Tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteuttaminen tehtävä harkiten

Suomen tulee päivittää tekijänoikeuslaki uuden
tekijänoikeusdirektiivin mukaiseksi vuoden 2002 joulukuuhun mennessä.
EFFi on vakavasti huolestunut, että direktiiviä toteutettaessa ei
oteta tarpeeksi huomioon tavallisten kansalaisten oikeuksia. Direktiivi
ja laajeneva patenttisuoja uhkaavat myös tervettä kilpailua
ohjelmistosektorilla.

Ongelmien vähentämiseksi uuden tekijänoikeuslain tulisi täyttää
EFFi:n mielestä ainakin seuraavat ehdot:

 • 1. Oikeus tietokoneohjelman sisäisen toiminnan tutkimiseen tulee
  säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Ilman tätä oikeutta
  yhteensopivien tuotteiden kehittäminen hankaloituu huomattavasti.
 • 2. Käyttäjillä tulee olla oikeus hankkia tuotteita, joiden
  avulla he voivat käyttää teoksia tekijänoikeuslain sallimassa
  laajuudessa.
 • 3. Sisällöntuottajien tulee rakentaa järjestelmänsä
  sellaiseksi, etteivät ne estä käyttäjiä hyödyntämästä oikeuksiaan.
 • 4. Tekijänoikeuslain tulee tehdä selväksi, ettei se rajoita
  missään muodossa tieteellistä tutkimusta.
 • 5. Lakia tulkittaessa tulee valita aina se tulkintavaihtoehto,
  joka johtaa käyttäjien oikeuksien toteutumiseen täydessä mitassaan.

Niin itsestäänselvinä kuin käyttäjien oikeuksia ja vapauksia
Suomessa pidetäänkin, direktiivi muodostaa niille todellisen uhan.

Lisätietoja:
EFFin puheenjohtaja:
mikko.valimaki@effi.org
050-598 0498

Katso myös www.eurorights.org


16.9.2001 MS Word dokumentista HTML:ksi

janne.lindqvist@effi.org