Talousarvio 2013

Effi ry:n talousarvio 2013

TULOT
Jäsenmaksutulot 17.000
Kannatusjäsenmaksut 2.000
Kannatustuotemyynti 5.000
Lahjoitukset 8.000
Muut 0
Yht. 32.000
MENOT
Matkakulut -7.500
Kannatustuotehankinnat -3.000
Kannatustuotepostitukset -800
Tapahtumat -7.500
Jäsenmaksut -1.000
Edustuskulut -2.000
Pankki- ja postikulut -500
Mainosmateriaali -4.000
Kampanjat -5.000
Muut -700
Yht. -32.000
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0