Ensimmäinen kokous perustamiskokouksen jälkeen

Electronic Frontier Finland ry:n kokous

Kokouspaikka: Hotelli Kämp Paavo Nurmi sali

1§ Kokouksen avaus.
18:53

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, ääntenlaskijat (2) sekä pöytäkirjantarkastajat (2).

Samat toimihenkilöt

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin yhdistyksen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin myös että yhdistyksen jäsenet olivat kokouksessa paikalla.

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5§ Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksin.

6§ Hyväksytään yhdistyksen talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2001.

Talousarvio jätettiin ensimmäiseltä vuodelta hallituksen myöhemmin
päätettäväksi.

Jäsenmaksun suuruuden päättäminen siirrettiin hallitukselle.

7§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

Mikko Välimäki valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

8§ Päätetään yhdistyksen hallituksen koko ja suoritetaan
hallituksen valinta

Hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

  • Ville Oksanen
  • Juha Vesala
  • Janne Lindqvist
  • Herkko Hietanen
  • Janne Rainvuori

Hallitus järjestyy ensimmäisessä kokouksesaan.

9§ Hyväksytään kokouksesta annattavan julkilausuman sisältö

Julkilausuma hyväksyttiin muutoksin

10§ META

Domainnimeksi varataan www.effi.org .

Tiedotusformaattina käytetään avoimia ja vapaita tiedostomuotoja.

11§ Kokouksen päättäminen

20:17


16.9.2001 alkuperäisestä MS Word dokumentista HTML:ksi

janne.lindqvist@effi.org