasta (eCall, Suomen tienkäyttömaksut)

4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus

 • Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote
 • Effi-Alert -sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin.
 • Wikin käyttöä lisätään, erityisesti siellä olevaa linkkilistaa.
 • Sosiaalista mediaa (Facebook ja Google Plus) tehostetaan, tavoittavuus paranee.

4.2. Kotisivu-uudistus

Uudistetaan kotisivut.

5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueiden hallitusohjelmatavoitteisiin. Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • e-health -hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • sähköisen äänestämisen jatkosuunnitelmien seuranta
 • tekijänoikeusjärjestelmän, ja erityisesti hyvitysmaksujärjestelmän, kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
 • standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 • kansalaisten tiedonsaannin edistäminen, avoin data
 • sähköinen tunnistautuminen
 • anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, Computers, Freedom and Privacy -konferenssiin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Pohjoismaissa Free Society Conference and Nordic Summit -tapahtumaan. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.

5.1 Eduskunta

 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
 • Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa.
 • Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa

6. Yhteistyöverkostot

Kansallisesti

Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Suomen PENin, Suomen standardoimisliiton ja Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland). Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti.

Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU:hun. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Users Constituencyn (NCUC) jäsen.

7. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Paikallistapahtumiin on lainattavissa materiaalipaketti. Eri puolilla Suomea on ollut paikallistoimintaa. Pyritään jatkamaan, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Nettikauppa uudistetaan. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.

Yhdistys anoo rahankeräyslupaa ja jos se saadaan, järjestää varainhankintakampanjan.

9. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

10. Tapahtumat

Effi osallistuu ainakin Assemblyille sekä mahdollisesti kirjamessuille. Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan alkusyksystä. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.